A Szent Imre Iskola és Óvoda Te Deum-a és tanévzárója - beszámoló

2019. 06. 19. | | 2019. 06. 21.

 

 

A szentimre iskolások Te Deum-a Székesfehérváron

2019.06.19. –  A székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola tanévzáró hálaadó ünnepét idén is a Prohászka emléktemplomban tartották a Székesegyház renoválása miatt. A szentmisében Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki biztos szólt a diákokhoz, amely után Csák Lajos igazgató bezárta a 2018/19-es tanévet.

„Minden szentmise hálaadás, amikor megemlékezünk Isten szeretetéről, amelyet napról -napra megtapasztalunk és hálát adunk az Úrnak, hogy Hozzá tartozhatunk, hogy életünket nemcsak földi erők, a vak sors irányítja, hanem Isten szeretete, amely megmutatkozik munkánkban, barátságainkban, de abban a földi erőfeszítésben is, amelyet kötelességünk elvégezni.” – hangsúlyozta a püspöki biztos. „Nagyon szép, tartalmas és nehéz év végén vagyunk. Ennek a tanévnek számos kihívása volt, de éppen a próbatételekben mutatkozott meg, mennyire erős iskolánk, nemcsak falaiban, hanem szellemiségében, lelkületében is. A gyerekek, tanártársaim, a szülők, mind-mind egy emberként odaálltak mellénk, így megoldottuk a feladatokat és reményteljesen nézünk a jövő felé. Nem pusztán a magunk erejében bízva, hanem hiszünk abban az Istenben, aki elindította a jót ebben az intézményben és aki ezt teljességé is tudja tenni.” – hangsúlyozta Tamás atya.

A tanév befejeztével a szentmise könyörgéseiben a diákok hálát adtak Istennek az elmúlt esztendő kegyelmeiért, azért, hogy az iskola munkáját minden téren megáldotta.

A hálaadás befejezéseként Csák Lajos igazgató értékelte az idei tanévet. Örömmel sorolta fel a számos kiváló tanulmányi eredményt, versenyeredményeket, amelyek megyei és országos elismerést szereztek az iskolának és a diákoknak. Az igazgató hangsúlyozta, megfelelő érdeklődés, szorgalom és erőfeszítés mellett a gyermekek kiemelkedően tudnak teljesíteni. „A társadalmi körülmények és nevelés-oktatás változásai közepette is, a legfontosabb és hosszútávú pedagógiai célunk jellemes, sokoldalúam képzett, küzdeni tudó és akaró, jó munkamorállal rendelkező tanulók kiművelése.

A tanévzáró végén az igazgató köszönetet mondott Ugrits Tamás atyának az örömmel és állhatatossággal végzett vezetői és hitoktatói munkájáért, amelyet az iskola lelki élete, hitbeli fejlődése terén tett a pedagógusokért és a tanulókért egyaránt. Ezután került sor a nevelőtestületi dicséretek, oklevelek és a jutalomkönyvek kiosztására a kiemelkedő tanulmányi teljesítményekért.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk