Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 22.
Telefon: (24) 422-803
E-mail: igazgato@szentimresuli.hu
Weboldal: http://www.szentimresuli.hu

Igazgató: Kókai Dávid 
Püspöki biztos: Kallós Péter

 

A Szent Imre hercegről elnevezett 1897-ben felszentelt katolikus iskola újraalapítására 1993-ban került sor. Az első osztályt a plébánia épületében 22 fővel mint egy kis családot – magot – bocsátottuk szárnyára. Ma 300 gyermek nevelését, oktatását, szerető irányítását tartjuk hivatásunknak, s törekszünk arra, hogy továbbra is úgy jöjjenek iskolánkba, mintha az az otthonuk, a családjuk lenne.

Minden szülő szeretné, hogy gyermeke boldog, kiegyensúlyozott felnőtté váljon. Ez akkor valósulhat meg, ha hittel, reménnyel, szeretettel, fordul a világ dolgai felé, és az őt körülvevő felnőttek, gyerekek is hitet, reményt, szeretetet sugároznak.

Váljék belső igénnyé a szentre, a szépre, a jóra és az igazra való törekvés, amihez nélkülözhetetlen a Szentírás ismerete.

Istentől különböző talentumokat kaptunk. A különböző képességű, adottságú gyermekek ismerjék fel saját értékeiket, lehetőségeiket, s ennek tudatában fejlesszék, alakítsák önmagukat Isten segítségével s nevelőik támogatásával.

Minden gyermek azáltal, hogy iskolánk életének részesévé válik, egy nagyobb közösséghez, a helyi egyházközösséghez is szoros szálakkal fűződik. Az élő kapcsolat formálását az egyházi elöljáróinkkal való kölcsönös együttműködés,  alapozza meg. A más felekezethez tartozó gyermekek – reformátusok, szerb ortodoxok – saját kialakult vallási szokásaik, hagyományaik megőrzése mellett az iskolai hitélet egységébe is bekapcsolódnak.

Az eredeti iskolaépület 6 tantermes volt, 1998 óta folyamatos a bővítés. Jelenleg 18 tanterem, nyelvi labor, egy tornaszoba, 2 számítógépterem, könyvtár, valamint korszerű vizesblokk és étkező biztosítja egész nap a nyugodt körülményeket az oktató-nevelő munkához.

Ráckeve Duna-parti város. Szeretnénk, hogy valamennyi gyermek szeresse a vizet, a víz nyújtotta sportlehetőségeket, ezért a nevelési-oktatási programunk része az úszásoktatás, mely ősszel és tavasszal a helyi uszodával együttműködve valósul meg.

Helyi tantervünk kialakítása során arra törekedtünk, hogy a gyermekek érdekeit vegyük figyelembe. Az átmeneti vagy tartós problémákkal küzdőknek pszichológus és fejlesztő pedagógus nyújt segítséget a nevelők gondos, odaadó munkája mellett.

Az első két évfolyamon iskolaotthonos rendszerben folyik az oktatás. Délelőtt az elméleti tárgyak tanulása van soron, ebéd után hosszabb szünet következik, majd a házi feladat megírására, illetve készségtárgyak oktatására kerül sor. A gyerekek harmadik osztályra megtanulnak „tanulni” és képesek lesznek önállóan és hatékonyan házi feladatot írni és memorizálni. Harmadik osztálytól napközi, illetve tanulószoba segíti a másnapi felkészülést.

Minden évfolyamon lehetőségük van a diákoknak arra, hogy az kötelező tantárgyakon kívül választható tanóra keretében angol nyelvet, informatikát, néptáncot tanuljanak. A 2. osztályosoknak az órarendbe építve szolfézs előképzést oktatunk. A felső tagozatosoknak az angol nyelvet heti 4 órában, bontott csoportokban tanítjuk.

A délutáni foglalkozások befejeztével különböző szakkörök tevékenységébe kapcsolódhatnak be. Részt vehetnek a különböző sportfoglalkozásokon, kézműves-foglalkozásokon, bekapcsolódhatnak az internet szakkör programjába, a kórus tevékenységébe, a művészeti iskola szervezésében pedig hangszeres zenét és néptáncot tanulhatnak. Havonta egy péntek délután változó program várja a gyerekeket az iskolában, a kirándulni vágyók pedig évente 4-6 alkalommal túrázhatnak.

A nyolcadik évfolyamos diákjaink számára középiskolai előkészítőket tartunk matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint angol tantárgyakból.

A hagyományok tisztelete és ápolása híd a múlt, a jelen és a jövő generációja között. Ezért védőszentünk tiszteletére minden év novemberében Szent Imre Diáknapot, valamint a szülők, gyermekek és nevelők közös örömére bált rendezünk. Megemlékezünk történelmünk és az egyházi év kiemelkedő eseményeiről.

A közösség segítő, támogató ereje mindannyiunk számára fontos. Gyermekek, szülők, nevelők kapcsolatának elmélyítésére szervezzük meg évente az osztálykirándulásokat, a „Családi napot”, és a nyári iskolai táborokat.

Minden tanév november első hetétől hétfőnként iskola-előkészítő foglalkozásokat tartunk nagycsoportos óvodások számára. Ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak arra is, hogy találkozzunk az iskolánk iránt érdeklődő szülőkkel. Mialatt a gyerekek iskola- előkészítő felkészítése folyik, a szülők feltehetik kérdéseiket az iskolában folyó oktatással, neveléssel kapcsolatban.

 

 


< 2023. január >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk