Szfvár–Belváros Plébánia
Templom titulusa: Szent István király

I. Székesfehérvári kerület
I. Lelkipásztori körzet

Cím: 8000 Székesfehérvár, Arany János u. 9.
Telefon: (22) 315 114
E-mail: belvaros@puspokseg.hu
Weboldal: www.belvaros.eu

Plébános: Dózsa István
Nyugalmazott plébános: Horváth Imre

Világi lelkipásztori munkatárs: Mező Balázs Béla, dr.
Világi lelkipásztori munkatárs: Szaller Kálmán
Képviselőtestületi elnök: Szaller Kálmán
Katekéta: Balázs Gábor
Katekéta: Berta György
Katekéta: Nardai Erika
Katekéta: Reichardt Magdolna
Egyházközségi karitászvezető: Nardai Erika
Adatvédelmi tisztviselő: Marczali Ügyvédi Iroda

A plébániához tartozik:
Székesfehérvár - Szent Anna kápolna (misézőhely)
Székesfehérvár - Szentháromság (hosszútemető) kápolna (misézőhely)

 

Ősi templomos hely. Helyén állhatott Géza fejedelem sírkápolnája, majd a IV. Béla által 1235-ben emeltetett gótikus templom, melyet a törökök dzsáminak használtak. Kiűzésük után városplébánia 1688-tól. Renovációja és barokk átépítése során új titulust kapott, a munkálatok 1771-re fejeződtek be. 1777-től székesegyház, 1938-tól kisbazilika.

Anyakönyvek: kereszteltekről 1688-tól,
Anyakönyvek: házasultakról, megholtakról 1694-től
Historia Domus: 1927-től

Plébánosok, adminisztrátorok és id. adminisztrátorok: Lajos Márton 1688–, jezsuiták látják el 1690-tõl: Landovich Márton 1690–, Räginger Zakariás 1691–, Miller Lipót 1693–, Wirth Ferenc 1701–, Seichenstuel Károly 1703–, Velencei Márton 1704–, Mittkreuch József 1708–, Stöcklein József 1712–, Primoschiz György 1712–, Jakab István 1713–, Kunicz Ádám 1715–, Perizhoff Frigyes 1718–, Lósy Lipót 1719–, Schneller Ferenc 1720–, Szilágyi István 1721–, Dugovich Pál 1723–, Mayr György 1725–, Ertl Tóbiás 1726–, Pámer Gottfrid 1729–, Sauervein József 1733–, Dugovich Pál 1736–, Meltz Zsigmond 1739–, Stocker Ignác 1743–, Vajland Xavér Ferenc 1762–, egyházmegyés papok látják el 1773–tól: Vajland Xavér Ferenc (egyházmegyés papként) 1773–, Puretits Ignác 1801–, Farkas Imre 1833–, Mihálik György 1835–, Guitman Ferenc 1850–, Lentz Alajos 1855–, Kopálik Kajetán 1863–, Pellet Ödön 1869–, Gremsperger István 1876–, Katona Horváth István 1898–, Kisteleki István 1910–, Kisberk Imre 1950–, Kisteleki István 1951–, (Baksa Antal adm. in spir. 1951–,) Mórász Pál 1955–, Kisberk Imre 1956–, (Pásthy Vilmos adm. in spir. 1957-58) Tölgyes Kálmán 1969–, Kertész Péter 1991–, Horváth Imre 1992–, Dózsa István 2017–,

 


 

Megjegyzés:

Hivatali idő a plébánián:
hétfő-péntek 8.00-12.00 és 13.00-16.00 (júliusban CSAK délelőtt)
szerda: szünnap

Irodista: Szőkéné Hidasi Henrietta *(20) 229 1562

 


 

Misézõhelyei közül a Szent Anna kápolna 1470 körül, a Szentháromság temetõkápolna 1872-ben épült.

 

 

Szent Anna kápolna (Arany János u.)

 

 


Szentháromság temetõkápolna (Palotai út)

 

Miserend

 
 

hétfő

18 h 00 (az esti szentmisét Spányi Antal tartja, előtte gyóntat)

kedd

-

szerda

-

csütörtök

18 h 00

péntek

-

szombat

-

vasárnap

10 h 30 ; 19 h 00


Megjegyzés: Szent Anna nyolcadában (július 26-tól augusztus 2-ig)
a reggeli miséket a Szent Anna kápolnában tartják, utána pedig litánia szintén a Szent Anna kápolnában. 

 

Frissitve: 2023.11.16. 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk