"Család és lelkiség" - beszámoló

2006. 09. 13. |

 

 


A Jézus Szíve Plébánia Felebaráti Köre szervezésében Bíró László a Központi Papnevelő Intézet rektora, kalocsa-kecskeméti segédpüspök tartott előadást, amelynek témája a Család és lelkiség a valenciai világkongresszus tapasztalatai tükrében. Az előadáson jelen volt Spányi Antal püspök atya is. Az előadás végén kérdésföltevések, majd eztán kötetlenebb találkozás következett.

Bíró László püspök atya a Valenciai 5. Világtalálkozó alapgondolatairól beszélt, ahol mintegy tízezer ember, fiatalok, nagyszülők és családok gyűltek össze, hogy megismerjék egymás gondolatait a világegyházat foglalkoztató, családokat érintő kérdésekben. Természetesen az egy óra nem volt elegendő a kongresszusi anyag teljes ismertetésére.

Az est során nagyon konkrét útmutatások is elhangzottak, mint például „nem a gyermekért kell élni, hanem a gyermekkel” és hogy segíteni kell a szülőket abban, hogy tudatában legyenek annak, képesek továbbadni a hitet és a szeretet.

Bíró László szavain keresztül eljutott a hallgatókhoz a kongresszus átfogó üzenete. Világosan tudnunk kell, hogy akinek hiszünk, az a Jézus Krisztus, hogy Ő az alapja életünknek. Nagyon fontos tudni, hogy az Egyház nem maga találta ki, amit a családról mond, hanem tanítása a természetjog alapján áll, amit Krisztus szentségre emelt.

A püspök atya beszélt arról, hogy a Krisztusban való hit elvesztésével hogyan válik a vallás filozófiává, a filozófia hogyan degradálódik ideológiává, és hogy a helyes valóságértelmezésből kiszakadó ideológia milyen alkalmas arra, hogy bizonyos értékek eltúlzásával, vagy helytelen értelmezésével tönkretegye a józan ítélőképességet, és lehetővé tegye, hogy a média alakítsa a közgondolkodást, amit a jogalkotás - megfelelő valóságalap híján - gyakran törvényre is emel. Ahhoz, hogy ez a világi törvény ne rombolhassa szét a családokat, hogy a házassági szeretet helyére ne az élvezet, hogy a másik ember felé forduló szeretet helyére ne a helytelenül értelmezett önmegvalósítás, és hogy a türelmes szeretet helyére ne a különbözőségeket figyelmen kívül hagyó egyenlőség kerüljön – tisztán kell látnunk, és tudnunk kell döntenünk. Az igazságalapot nélkülöző „igazság” szétrombolja a családot. Hogy ez ne így legyen, meg kell látnunk, hogy a házasság nem ideológiai kérdés csupán, hanem Istenhez és a kinyilatkozatáshoz tartozik. Egyetlen lehetséges válaszunk van: maga a Krisztus.

Elmondta, hogy nem elég a vallásos külsőség, valóban be kell fogadni Krisztust, aki legyőzte a világot, aki egyetlen biztosítéka annak, hogy a keresztény család is legyőzze a világot és megélje az igaz szeretetet. Ez a szeretet túlnő a földi valóságon, belehajlik az örökkévalóságba és kapukat nyit más családok, más emberek felé. Megteremti az alapját az eucharisztikus közösségnek és reményt ad. "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké." Az élő Isten lakik közöttünk. Hisszük-e?

- Marian -
Fényképeket készítette: Ugrits Tamás

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk