Püspöki áldás az Érdi Marianum Iskola felújított és új épületére - beszámoló

2018. 12. 01. | | 2018. 12. 03.

 Püspöki áldás az új és megújult érdi Marianum iskola épületére

2018.12.01. – Ünnepi szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal megyés püspök az érdi katolikus iskola új és felújított épületszárnyát. A Marianumosok köszönetüket és hálájukat fejezték ki azért, hogy ismét bővült, szépült és fejlődött az iskolájuk, hogy a kor kihívásainak megfelelő iskolaépületben folyhat tovább az intézmény élete. Alig több mint egy év alatt készült el az új, gimnáziumi épület, így szeptemberben közel 5000 m2-es oktatási térben kezdhették meg egy többcélú intézményben, 448 általános iskolás és gimnazista diák katolikus szellemű nevelését és oktatását.

Ez az a nap, amit az Úr rendelt – énekelték a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium diákjai a püspöki szentmise kezdetén, amelyen Hajdu Ferenc helynök, püspöki biztos köszöntötte a főpásztort, a megjelent közéleti vezetőket. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők” – idézte a zsoltáros szavát, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az építkezéshez, valamint a kollégáinak, a szülőknek, a diákoknak. „Különleges alkalom, hogy éppen ezen a napon kezdődik az új egyházi év, és valami új kezdődik. Erre az új kezdetre, ami nem téglából és betonból épül, hanem a gyermekek lelkében, kérjük a Püspök áldását” – hangsúlyozta a helynök.

A megyés püspök megáldotta az iskolaépületet, hogy alkalmas eszköze legyen a tudás és a keresztény értékek átadásának. Isten bőséges áldását kérte mindazokra, akik oda járnak, és kérte az intézmény névadóját, a Szűzanyát, hogy minden pillanatban járjon közbe az iskola életéért. Beszédében a főpásztor az adventi időszak lényegét emelte ki, amikor a keresztény embert elcsendesedésre hívja az egyház, hogy várja az Úr érkezését. „Csak a lélek és szív csendjében tudjuk megtapasztalni, felismerni és átélni az örömet, hogy a betlehemi jászolban síró kisgyermek valóban az Isten Fia. A názáreti ács, a megfeszített Jézus, valóban a Megváltó, aki új életet hozott a földre”. A püspök végül köszönetet mondott mindazoknak, akik áldozatot hoztak az iskoláért. Kérte a diákokat, helyesen éljenek a lehetőséggel, amit kaptak, és felelősséggel gondolkodjanak, tanuljanak, becsülettel álljanak helyt az év minden napján. Ne feledjék, hogy nemcsak a szülők, a hozzátartozók, a tanárok, hanem Isten szeretete veszi körül őket, amelyre válaszolniuk kell. „Vigyétek haza azt az egyházias lelkületet, amit itt kaptok, beszéljetek másoknak is arról, amit a hittanórán tanultok! Isten áldása kísérje minden lépéseteket, tanúságtevő életeteket!” – fejezte be gondolatait a főpásztor.

A szentmise után a marianumosok örömteli, vidám műsort adtak hálából az iskola elkészültéért. Takácsné Tóth Noémi iskolaigazgató az intézmény múltjáról, évtizedek megújító munkájáról beszélt az ünneplő közönségnek, és köszönetet mondott mindazoknak, akik a munkálatokban részt vettek. „29 évvel ezelőtt az Érd Újvárosi Egyházközség, élén Ferenc atyával egy igencsak rossz állapotban lévő épület kezelői jogát kapta meg. Akkor mintegy 600 m2-nyi épület állt rendelkezésre, melynek teljes felújítását kellett megvalósítani. Hosszú évek kitartó, kemény munkája kellett ahhoz, hogy a kezdeti, 74 tanulót befogadó, kissé romos épületből közel 450 diákot befogadó többcélú intézménnyé váljon. … És ma már a Marianum nem kicsiny iskola, hanem egyre növekvő, egyre erősödő tényező, a múlt erejéből, a régen itt dolgozó pedagógusok és vezetők tapasztalatából és hűségéből, az új, fiatal pedagógusgeneráció energiájából, és mindenekelőtt a Boldogságos Szűzanya szeretetéből táplálkozó jelenlét a város életében.”

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a szentmisét követő ünnepségen arról beszélt, hogy a pedagógusok és szülők fontos feladata, hogy a mozgás örömét átadják a gyerekeknek.

Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott azt emelte ki: bár hetven éve annak, hogy 1948-ban az akkori szocialista hatalom megszüntette az egyházi iskolákat, most mégis egy katolikus iskolát és annak megújulását ünnepelhetjük.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő elmondta, az iskola az elmúlt huszonöt évben olyan mértékadó intézménnyé vált Érden, amit nem lehet megkerülni, és ami a város és a környező települések lakosságát szolgálja.

Dr. Bács István alpolgármester az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, a város, a fenntartó egyházmegye és Hajdu Ferenc plébános között.  Ezért nyitottak meg nemrég egy katolikus családi napközit, hogy új, a katolikus egyház által fenntartott óvoda jöhessen létre Érden.

Dr. Fehér Edina a szülők képviseletében megköszönte, hogy az intézmény 18 éves korukig befogadja gyermekeiket, ahol a keresztény értékrendet hitelesen közvetítik számukra.  Megköszönte a megyés püspöknek és mindazoknak is, akik a háttérből ezt lehetővé teszik a hívő családoknak.

A Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működik. 2017–2018-ban a régi szárny teljes energetikai korszerűsítésen esett át: kicserélték a tetőt, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, megújult az udvar, és a tantermeket átépítették az igényeknek megfelelően. A munkálatokkal párhuzamosan felépült egy új szárny, amely gimnáziumként működik 3 szinten, 1664 m2 területen, 550 m2-es tornacsarnokkal, 140 férőhelyes ebédlővel, 4 gimnáziumi tanteremmel, külső kézilabdapályával.

Berta Kata
Fényképeket késztítette Fehér János

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk