Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat 2024 - beszámoló

2024. 03. 25. | | 2024. 03. 28.

 

 

Hittel és szeretettel építsünk egy jobb világot! – Püspöki nagyböjti lelkigyakorlat Székesfehérváron

2024.03.27. – Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Spányi Antal püspök Székesfehérvár híveinek a Prohászka-templomban és a Szent István király székesegyházban. A nagyböjti Triduumon Ugrits Tamás pasztorális helynök a város papságával mutatott be szentmisét. Lelkigyakorlatos szentbeszédeiben a főpásztor Isten művéről beszélt az ember életében, arról, hogyan kell meglátnunk és követnünk Isten akaratát, hogyan támogat minket ebben az Egyház közössége, amelynek mindannyian fontos tagjai vagyunk.

A főpásztor a Triduum első napján, Kaszap István születésének évfordulóján azt hangsúlyozta: a boldog emlékű fiatalban láthatjuk, mire képes Isten kegyelme, és nekünk is hogyan kell Isten felé közeledünk. „Kaszap István példáját nézve megcsodálhatjuk Isten jóságát és csodálatos hatalmát, mely a bűnös emberből képes szentet formálni” – mondta a megyés püspök.

A lelkigyakorlatos beszédeinek második napján a főpásztor arról elmélkedett, Isten milyen életet vár tőlünk, és milyen kegyelmeket közvetít számunkra, hogy meglássuk és kövessük az Ő akaratát. A szentté válás mindannyiunk útja, – hangsúlyozta a főpásztor, és arra hívta fel a figyelmet, hogy sok akadállyal találkozunk, de Isten tanúságtevő útra hív bennünket. „Akadálya a szentségnek az értékeket vesztő, kereszténység ellenes világ, mely sokkal inkább rombol, mint épít, akadálya a jónak és melegágya a bűnnek. Nagyon is otthonra talált a világban és az emberek lelkében a hazugság, a másik lejáratása, a rossz fölött való öröm és a jóval szembeni közömbösség” – sorolta korunk problémáit a püspök, majd beszélt az erőszak megmutatkozásáról, a háborúkról, a sokféle bántalmazásról, ami gyermekeket, felnőtteket és időseket egyaránt érinti, amelyek komoly sebeket ejtenek az emberi életekben. Beszélt azokról a láthatatlan csapdákról, amelyek féligazságokat hangoztatva, a jó látszata mögött észrevétlenül hatnak ránk. „Így kopnak el a keresztény kultúra hagyományai, és helyükbe jön a multikulturális értéktelenség, ami inkább rombol, mint épít, de biztosan nem tartja meg az embert a kipróbált értékek megfelelő és jó útján. Ezért esnek szét a családok, a megtartó közösségek” – hangsúlyozta, majd Szent II. János Pál pápát idézte, aki arra tanított minket, hogy legyünk éberek, és semmi ne válasszon el bennünket Krisztus szeretetétől: se hamis szlogen, se rossz ideológia. Ne adjuk meg magunkat a kísértéseknek azzal, hogy hamis kompromisszumot kötünk olyannal, ami nem Istentől való. A főpásztor azzal folytatta: Jézus arra hívott minket, hogy mint testvérek vállaljunk felelősséget egymásért, buzgón imádkozzunk a másikért, a megtévedett emberekért, és adjunk jó példát egymásnak. Értsük meg, hogy a másik ember a testvérünk, ezért küldetésünk Isten szeretetét, Krisztus megváltását, a Szentlélek mindent megújító kegyelmét hirdetnünk a világban.

A nagyböjti Triduum harmadik napján a főpásztor az Egyház közösségéről szólt, amelynek mindannyian fontos tagjai vagyunk, amelyet sokat támadnak, pedig az Úr adta nekünk, hogy megőrizzen és megtartson bennünket az Isten szeretetében. „A világban üldözést szenved az Egyház, hol véresen, mint korunkban is, hol csöndesebben és vér nélkül, mint annyiszor. Lejáratják, elfordulnak tőle, ellenségnek tekintik az élet kérdéseire adott állásfoglalásai miatt. De nem győzi le semmi és senki, hiszen ígéretünk van: a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” – fogalmazott a püspök, majd arra buzdította a híveket, vegyék számba, mennyi jót és szépet kaptak az Egyháztól, mennyi erőt adott nekik Isten népének közössége. „Milyen jó, hogy odatartozhatunk eleséseink ellenére is, ahol Krisztus titokzatos testének tagjaivá lehetünk. Szeressük hát szívvel és lélekkel az Egyházunkat! Valljuk meg az odatartozásunkat örömmel és bátor kiállással! Legyünk keresztényi értelemben öntudatos, hitvalló tagjai az Egyháznak! Éljük életünk mindennapjait és az élet különleges perceit is az Egyházzal, az Egyházban, mely megőriz és megtart bennünket az Isten szeretetében, és segít jobb világot formálni mindnyájunknak” – zárta lelkigyakorlatos beszédét a megyés főpásztor.

A püspöki nagyböjti lelkigyakorlat végén Ugrits Tamás pasztorális helynök megköszönte a püspök nagyböjti elmélkedéseit, amelyek olyan aktuális jelenségeket, problémákat mutattak be, melyek a hívő embert mélyen érintik, imádságra és cselekvésre késztetik, hogy hittel és Isten szeretetében építsenek egy jobb világot. 

Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 
Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk