Sajtótájékoztató a váli templom felújítása kapcsán - beszámoló

2019. 01. 22. | | 2019. 01. 22.

 Megszépül Vál katolikus temploma – Aláírták a váli templom külső felújításának és környezeti megújításának kivitelezési szerződését a fehérvári Püspökségen

2019.01.22. – A sajtó nyilvánossága előtt ismertették a váli templom külső és környezeti megújításának tervét a Székesfehérvári Püspökségen. A mintegy 600 milliós beruházásról Spányi Antal megyés püspök, Dózsa István püspöki vagyonkezelő adott tájékoztatást. Az eseményen részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bechtold Tamás Vál község polgármestere, Kovács Zoltán plébános és a kivitelező cégek képviselői: Donajó Diána, az ARTemisz és Szófia" Építőipari Kft., valamint Borek József, a Berczel Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

Spányi Antal püspök elmondta: a templom 500 milliós kormányzati támogatásból és az egyházmegye által biztosított mintegy 100 milliós támogatásból újulhat meg.  A szerződés szerinti kivitelezési időkeret: 12 hónap, azaz a kiviteli szerződés aláírási dátuma alapján: 2020. január 21. A főpásztor ismertette a templom történetét, amely indokolttá tette, hogy a község kiemelt jelentőségű épületének renovációja elinduljon. „A váli római katolikus templom a hazai klasszicizmus kiemelkedő példája, Ürményi József településalakító mecénási szándékának megtestesülése, a települési léptékben meghatározó, a mai Széchenyi út tengelyére felfűzött kastély-templom-kálvária-mauzóleum együttes egyik fő eleme. Az épület 1819 és 1824 közt épült Josef Franz Engel és Franz Heine építészek tervei alapján. A templom felszentelésére 1854. október 8-án került sor Farkas Imre által, aki ekkor már székesfehérvári megyés püspök volt, korábban Váli plébános volt.”


Dózsa István püspöki vagyonkezelő elmondta: 2016 végén a magyar kormány az egyházmegyének egy hatalmas, 8,3 milliárd forint támogatást nyújtott, hogy az egyházmegye kiemelt beruházásait ebből az összegből megvalósíthassa. Ezek a fejlesztések négy pilléren állnak: egyrészt oktatásfejlesztésre, iskolabővítésre, korszerűsítésre, templomok felújítására, közösségi célú épületeink felújítására, közösségi terek létrehozására, illetve egyházmegyei és országos jelentőségű nagy zarándokhelyeink fejlesztésére szánják a befolyt összeget. Ezeknek, a 14 különböző helyszínen megvalósuló beruházásoknak egyik helyszíne a váli templom. „Azért fontos számunkra ez a beruházás, mert ez nem pusztán egy szűk közösségnek az igénye és célja. Szolgálja egyrészt a helyi katolikus közösségnek az életét, de ugyanakkor Vál településképét is gazdagítja, hiszen a község központjában álló monumentális épületről van szó. Sőt szolgál egy komoly turisztikai beruházást is, mivel a Vál-völgyet egyre többen keresik fel, töltenek időt ezen a szép helyen.” A vagyonkezelő ismertette a felújítás műszaki tartalmát is. „Maga a beruházás a templom külsejét érinti, a templom tetőfelújítása valósul meg, a vízelvezetés, a templom körüli parkosítás. A templomon belül mosdók kialakítása, illetve az elektromos felújítás valósul meg.”

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a tájékoztatón méltatta a kormány támogatását, hisz a község és az egyházmegye kereteit nyilvánvalóan meghaladja az ország hetedik, az egyházmegye pedig legnagyobb templomának kezelése annak megfelelő súlyával. „Köszönet illeti megyés püspök urat is a támogatás kiegészítéséért, amellyel hozzájárul, hogy megmentődjön az Ürményi család váli öröksége. … Méltó, hogy ez az aláírás éppen a Magyar Kultúra Napján történjen, hisz a 19. századi építkezések éppen a Himnusz születésének időszakában folytak.”

Bechtold Tamás, Vál község polgármestere a váliak köszönetét tolmácsolta a jelenlevőknek, és elmondta, a környék polgármesterei a Vál-völgyét kiemelt turisztikai értéknek tartják, amelybe szorosan illeszkedik a turisták által méltán látogatott hatalmas templom felújítása.

A tájékoztató zárásaként Spányi Antal megyés püspök, valamint Donajó Diána, a kivitelező cég képviselője, az ARTemisz és Szófia Építőipari Kft. ügyvezetője aláírták a kivitelezési szerződést.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lugosi Balázs
Videó Somogyi Tamás és Berta Kata

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk