"Bibliai találkozások" , ismertetés - beszámoló

2008. 05. 24. |

Képgalériánk, valamint
kapcsolódó írásaink letölthető módon ITT megtekinthetők.

 

 

Bibliai találkozások kiállítás honlapja: www.bibliaitalalkozasok.hu

A Biblia a találkozások helye. Erről tanúskodik a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum rendhagyó kiállítása, amely május 24-én nyílt Székesfehérvár szívében, a hajdani ferences rendház épületében.

A megnyitón ünnepségen Mózessy Gergely gyűjteményigazgató elmondta, hogy az Egyházmegyei Múzeum új tárlatával három eseményről kíván a maga eszközeivel megemlékezni: kettős jubileumot ünnepel, hisz idén 70 esztendős az Egyházmegyei Múzeum és 10 éve, hogy megújulhatott, újra megnyílhatott a nagyközönség számára. Másodszor örömmel kapcsolódik Mátyás király trónra lépésének 550 évfordulójára hirdetett országos reneszánsz évhez, hisz a mai Magyarország negyedik legjelentősebb ősnyomtatvány állománya, reneszánszkori könyvritkaságai a Püspöki Könyvtárban találhatóak. A harmadik vonulatként pedig, a történelmi egyházak által meghirdetett Biblia Évét emelte ki, amellyel minden ember figyelmének középpontjába szeretné helyezni a Szentírást.

A székesfehérvári kiállítás azonban nemcsak a Könyvek Könyvére irányítja a figyelmet. A művészeti alkotások és az installációs eszközök segítségével kiemeli, azokat a találkozásokat, amelyek a bibliai történetek szereplőire egész életre szóló kihatással voltak. Az ember és ember, Isten és ember közötti találkozások - melyeknek archetípusait a Biblia megörökíti - ma is hatnak, ma is átélhetőek. A gyűjteményigazgató végül köszönetét fejezte ki a megyés püspöknek, hogy a megszorító intézkedések miatt nehéz helyzetbe került egyházi gyűjteményben tovább folyhat az érdemi munka. A kiépülő mecenatúra mellett az egyházmegye komoly áldozatot vállalt, hogy ilyen nagyléptékű, értékteremtő kiállítás létrejöhetett.

Spányi Antal megyés püspök megnyitó beszédében kiemelte, hogy a Biblia Éve nemcsak a hívő emberek számára nagy lehetőség, hanem azok számára is, akik a kultúra oldaláról közelítik meg a Biblia világát, a Szentírást. Ebben az esztendőben sok kiállítást, bemutatót rendeznek az ország különböző pontjain a Szentírásról. Székesfehérváron is pl. a zsidó hitközség, a református gyülekezet, a helyi kulturális intézmények is rendeztek kiállításokat. Jelentős szerepe volt az egyházmegye által szervezett ökumenikus Biblia konferenciának. Az Egyházmegyei Múzeum csatlakozva a Szentírás Évéhez a Biblia sokszínű ismertetésén túl, azonban a Biblia tanítását is szeretné közelebb vinni az emberekhez. A Biblia üzenetének átadása nélkül hiábavaló minden törekvés, nem érdemes fáradozni új kiadásokon, tárlatokon.

A főpásztor végezetül elmondta: a Biblia megkerülhetetlen könyv, amely nélkül saját zsidó-keresztény kultúránkat nem érthetjük meg. Biztos utat mutat az erkölcsi emelkedettségre, de utat mutat az élet útvesztőjében, a mindennapi élet sűrűjében is. Olyan könyv, amelyet el lehet olvasni, elsődleges értelmét könnyen meg lehet tanulni, de igaz üzenetét csak az képes felfogni, aki a Szentírást a szívével is tudja olvasni, aki a Szentírás tanítását, üzenetét megpróbálja életre váltani.

Smohay András a kiállítás kurátora személyes vallomással kezdte ismertetőjét. A Biblia szövege provokál – mondta, nem hagyja érintetlenül az embert. Rajtunk múlik hagyjuk-e megérinteni magunkat, akarunk-e találkozni Isten szavával, elfogadjuk-e azt a „kinyújtott kezet”, amit a birtokunkba levő Biblia jelent. Sokszor legszívesebben becsuknánk, megtehetjük, de talán ez a kiállítás is segít abban, hogy megértsük, ez a Könyv értünk van. A bibliai találkozások történetei segítenek minket a hétköznapokban, hisz ugyanolyan gyarló, esendő emberekről szólnak, amilyenek mi vagyunk.  A művészettörténész végül megköszönte azt a csapatmunkát, ami által ez a nagyszabású kiállítást létrejöhetett. Kiemelten köszönetet mondott Székely János püspöknek, Fákó Árpád grafikusművész látványtervezőnek és Zalavári Tibor formatervezőnek.

A bevezetőkből is kitűnt, hogy a rendhagyó kiállítás számos aspektusból tárja elénk az emberiség egyik legismertebb könyvét, a Bibliát. Különleges élményt nyújt a rendezési elv, amely lehetővé teszi, hogy a bibliai történetek által önmagunkkal, embertársainkkal, hívő közösségekkel találkozhassunk. Mindezeken keresztül pedig magával az Istennel, aki jelen van az emberiség történelmében, saját életünkben, találkozásainkban. A tárlat természetesen a Bibliával kapcsolatos ismereteink elmélyítését is szolgálja. Bepillantást nyújt abba a felmérhetetlen kultúrtörténeti örökségbe, amelyet a Könyvek Könyve jelentett – és jelent ma is – az egész világ számára. A számos kuriózumot felsorakoztató tárlaton a Püspöki Könyvtár könyvritkaságai – több tucat ősnyomtatvány, különleges nyelvű fordítások (pl. kínai, arab, izlandi) és művészien díszített példányok – mellett több képzőművészeti alkotás látható a reneszánsz kortól a kortárs művészetig.

A reprezentatív kiállításon látható az Egyházmegyei Gyűjtemény néhány rejtett kincse, eddig még be nem mutatott értékes reneszánsz és barokk festmények.

A tárlat további érdekessége a Zsidó Múzeumból kölcsönzött ötvösmunkák (rimónpár, tóramutató, tóravért), vagy az Országos Széchényi Könyvtár Vizsolyi Bibliájának egy korrektúralapja. Szilárdfy Zoltán művészettörténész gyűjteményéből értékes barokk kori metszetek kerülnek bemutatásra, így az egyik legjelentősebb morva-bajor rokokó festő Gottfried Bernhard Göz metszetei és festménye is. A Pannonhalmi Főapátsági Gyűjteményből a híres Franz Anton Maulbertsch: Mária látogatása Erzsébetnél című festményén, értékes alkotásokat láthatunk a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből. Külön érdekessége a kiállításnak Kondor Béla, Borsos Miklós, bibliai témájú alkotásai, valamint Pekáry István grafikái.

Nagy érdeklődésre számíthat a tárlat nyomdatörténeti nevezetessége, a magasnyomású Gutenberg kézisajtó, amelyet a budapesti Szily Kálmán Műszaki Középiskolából adtak kölcsön a székesfehérvári kiállítás számára, valamint a néhány ritka, egyedi könyvkötés is.

A kiállítás rendezői a látássérült látogatókra is gondoltak. Vakok és gyengén látók számára nem mindennapi lehetőséget nyújt a Bibliai találkozások kiállítás tapintható tárlata.

A november elejéig nyitva tartó kiállítás múzeumpedagógiai foglalkozásokat és tárlatvezetéseket is kínál a látogatóknak. Szem előtt tartva a gyermekeket korosztályuknak megfelelő foglalkozásokon, elmélyülést és kreativitást igénylő feladatokkal segítik a kiállítás feldolgozását, a közös beszélgetést. Az Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat a Terembura Kulturális Egyesület tagjai tartják.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

Információk:
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 4.
Levelezési cím: 8001 Pf. 178.
E-mail: muzeum|kukac|szfvar.katolikus.hu
Telefon: 06 (22) 510-681; 06 (22) 322-247


Nyitva tartás:
Kedd–szombat: 10.00–18.00, vasárnap: 14.00–18.00
A kiállítás megtekinthető 2008. november 9-ig.

Eddigi híreink >>

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk