Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szárazrét) - beszámoló

2024. 03. 07. | | 2024. 03. 08.

 Életünk legyen az üdvösségre vezető jel – Elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep Székesfehérváron

2024.03.07. – A nagyböjti időben a szárazréti Fatimai Boldogasszony-templomban gyűltek össze Székesfehérvár plébániáiról a hívek, hogy együtt imádkozzanak főpásztorukkal az egyházért, papi hivatásokért, a családokért, hazánkért és a világ békéjéért. Spányi Antal püspök a város papságával tartott szentmisében arra buzdított, egyházias lelkülettel képviseljük hitünk igazságait, amelyet a mai világ kétségbe von, szembe fordulva az egyház tanításával, félrevezeti az embereket. Harcoljunk a bűn ellen imádságos lélekkel, szülessünk újjá Isten kegyelmének erejével.

A szentmise elején Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a megyés püspököt és a közös imádságra összegyűlt közösséget. Jeremiás prófétát idézve arra hívta fel a figyelmet: hallgassunk Isten szavára, mert másképpen nem találkozhatunk az Úrral. Nem élhetünk öntörvényűen, csak Isten által vezérelve.

A főpásztor Jézus szavairól – „Aki nincs velem, ellenem van!” – elmélkedve kiemelte, hogy mindig voltak olyanok, akik megpróbálták eltéríteni, Jézus ellen hangolni az embereket. A nyilvánvaló csodáit is megkérdőjelezték, képtelenek voltak elfogadni Istentől a jót. Kételkedtek az alapvető isteni törvényekben, hitünk igazságaiban, ahogy a mai világ is kétségbe vonja, sőt markánsan szembefordul az egyház tanításával. „Istené vagyok, ki szívet adott, hogy szeressek – lelket adott az odaadás s bizalom érzéseire – erőt, tehetséget sokféle tevékenységre. Szeretni akarom Őt mindenekelőtt azáltal, hogy parancsait teljesítem, s gyakorlati kereszténységet űzök: a nyomorultat segítem, a mezítelent ruházom, a tévelygőt jó útra terelem; jószívű leszek cselédeimhez s alattvalóimhoz, gondját viselem háznépemnek” – buzdított Prohászka püspök gondolataival a megyés főpásztor, hogy a nagyböjti időben harcoljunk az istentagadás, a bűn ellen imádságos lélekkel, böjttel, jócselekedetekkel és szülessünk újjá Isten kegyelmének erejével. „Mi, akik a hitben akarunk élni, és törekszünk arra, hogy Jézust kövessük, akik fel akarjuk használni a nagyböjti szent időt arra, hogy tisztább élettel jussunk el húsvét szent ünnepére, imádkozzunk azokért, akiktől mindez még távol van. Akik Isten nélkül, vélt igazságaik szerint élik életüket. Az imádság, a böjt, az önzetlen segítség sok bűnt elfed. Adja az Úr, hogy a mi életünk sok ember számára az üdvösség felé vezető jel, kinyújtott segítő kéz legyen az Isten felé vezető úton. Imádságunk által a világ legyen egyre tisztább, jobb, amelyben tiszta szívvel, lélekkel, Istentől kapott erővel tesszük azt, amit az Úr tőlünk vár” – hangzott el a szentbeszédben.

A szentmisét követő szentségimádáson a főpásztor imádkozott az egyházias lelkületért, a Szentatyáért, az egész Katolikus Egyházért, hogy Krisztus titokzatos testének tagjai megtisztulva, Isten erejével tudják hirdetni és képviselni az evangéliumot a világban. Imádkozott az ország vezetőiért, hogy hivatásukból fakadó feladataikat Isten szándéka szerint tudják megvalósítani. Fohászkodott új papi és szerzetesi hivatásokért, a papságért, hogy a Szentlélek megvilágosító ereje vezesse és irányítsa őket. Boldogan és örömmel tudják hirdetni a mai, sötétségben élő világban Isten világosságát.

A székváros közös elsőcsütörtöki imádsága a húsvét nyolcadában, áprilisban a Szent István király székesegyházban folytatódik majd. 

Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk