Magyarok Nagyasszonya Alsószentivánon – az érdi Marianum iskola zarándoklatával - beszámoló

2018. 10. 08. | | 2018. 10. 10.

 

 

 

Magyarok Nagyasszonya Alsószentivánon – az érdi Marianum iskola zarándoklatával

2018.10.08. - A ma reggeli ima során a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola aulájában felsorakozott gyermeksereg Kanyóné Somogyi Tünde hittanár előadásából megtudhatta, hogy ma jeles ünnep: Magyarok Nagyasszonya van.
A Magyarok Nagyasszonya (latinul: Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. A magyar katolikus egyház október 8-án emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért.

Azt már történelemtanárként teszem hozzá, hogy a magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki a Hartvik püspök által lejegyzett legenda szerint utód nélkül maradva, 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, a halálos ágyán a következő szavakkal ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának:

„ Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”

Szűz Mária tisztelete Magyarországon azóta is folyamatos:  Szent László király „Szűz Máriának választott vitézeként” a csatákban mindig Máriához fohászkodott segítségért, és Mária tiszteletére építtette a nagyváradi székesegyházat. IV. Béla a tatárjárás idején Istennek és Szűz Máriának ajánlotta fel leányát, Margitot, és ő építtette fel a budai várban Nagyboldogasszony templomát, a mai Mátyás-templomot. Mátyás király pajzsán Szűz Mária közbenjárását kérte, aranypénzein Mária látható a kis Jézussal. Hasonló, Madonnával díszített pénzeket 1849-ig készítettek, amiket a nép „máriásnak” nevezett.

A 17. században a Patrona Hungariae-eszmére alapozva alakult ki Regnum Marianum (Mária Országa) fogalma, ami kifejezte, hogy Szent István felajánlásával Szűz Mária nemcsak oltalmazója, hanem mindenkori tulajdonosa is Magyarországnak.

1896-ban XIII. Leó pápa a magyar millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérésére engedélyezte Magyarország részére Magyarok Nagyasszonya ünnepét.

Ez a kis történeti kitekintés teszi érthetővé számunkra, hogy az érdi Marianum Általános Iskola és Gimnázium, akiknek hozzánk hasonlóan a Szűzanya a névadója, miért pont Alsószentivánra szervezte meg őszi zarándoklatát a mai napon, a fatimai szűzanya kegyhelyéhez. A mintegy 500 diáknak és tanáraiknak köszönhetően gyakorlatilag megduplázódott településünk lélekszáma vendégeink látogatásának idejére. A diákok belül is megnézték a felújított templomot, a kinti oltárnál pedig, a fatimai Szűzanya szobra előtt Hajdu Ferenc helynök atya, az érdi iskola püspöki biztosa és Helter István, Alsószentiván plébánosa mutatott be közösen szentmisét.

A szentmisét követően az alsószentiváni egyházközség tagjainak, valamint iskolánk szülői közösségének és tanárainak összefogásával még egy kis vendéglátásban is tudtuk részesíteni látogatóinkat. Ezúton szeretnénk tolmácsolni Hajdu Ferenc atya és Takácsné Tóth Noémi igazgató köszönetét mindazoknak, akik a vendéglátáshoz egy kis süteménnyel hozzájárultak, gesztusuk nagyon jóleső volt számukra. Külön meglepetésként adtuk át az igazgatónőnek az iskolánk 8. osztályos tanulója, Lakatos Loretta által készített kis alkotást az érdi iskola logójával.

A délután folyamán a gyerekek még iskolánk játszóterét is megtekintették, s ha már megnézhették, természetesen ki is próbálták a játékokat. Tanáraiknak pedig az iskolát is nagyon szívesen megmutattuk ezalatt.

Köszönjük a látogatást! Ha nem is 500 fővel, de szeretnénk viszonozni – ha korábban nem is, de az egyházmegyei iskolák hittanversenyén mindenképpen.

Kiss Attila
Képek: Kanyóné Somogyi Tünde és Porteleki István AttilánéKéptár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk