Adventi „Nyitott templom” - beszámoló

2018. 12. 01. | | 2018. 12. 19.

 

 

 

Adventi „Nyitott templom” - az utak és állomások jegyében -

2018. december 1-jén, 8-án és 15-én kitártuk a ciszterci templom ajtaját az adventben lelki kincseket is kereső testvéreink számára.

Az elmúlt évekhez hasonlóan újra volt a gyerekeknek kézműves foglalkozás – adventi kalendáriumot, Szűz Máriát ábrázoló képeket, betlehemet és a Szent Család mintájára készült kifestőket színezhettek, vagy akár labirintust és rejtvényeket oldhattak meg. Újból tettünk ki tájékoztatókat a szeretetnyelvekről, a bocsánatkérés lehetőségeiről, vagy XXIII. János pápa gondolatait vihették magukkal a hozzánk betérők a lelki békéről, a gyerekek, az anyák-apák lelkiismeretvizsgálatáról. „A boldogság ott talál otthonra” kezdetű, illetve a karácsonyra ráhangoló feladatkártyákat is lehetett húzni. Nagy sikere volt Ujszászi Erzsikéék élő zenei koncertjeinek. Ismét lehetőséget teremtettünk a szentgyónás elvégzésére és a szentségimádásra is – ezáltal megadtuk az esélyt az elcsendesedésre, hogy a minket körülvevő forgatagban megtaláljuk a szívünk ajtaján kopogtató Jézust. A napot (estét) minden alkalommal gyertyafényes zenei áhítattal zártuk.

December 1-jén a szenteket kereshették feladatlapokon keresztül, a rajzszőnyegre pedig az adventi várakozás módjait rajzolták, írták a látogatók.

December 8-án, Mária szeplőtlen fogantatásának ünnepén Szűz Máriát helyeztük a középpontba. A keresős játékoktól kezdve, a gyerekek kézműves foglalkozásain keresztül, az oltárokra kihelyezett elmélkedéseken át – amelyeknek alapja a Katekizmus tanításai voltak – részletesen bemutattuk katolikus egyházunk Mária tiszteletét. „Mit jelent neked az édesanya?”címmel csodálatos illusztrációk és gondolatok kerültek a rajzszőnyegünkre.

December 15-én a Szent Candid Alapítvány által nyert pályázat révén hátrányos helyzetű gyerekeket fogadhattunk a templomunkba, akik külön foglakozáson vehettek részt, majd meg is mutattuk nekik a templomot. A foglalkozásokon Jézust kerestük, és a róla készült képet színeztük. „Mit jelent nekem Jézus? Mit jelenthetek én Jézusnak?” – kérdésekre újfent gyönyörű szép alkotások,
 gondolatok kerültek a rajzszőnyegre.

A jelenlegi feladatok újabbakkal bővültek, például, hogy ezeken a templomi alkalmakon részt vehettek a bűnbánat és bűnbocsánat állomásán gyerekek és felnőttek egyaránt. Továbbá a korunk lelke megálló, amihez segítségül szolgált a lelki tükör, amely a belső tulajdonságainkra épít. A következő feladat külön ráirányította a figyelmet az ítélkezésre, hogy igyekezzünk bíráskodás nélkül élni mindennapjainkat. A feladatsorok lehetővé tették, hogy testvéreink Isten házában egy idő után oldottan, otthon érezték magukat.

Minden egyes feladattal a léleképítést igyekeztünk szolgálni. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagyon sokan gyújtottak mécsest templomunk oltáránál. Ez a gesztus szimbolizálta irányadó vezércsillagunk mottóvá vált szavait is, miszerint: „A gondok s bajok fekete felhőjét végleg eloszlatni itt a földön nem lehet; hanem aki sötétben, sötét gondban, sötét bajban áll, az gyújtson mécsest magának, gyújtsa meg a hit s a bizalom mécsét, s úgy járjon a sötét éjszakában; értse meg, hogy attól a szerény mécsestől nem lesz napvilág a földön, de neki a mécses elég, mert eligazítja őt s így utat nem téveszt.....” (Prohászka Ottokár)

Hálás szívvel köszönöm a segítők áldozatos munkáját, amely lehetővé tette, hogy nagyon sok testvérünk adventjébe egy kis fényt gyújthattunk. Ugyanígy támogatóink – a Székesfehérvári Egyházmegye, az Önkormányzat, valamint Partnereink és Közösségeink önzetlen segítségét is!

Németh Gertrúd szervező 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk