Édesapák, családfők megáldása - beszámoló

2024. 03. 19. | | 2024. 03. 20.

 

 

 

Szent József ünnepnapján megáldotta az édesapákat Spányi Antal püspök Székesfehérváron

2024. 03.19. – A székesfehérvári Kármelhegyi Boldogasszony-templomban a város jelen levő papságával és az Országos Papi Otthonban élő paptestvéreivel mutatott be szentmisét Spányi Antal megyés püspök Szent József ünnepnapján. Kérte a családok őrének, a férfiküldetés példaképének közbenjárását az apai-nagyapai hivatásokért.

A megyés püspök a szentmisében azt hangsúlyozta, Szent József liturgikus emléknapján az egyház az apai hivatást szeretné megerősíteni a férfiakban, és az Istennek átadott élet fontosságát hangsúlyozni. „Szent József tiszteletére megtelt most a templom, de hol van Ő az emberek szemében a többi szent között? Különös szent Ő, akinek egyetlen mondatát sem őrizte meg a szentírás, de szinte minden templomban találkozunk ábrázolásával. Minden más szent tiszteletét megelőzi Szűz Mária, de utána Szent József áll, aki mindig csendesen és visszafogottan, de állhatatosan élte életét, szolgálta a Szent Családot. Akaratát teljesen odaadta az Istennek, semmit sem tartott meg maga elképzeléseiből, hanem egész életében hűségesen követte és szolgálta az Úr akaratát.”

A főpásztor Ferenc pápát is megemlítette, aki különleges tisztelettel fordul nap mint nap a szenthez. Aki a szobájában őriz egy alvó Szent József-szobrot, hiszen álmában kapott utasítást az Úrtól, hogy fogadja el azt, ami nem elfogadható. Engedelmességével nagy közbenjáró lett Istennél, ezért a Szentatya is sok kérést helyez el imádsággal a szobornál.

A püspök beszédében kiemelte, hogy Szent Józsefnek is megvolt az elgondolása az életéről. El akarta venni Máriát, és remélte, hogy utódaikban majd meglátják Isten küldetését. De igaz ember volt, és kész volt Isten üzenetét felismerni és elfogadni. „Fontos, hogy képesek legyünk az Isten akaratát keresni minden életeseményünkben. Álmainkban, beszélgetéseinkben, történeteinkben felfedezni, mi abban az üzenet számunkra. Hogy tudjunk igent mondani és ebben az igenben megmaradni. Nagy gond, hogy nincs állhatatosság a mai világban. A fiatalok halasztják a házasságkötés idejét, és menekülnek egy végső döntéstől a papi és szerzetesi hivatásban is, mert el kellene köteleződni. Mindig új utakat keresnek a maguk jóérzéséért, biztonságáért és kényelméért. Pedig az élet arról szól, hogy világosan meglássuk Isten akaratát.”

Spányi Antal püspök végül abban erősítette meg, hogy Isten meghívása szerint legyenek egy családnak gondviselői, teremtsen biztonságot társuknak, akivel szövetségüket az Úr megáldotta a házasság szentségében. „Ha a férfiak megélik Szent József példáját, az Isten családról elgondolt igazságát, akkor a világot nem a rossz, a helytelen gondolkodás, a gyengék irányítják. Ha akarjuk, és ezért fohászkodunk is, akkor a világban Isten kegyelme működik, Ő formál mindent körülöttünk. Szent József közbenjárására járjunk az Úr által kijelölt úton, és adjunk példát életünk állhatatosságával. Buzgó imával kérjük, legyen áldás a férfiakon, családjainkon, az egyházon – zárta gondolatait a főpásztor.

Az egykori szemináriumi templomban, amelyben Szent József tiszteletére külön oltárt is emeltek, a szentmise végén a megyés püspök külön megáldotta a családapákat, a nagyapákat.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk