Kiss János atya temetése - beszámoló

2018. 07. 27. | | 2018. 08. 09.

 

 

Mindenkiben meglátta az embert – Elbúcsúztak Kiss János nagyprépost, ny. plébánostól

2018.08.08. – Paptestvérei, rokonai, szerettei, tisztelői, Székesfehérvár város vezetősége búcsúzott el Kiss János nagyprépost, ny. plébánostól a Béla úti temetőben, majd a Szent Imre-templomban tartott gyászmisén. A gyászszertartáson Spányi Antal püspök méltatta az egyházmegye volt helynöke papi életútját.

„Rendkívüli volt közvetlensége, munkabírása, vitalitása. Szolgálatát minden körülmények között az Isten elvárásának megfelelően próbálta végezni. … Mindenkinek minden akart lenni. Számára a legfontosabb az igehirdetés volt, megtartani a krisztusi tanításban, az igazságban a híveket. … Mindenkiben meglátta az embert, függetlenül attól, hogy méltó állapotban volt, vagy sem, egyetértett-e vele, vagy sem. Nem vetette meg a más úton járókat. Mindenkinek köszönt, mindenkit ismert, mindenki után érdeklődött, és mindenkiért imádkozott, akit megismert. Számtalan emberen segített.… Alázatos ember volt, akit nem szédített meg a siker, és elfogadta a meg nem értést is. Élete végén zúgolódás nélkül viselte a szenvedést, gyengeségében méltósággal fogadta el mások szolgálatát. Egész életében a Jó Pásztort követve, szeretetből odaadta életét Istennek és az embereknek.”

A gyászmise végén még sokan maradtak a templomban, hogy csendben hálát adjanak Kiss János atya életéért, és imádkozzanak lelki üdvéért.

.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta GáborKéptár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk