A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2012. 06. 10. | | frissítve 2012. 06. 11.

 

Hitvalló módon együtt

Idén is megtelt a székesfehérvári székesegyház Úrnapja alkalmából. A hagyományoknak megfelelően az új evangelizáció évében is püspöki szentmisével és körmenettel ünnepelték az Eucharisztia ünnepét. Spányi Antal megyés püspök évről-évre összehívja a fehérvári híveket, hogy hitvalló módon, együtt tegyenek tanúságot az Úr Jézusba vetett hitükről.

 

 

tömeg a barátok temploma előtt

 

A főpásztor szentbeszédében az ünnep ószövetségi előképeit emelte ki. A választott nép életében felejthetetlen volt a negyvenéves pusztai vándorlás emléke. A nélkülözések, és megpróbáltatások közepette,  azonban megtanultak Istenre tekinteni, Isten szavát, Igéjét mindennél többre becsülni. Az éhség próbatétel volt a nép számára, azonban Isten gondoskodott róluk. A manna az égből szállott kenyér, így lett az Oltáriszentség előképe. Beszédében a főpásztor arra szólított fel: vizsgáljuk meg, a mi életünkben milyen helyet foglal el az Oltáriszentség. Valóban úgy tekintünk-e rá, mint az Istennel való találkozásra, ahonnan erőt meríthetünk, vagy a közömbösség jellemzi katolikus hitünk központi eseményét. Hiszünk-e abban, hogy Isten az Ő egyszülött Fiát, adta értünk. Emlékezzünk arra, hogy Jézust felemelték, ahogyan Mózes a rézkígyót, hogy aki felnéz rá és hisz, annak ne kelljen meghalnia, örök kárhozatra mennie, hanem örökké élete legyen.

A püspök végül azt kívánta, a földi élet vándorútjának megpróbáltatásai bennünket is tanítsanak meg arra, hogy tekintetünket, szívünket Isten felé emeljük, és örömmel éljünk tanúságtevő krisztusi életet.A szentbeszéd meghallgatása:A szentmise után a megyés püspök vezetésével körmenetben vitték az Oltáriszentséget Fehérvár egykori szakrális központját bejárva. Kisgyermekek virágszirmokat szórtak, a papok, ministránsok és a hívek imádsággal, énekkel kísérték az oltárokká alakított a templomajtókhoz és a Püspöki Palota bejáratához a szentséget. Az egyházközségek képviselői zászlókkal vonultak a feldíszített oltárokhoz. A megyés püspök a körbehordozott Oltáriszentséggel a négy égtáj felé mutatva megáldotta a fehérvári polgárokat. 

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk