Székesfehérvári esperesi kerületi lelkinap - beszámoló

2006. 10. 07. |

 

 

 

"Simon, János fia, szeretsz engem?"
(Jn 21,16) 


Székesfehérvári Espereskerület Engesztelő Lelkinapja a lelki megújulásért a Nemzeti Imaév keretében a Barátok templomában.

A Székesfehérvári Espereskerületi Lelki napot Bódai József, esperes atya nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy megújulásra mindig szükség van, akár az egyén, akár a közösség, akár a nemzet életében. Az esperes kerületi nap célja, hogy bekapcsolódjunk a nemzeti imaév engesztelésébe, hogy előkészítsük magunkban és körülöttünk a lelki megújulást. A hit nem pusztán elmélet, nem pusztán oktatás – ennél sokkal több. Nézzünk szembe magunkkal, hogy mennyire vesszük komolyan Jézus Krisztus szeretetét.

A lelki nap Bécser Róbert, ferences atya, gimnázium igazgató előadásával folytatódott, melynek címe „Kiengesztelődés, megbocsátás”. Szent Ferenc boldog halálát ünnepeltük pár napja. Hogyan lett a rettegett halálból Ferenc számára Halál Nővér? Hogyan lehet boldog egy halál? Ferenc megbékélt Istennel, megbékélt önmagával, megtalálta a helyét a világban, ezért rátalált a boldogságra. Rájött, hogy neki semmi sem jár, hogy nem körülötte forognak a dolgok, hogy a világ nem őérte van - hanem, hogy inkább ő van másokért. Ez a fölismerés a megtérés kezdete, ez a fölismerés vezethet el minket oda, hogy mi is megtaláljuk helyünket a világban.

A bábeli torony tükrözi az emberi önmegvalósítást és példázza annak kudarcát: a tornyot ember tervezte és alkotta téglákból építették, a fölöslegesnek tűnőket kidobták… a jeruzsálemi templom esetében másképp történt. Építése Isten elképzelése szerint zajlott, kalapácsütés nem hangzott el, mert minden pontosan, egymáshoz illően el volt készítve és minden kőnek, alkotóelemnek megvolt a pontos helye. Isten akaratába simulva mi is válhatunk ilyen élő kövekké.

Hányszor imádkozzuk, hogy „Legyen meg a te akaratod!”, de vajon hányszor voltunk igazán kíváncsiak Isten rajtunk való akaratára? Kérdeztük-e Istent, hogy „mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek?” Pusztán azt tudjuk-e biztosan, hogy van Isten, vagy be is engedjük Őt életünk minden zegzugába? Tudunk-e megbocsátani és hisszük-e, hogy van megbocsátás? Ferenc boldogan halt meg, mert helyére kerültek benne a dolgok és ő is megtalálta a helyét.

Róbert atya előadása után Spányi Antal püspök atya tartott szentmisét a több mint kétszáz résztvevőnek, a velük érkező papok együttmisézésével. A szentmise és a lelki nap zenei szolgálatát a Filotea végezte, köszönjük a fiataloknak. A püspök atya beszédében elmondta, hogy a világ régóta való törekvése az, hogy a vallás maradjon meg a templom falain belül. A mostani események aktualitása különösen is kiemeli, hogy az erkölcs nem szorítható falak közé. A tízparancsolat nem csak a zsidó és keresztény emberek számára mérvadó, hiszen a természet törvényei fogalmazódnak meg benne a kinyilatkoztatás fényében, ezért mindenkire érvényes: ne ölj, ne lopj, ne szólj hamisan, más vagyonát ne kívánd! Ez nem hit kérdése, ez emberség kérdése. Ha az ország vezetői ezekhez az alapvető emberi erkölcsökhöz nem tartják magukat, akkor hogyan bízhatnánk rájuk az ifjúságot?

Nagy a külső és belső rombolás; nem maradhatunk szótlan, „bűnösök közt cinkos, aki néma” – de a megújulást önmagunkon kell elkezdeni. Magunknak és közösségeinknek kell megújulnunk, és ebben kell segíteni családtagjainkat, környezetünket. Istenhez való megtérésünk kovásszá érlelhet minket: kevés kovász is képes átjárni a sok tésztát. És egy gyertya lángja is elegendő fényt ad ahhoz, hogy a sötétben lévők tájékozódni tudjanak. Legyünk tanúságtevők! Építsük Isten országát!

Az ebédszünetet Mayer László atya bevezetésével a következő közösségek rövid bemutatkozása és tanúságtétele követte: Mécs, Antióchia, Isten Sátora, Neokatekumenátus, Chemin Neuf és a taizéi lelkiség, a Házas Hétvége, az Élet Kenyere és a Lajtorja. A lelki nap szentségimádással fejeződött be. A hazatérőket mégsem a befejezettség érzése kísérte, hanem erőt kaptak a folytatáshoz, Isten fényében tekintenek az elkövetkező évre és reméljük, hogy az áldás elkísér minket a következő évi espereskerületi napig. Találkozzunk akkor is!

- Marian - 
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk