Dr. Takács Nándor halálának évfordulója - beszámoló

2017. 07. 11. | | 2017. 07. 12.

 

 

Szentmise Dr. Takács Nándor Jusztin OCD püspök halálának évfordulóján

2017.06.11. - Koncelebrált hálaadó szentmisét mutatott be Spányi Antal megyés püspök az egyházmegye megjelent papságával, Dr. Takács Nándor Jusztin püspök, kármelita szerzetes halálának évfordulóján a Székesegyházban. A főpásztor püspökelődjéről, mint az Isten zarándokáról beszélt, aki felkeresve a világ nagy kegyhelyeit, zarándokhelyeit mindenütt hittel, keresztény reménnyel imádkozott, nem csak személyes kéréseiért, hanem egyházmegyéjéért, az egész egyházért.

A megyés püspök a székesfehérvári egyházmegye 19. püspökét méltatva, elmondta: mindannyian, akik ismerték, paptestvérei, kispapok, munkatársai, a hívek, és a papi otthon lakói egy évvel ezelőtt megrendülve értesültek arról, hogy Takács Nándor elhunyt. „Mindannyian zarándokok vagyunk itt a földön, életünk értelme, hogy napról napra, egyre közelebb jussunk célunkhoz, hogy hazatérjünk, amikor az Úr Jézus eljön értünk. Takács Nándor halálának első évfordulóján még elevenen él előttünk egyénisége, lelkipásztori szolgálata. Most az a dolgunk, hogy felszítsuk magunkban, azt a reményt, ami benne is élt, hogy a zarándok hazatért.”

Spányi Antal püspök arról is beszélt, hogy senki sem szakíthat el bennünket Krisztustól, nem téríthet el örök célunktól. Csak magunk vagyunk felelősek saját üdvösségünkért. Ne hallgassunk semmilyen körülmények között a Gonoszra, hanem tekintsük Krisztusra, aki a keresztfára vitte fel minden bűnünket. Meghalt értünk, hogy megtisztítson bennünket, és így a szív és a lélek tisztasága által, Isten országának tagjai lehessünk.

A szentmise után a főpásztor és a papság vezetésével az altemplomba vonultak a hívek, hogy Takács Nándor püspök nyughelyénél imádkozzanak lelki üdvösségéért, aki jelmondata szerint Krisztus szeretetével, Mária hűségével élte életét.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye 2005-2015

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk