Zarándoksereg imádkozott a Fatimai Szűzanya kegyhelyénél - beszámoló

2018. 05. 13. | | 2018. 05. 16.

 

 

 

Szép számú zarándoksereg imádkozott a Fatimai Szűzanya kegyhelyénél

2018. május 13. - A Fatimai Szűzanya első magyarországi búcsújáró helyén, Alsószentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei első búcsúnapra felajánlotta közreműködését Pitti Katalin operaénekesnő, akinek korábban már nagyon megtetszett a felújított kegyhely, és jelezte: szívesen énekelne ebben a festői környezetben Isten szabad ege alatt. Eljött az alkalomra Varga Gábor országgyűlési képviselő úr is, valamint részt vettek a szentmisén a környék településeinek polgármesterei.

A búcsún természetesen iskolánk tanulói és tanárai is közreműködtek. Többen már május 12-én, szombaton segítettek a park takarítása során, hogy a tavaly megújult kegyhely méltó körülmények közt fogadhassa a szép számmal érkező zarándokokat. A szentmisén, amelyet Mészáros János sárbogárdi címzetes apát, esperes celebrált, négy tanulónk is ministrált. Voltak, akik felolvastak, illetve valamennyi jelen lévő tanulónk és dolgozónk a szentmise utáni körmenetben is részt vett.

A májusi búcsú prédikációját Bak Ádám, a székesfehérvári vízivárosi Jézus Szíve plébánia diakónusa tartotta, aki az anyák példáján keresztül közelítette meg a Szűzanyához való imádkozás fontosságát. Ahogy az anyák szeretetre, békességre, a gonosznak való ellentmondásra, a megbocsátásra nevelik gyermekeiket, ahogy biztatják őket: „Ne féljetek!” – ugyanerre buzdít bennünket Szűz Mária. A Szűzanya, aki Jézus jó tanítványának bizonyult, megsegíti mindazokat, akik a közbenjárását és a könyörgését kérik imádsággal, rózsafüzérrel, illetve őszinte bűnbánatot tartanak.

Az ünnepi szentmise végén, a körmenetet követően Helter István köszönetet mondott mindazoknak, akik a búcsú méltó lebonyolításában, illetve előkészületeiben részt vettek, jelenlétükkel a kegyhelyet megtisztelték. Külön köszönetet mondott Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas érdemes művésznek, aki a szentmise alatt három ízben is archaikus Szűz Mária-énekeket adott elő, elvarázsolva a szép számú közönséget. Bár a művésznő már számos sikert megélt, meghatottan köszönte meg a tapsot: „Boldog vagyok, hogy együtt imádkozhattunk a Szűzanyához!” – jelentette ki, újabb tapsra ragadtatva a zarándokokat.

A búcsú végül szentségimádással zárult, s a jelenlévők minden bizonnyal lelkiekben megerősödve tértek haza ezen a szép májusi délelőttön.

Kiss AttilaKéptár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk