A „Jó, hogy vagy!” Életvédők Szövetsége Székesfehérváron - beszámoló

2024. 03. 12. | | 2024. 03. 14.

 

 

Jó, hogy vagy! – Bemutatkozott az Életvédők Szövetsége Székesfehérváron

2024.03.14. – Székesfehérváron is toborzott tagokat a „Jó, hogy vagy!” Életvédők Szövetsége a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Dr. Osztie Zoltán, budapesti plébános, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület elnöke, a szövetség egyik alapítója és munkatársai mutatták be a civil szervezeteket és magánszemélyeket összefogó szövetség munkáját. Spányi Antal megyés püspök meghívására az esten az életvédelemben tevékenyen részt vevő szervezetek helyi képviselői mellett olyanok is részt vettek, akik egyénileg is tenni szeretnének az emberi méltóság megőrzéséért.

A főpásztor imádsággal nyitotta meg az estet, kérte Isten áldását az összejövetelre, hogy a Szentlélek által tisztán lássa mindenki, a jó ügyet szolgálva, amit az emberi élet védelmében tennie kell. Köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, akik tudják, hogy az életnek milyen értéke van, látják, hogy a világban növekszenek azok a magatartásformák, amelyet úgy ismerünk a Katolikus Egyház tanításában, mint a Szentlélek elleni bűnöket. Nyilvánvaló igazságokat tagadnak meg, és lehetséges követendő útként állítják az emberek elé. „A Biblia alapján a hívőknek a világra, önmagukra, az emberiségre nézve egyértelmű állásfoglalásuk van, hogy az élet az Isten ajándéka, amelyről számot kell adnunk. De ez az élet rászorul arra, hogy védelmezzük. Amikor egy apró élet elindul, nyilvánvaló, hogy nem képes önmagában megmaradni, csak mások szeretete, védelme által. Sokan törekszünk az élet védelmére ebben az életellenes világban, ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, amikor a halál kultúrájáról beszélt. Fontos tehát, hogy összefogjunk, és azok, akik különböző helyekről jöttünk, de alapvetően az Istenre tekintünk, elfogadjuk közös küldetésünknek, célunknak, hogy az életet akarjuk védeni. Isten áldása segítse és tegye munkánkat eredményessé. Nemcsak a mi szűk körünkben, amelyhez mások is tudnak csatlakozni, hanem országosan, hogy erőinket összeadva tudjunk jelentős dolgokat elérni” – buzdított beszédében a megyés püspök.

Dr. Osztie Zoltán, budapesti plébános, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület elnöke, a szövetség egyik alapítója felvázolta a Jó, hogy vagy! Életvédő Szövetség létrejöttét és célját. Elmondta, hogy számos támadás éri ma az emberi személy méltóságát, ami miatt védelmet kell, hogy kapjon maga az ember. Ezekkel a támadásokkal szemben állást kell foglalni. Szeretnének hálózatot építeni azokkal, akik az életvédelem ügyében sokat tesznek, ugyanis országos ügy az életvédelem fontosságát evidenssé tenni a társadalom köztudatában és a közbeszédben. „Az ember védelméről van szó, a fogantatásától kezdve egészen az evilágból való távozásig, az emberi személy életéről, méltóságáról és védelméről. Hangsúlyos, hogy itt nem keresztény felvetésekről beszélünk, hanem egyetemes emberi sorskérdésekről, az embervoltunkat érintő kérdésekről, amelyekre egyetemes érvényű válaszokat kell találni” – fogalmazott Zoltán atya. Kiemelte, hogy az Életvédő Szövetségnek szándékosan nincs jogi kerete. Céljuk az volt, hogy a számos életvédelemmel foglalkozó szervezet és személy, akik sokszor igen professzionális, sok áldozattal járó munkát végeznek, összekapcsolódjanak és egységesen lépjenek fel, mert az egységben nagy erő van.

Az esten Szigetvári Zsuzsa, a Keresztény Családi Centrum Koordinációs Központjának vezetője bemutatta az intézmény munkáját. Kiemelte, hogy a gyermekáldásra váró párokat keresztény szemlélettel támogatják, nem csupán a testi problémák kivizsgálásával, hanem unikálisan, klinikai szakpszichológus bevonásával, a párkapcsolati problémák feltárásával, a kivizsgálás teljes időszakát támogató koordinátor kísérésével segítik.

A sokrétű embermentő munka egyik fontos területére, a pornómentes gyermek elnevezésű kurzusokra hívta fel a figyelmet Eberlein Éva, aki coachként segíti a szülőket gyermekeik szexuális nevelésében és abban, hogy hatékonyan tudják felkészíteni őket a gender-ideológiával való találkozásra.

Az est koordinátora, Kissevichné Hajnalka életvédő elmondta, szeretnék, ha Székesfehérvár is régióközpont lenne a környékbeli közösségeknek és személyeknek, akik az emberi élet védeleméért mernek és akarnak is tenni.

Az Életvédő Szövetség országjáró körútjának második állomásán az életvédelem ügyének számos helyi képviselője csatlakozott a felhíváshoz. Bemutatták tevékenységüket, és elmondták véleményüket az életvédelem különböző területeiről, orvosként, pedagógusként, lelkészként, védőnőként, lelkipásztorként, ifjúsággal foglalkozó papként, mélyszegénységben élőket támogató szervezet képviselőjeként, örökbe fogadó vagy fogyatékos gyermeket ápoló szülőként, lelkipásztori munkatársként. Kifejezték közös szándékukat, hogy szeretnének összefogni az ember személyi méltóságának megőrzéséért, az életvédelem fontosságát hangsúlyozni a társadalom köztudatában, és még többet tenni a válsághelyzetbe került emberekért. 

Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk