Püspöki szentmise Almássy-telep búcsúnapján - beszámoló

2018. 11. 25. | | 2018. 11. 26.

 

 

 

Püspöki szentmise az Almássy-telep búcsúnapján – Rezsnyák György kapta az Unum Sumus-díjat

Vasárnap, az Almássy-telepi Krisztus Király Plébánia búcsúnapján az ünnepi szentmisét Spányi Antal püspök celebrálta, zenei szolgálatot végzett a Vox Angelorum Gyermekkar. A szentmisén adták át az Unum Sumus, azaz a Krisztus Király-díjat, amelyet idén Rezsnyák György kapott.

„A királyról azt gondoljuk, hogy kiadja a megrendelést, és más az, aki dolgozik. De látjuk Krisztust, aki járja az országot, felkeresi a betegeket, a szegényeket, azokat, akiket korábban a társadalom vezetői szó szerint semmibe vettek. Meggyógyítja a leprásokat, megvigasztalja a magukra maradt özvegyeket, mindenkihez jó szava van, mindenkit bátorít, megerősít, vigasztal, mindenkiben új reményt ébreszt.”

„Ha találunk is megszentelt időket az életünkben, mégis, a gondolataink, érzéseink, bizonyos élethelyzeteink mindebből kiragadnak minket. Mert úgy nem lehet kapcsolatot építeni, héttől hét óra két percig elhadarok egy imádságot, aztán este tíztől tíz óra egyig, ha el nem alszom. Aztán vasárnap ötven percig Krisztusé vagyok. És a többi időben? Az eszem jár a magam srófjára, meg akarok felelni ennek a világnak, legfeljebb próbálom a nagy bűnöket – főleg azokat, amelyek kitudódnak – elkerülni. Mi közöm a Krisztushoz? Hagyom-e, hogy Krisztusnak legyen köze hozzám? Ha hagyom, akkor belülről kell engedni, hogy átalakítson és formáljon bennünket. A szívünket, a lelkünket, a gondolkodásmódunkat akarja formálni. Hallgassatok az ő szavára, és tegyétek, amit ő mond nektek. Nem ekkor és akkor, így vagy úgy, nem ennyire vagy annyira, hanem egyszerűen tegyétek. A Szentlélek megérteti velünk, hogy mit kell tennünk, és segít bennünket, hogy meg is tudjuk tenni. De indulni nekünk magunknak kell. Rajtunk múlik, hogy elindulunk-e, ebbe az irányba. Ha nem is leszek azonnal földre szállt angyal, szoborba kívánkozó szent, hanem küszködök emberségem gyengeségeivel, szokásaim rosszaságával, gondolataim szétszórtságával, mindig rám törő kényelmességemmel, ha csábít még ez a világ, a maga ígéreteivel és kecsegtetéseivel, de mégis újra megpróbáljuk a Krisztushoz való tartozást megvalósítani, megélni, akkor, ha lassan is, de Krisztus országa felé haladunk. ”

A szentmisén adták át az Unum Sumus, azaz a Krisztus Király-díjat, amelyet idén Rezsnyák György kapott. Az alábbiakban a misén elhangzott laudációból közölünk részleteket:

Rezsnyák György 77 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot egy Esztergom melletti településen, Epölön. Hamar dolgoznia kellett a közeli bányában, majd villanyszerelő tanulónak állt, később gépésztechnikusi oklevelet is szerzett.

1966-ban házasságot kötöttek feleségével, Líviával. Székesfehérváron sikerült letelepedniük, az Almássy-telepen. Miután egy kedves fehérvári ismerős megmutatta nekik a családi házak között megbúvó templomot – amit akkor még nem jelzett torony –, barátságot kötöttek az itteni emberekkel, és szorgalmasan látogatták a templomot.

1977-től egyházközségi képviselő-testületi tag lett, nagyon sokat tevékenykedett, szívesen segített mindenkinek. Ő végezte el a megépült harangtorony villanyszerelési munkálatait, teljes egészében. 1992-tő képviselő-testületi elnök, nagy bölcsességgel és magabiztos nyugalommal sikerült átvezetnie az egyházközséget a Kő Ferenc plébános atya halálát követő nehéz időszakon. 1993-tól áldoztatói engedélyt kapott. 2006-ban az épülő közösségi ház teljes villanyszerelési munkáját elvégezte, és az építkezés elejétől a végéig minden munkában részt vett. Példás családapa, nagyapa és férj. Mióta nyugdíjas, azóta még aktívabb, hiszen a sok gyermek és unoka számtalan feladatot ad neki és feleségének is.”

A három napon át tartó Krisztus Király Napok agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult. Az eseményen részt vett Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere és Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője is.

Lugosi Balázs


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk