Elhunyt Nagy Mihály

2018. 06. 04. | | frissítve 2018. 05. 24.

 

 

 

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága és a rokonság nevében is tudatja, hogy Nagy Mihály c. prépost, ny. plébános életének 84., pappá szentelésének 59. évében, 2018. május 13-án elhunyt az Úrban.

Paptestvérünket, aki 1934. december 27-én született Sárszentágotán, 1959. június 21-én szentelték pappá Székesfehérváron. Papi szolgálatát káplánként kezdte Ercsiben 1959–64, Abán 1964–65, Polgárdiban 1965–67, Pusztaszabolcson 1967–68 és Móron 1968–75 között. Szabadegyházán folytatta lelkipásztori szolgálatát 1975-től mint adminisztrátor, 1976-tól mint plébános. Plébánosi kinevezést kapott Sárbogárdra 1978-ban, majd Dunaújvárosba 1991-ben, ahol mintegy 25 évig szolgálta a rábízott híveket.  2015-ben vonult nyugállományba, és utolsó éveit az Országos Papi Otthonban töltötte.

Püspöki tanácsosi címmel 1984-ben, tiszteletbeli főesperesi címmel 1997-ben és címzetes préposti méltósággal 2000-ben tüntették ki. Megbízott esperesként, majd esperesként szolgált az egyházmegyében 1998–2000 között.

Paptestvérünk lelki üdvösségéért gyászmisét mutatunk be 2018. június 4-én (hétfőn) 16 órakor a Dunaújvárosi (Krisztus Király) plébániatemplomban.

A szentmise után földi maradványait végakarata szerint az altemplomba helyezzük örök nyugalomra.

Gyászjelentés letöltése:  2018gyaszjelentes_nagymihaly.pdf (397 kB)

„Jézusom, ha jön a végnap,
ismerj engem magadénak!”
(SzVU 70.)


 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk