18. Katolikus Karizmatikus Találkozó - beszámoló

2016. 04. 30. | | 2016. 05. 03.

 

 

 

Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete egybeforraszt bennünket
18. Regionális karizmatikus találkozó Alcsútdobozon

2016.04.30. - "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16) - mottóval rendezték meg április 30-án, szombaton Alcsútdobozon a 18. Regionális karizmatikus találkozót, amelyen a környék több karizmatikus közössége is részt vett.

Az alcsútdobozi Mustármag Közösség által szervezett találkozó elején, Cseh Kornél a közösség vezetője köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, a karizmatikus megújulás is meghallotta a Szentatya hívását, az Irgalmasság évére, ezért választotta mottóul a jánosi idézetet. „Mi, mint az egyház tagjai csatlakozunk a szentévhez, mert tudjuk, hogy a legnagyobb ajándék a szeretet, ahogy Pál írja. Bár nincs felsorolva a Szentlélek hét ajándéka között, de Pál nyomán mondhatjuk, ez a karizmák csúcsa. Csak Isten szeretetét befogadva tudunk szeretni.”

A találkozót jellemző fiatalos lendülethez és az örömteli hangulathoz a Csiszér László vezette Új Jeruzsálem Dicsőítő csapat járult hozzá.

Nyuli Gábor, aki Damian Stayne által alapított Cor et Lumen Christi közösség magyar ágának vezetője tanúságában arra bíztatott, ne álljunk ellen a Szentléleknek, aki folytonos megújulásra vezet bennünket, hanem hagyjuk, hogy olyan utakra vezessen, ahová csak Ő akar. Kérjük napi imádságunkban, hogy történjék olyan csoda, amellyel megtapasztaljuk Isten szeretetét, ami a szívűnk mélyébe hatol.

Az eseményen Spányi Antal megyés püspök celebrált szentmisét a résztvevő papsággal. A főpásztor a Szentlélek szerepét hangsúlyozta abban, hogy az irgalmasság Istenével találkozhassunk, aki megbocsátja bűneinket. Tegyük mérlegre kapcsolatainkat, az emberekkel, Istennel, az Egyházzal, és kérjünk bocsánatot, ha vétkeztünk. Megtisztulva kövessük a Lélek indítását, amely tanúságtételre szólít bennünket, olyan tanúságra, amelyben Krisztussal egységben, az Ő szavait hirdeti a világban.

A délután tanúságtételekkel kezdődött, amelyben egy megtérés története mutatta meg, hogy a Szentléleknek nincs akadály, saját szobánkban is megszólíthat, betölthet bennünket, ha kinyitjuk a szívünket. Hallhattunk arról, hogy az evangelizációban elfáradtakat, miként újítja meg Isten és hívja újra a megszentelődés folyamatára, valamint arról is, hogy aki titokban Istenhez akar tartozni, előbb utóbb egy keresztény közösséggel fog találkozni.

Kunszabó Zoltán diakónus, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottsága elnökének tanúsága elsősorban azokhoz szólt, akikben már lecsengett az első szeretet lángja Isten iránt, akik erőtlenné váltak, mert már nem tapasztalják életükben a Lélek gyümölcseinek bő termését. Arra buzdított, merüljünk el újra az evangélium örömében, amely képes megvilágítani küldetésünket. Emlékezzünk az első szeretetre, de ne a nosztalgikus érzések kedvéért, hanem azért, hogy megmaradjunk Jézus szeretetében.

A rendezvény jó alkalom volt a személyes találkozásokra, de a régióban működő, a Szentlélek erejéből töltekező közösségek egymásra találására is. Mind a szentmise, mind a tanúságtételek, előadások, beszélgetések, a zenés dicsőítések és a szentségimádás a hitben való elmélyülésre adtak lehetőséget a résztvevőknek.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk