19. Katolikus Karizmatikus Találkozó - beszámoló

2017. 05. 01. | | 2017. 05. 02.

 

 

„Újuljatok meg lelketekben...” (Ef, 4,23) - 19. Regionális Karizmatikus Találkozó Törökbálinton

2017.05.01. - Újuljatok meg lelketekben - mottóval szervezték meg idén a 19. Regionális Karizmatikus Találkozót Törökbálinton, amelyen a környék több karizmatikus közösségének tagjai is részt vettek. A törökbálintiak által szervezett találkozón az Istenhez fordulás, a dicsőítés lelkületét a Te Deum zenekar hiteles fellépése, lelki mélységeket adó dalai hozták közel a résztvevőknek. Az énekesek a hangszeresekkel, a dicsőítésvezetővel az örömteli átadottságra, a hálaadásra buzdítottak.

A nap során elhangzó tanúságtételek a Szentlélek sokféle jelenlétének és megszentelő tevékenységének jeleiről szóltak. Hogyan száll le a menny a Lélek jelenléte által, amikor szükségünk van rá, amikor ellenállunk Isten közelségének, vagy éppen magánéletünk romokban hever, nem látunk kiutat gondjainkból. Hogyan gondoskodik Isten a Lélek által alapvető szükségleteinkről, vagy éppen arról, hogy valóban találkozzunk az Úrral, amikor azt gondoljuk, már mindennek birtokosai vagyunk, nincs szükségünk nagyobb hitre, szeretetre.

A találkozón Mohos Gábor atya, az MKPK titkárának tanítása személyes hitéletünk megújulásáról szólt. Arról, hogy a Szentlélek által Krisztus formájú emberekké, tanukká kell válnunk, és ezért minden lépést meg kell tennünk az Úr felé. A megújulást folyamatosan éljük meg, mert egy nap sem mondhatjuk, hogy készen vagyunk. Látjuk, mennyi ember van még, aki nem keresi Istent, Őt, aki minket személyesen megérintett szeretetével és karizmákkal ajándékozott meg. Ha Jézus, azért jött, hogy mindenkit megmentsen, én sem lehetek félig-meddig Jézus tanítványa. Nekem is oda kell adnom mindent, mert megküzdött értem is és megmentett a Sátán hatalmától. Meghívott, hogy kövessem, és a magam módján harcoljak Isten országáért. Nem mindegy hogyan élek és hogyan döntök, mert minden döntésemnek súlya van. A világ sorsa múlhat rajtam, amelyet Jézus megváltott, de hogy ez konkrétan megvalósulhasson, ahhoz én is kellek. Ne fáradjunk bele, ne szürküljünk meg, hanem nyissuk meg a lelkünket az örökkévalóság iránti vágynak. Mohos Gábor végül arról beszélt a tanú az, aki ott van, aki jelen van. Ha én Isten tanúja akarok lenni, akkor Isten jelenlétében kell élnem, aki bevezet engem az isteni életébe, országába. A Szentlélek ehhez a jelenléthez segít bennünket. Keressük őt, hogy új szívet, új lelket adjon nekünk és kérjük, hogy mint irányt mutató fény járjon előttünk.

A tanítás után, a nap végén Spányi Antal megyés püspök celebrált ünnepi szentmisét a résztvevő papsággal. A főpásztor a hit megújulásában a Szentlélek fontos szerepét hangsúlyozta. Az élet sürget, hogy egyre jobbak, többek, szentebbek legyünk, olyanok, amilyennek Isten elképzelt bennünket. El kell indulnunk utunkon a Lélekkel együtt, aki erőt ad, ötletet, kitartást, és megújít, hogy megváltozzunk, és velünk a világ is változni tudjon. Van útja megújulásnak, ez magától nem megy. A tanítványok akik, éveken keresztül Jézussal voltak, látták minden csodáját, a kenyérszaporítást, a betegek gyógyulását, mégis féltek és megtagadták, amikor kereszthalálra ítélték. Majd amikor a föltámadt Jézussal találkoztak teljesen megváltoztak, új emberré lettek. Saul a találkozás után a Lélek erejében változik meg és lesz Szent Pállá, aki annyi szenvedést vállal miközben Istent dicsőíti és magasztalja. Példája tanúságtétellé válik, és a börtönben is megtérnek az emberek. Újjá kell születni a világnak, a társadalomnak, újjá kell születni a családoknak, az egyes embereknek. Mindenkinek kivétel nélkül, hogy Krisztus tiszta szavát hallja és a Lélek indítását tudja követni. Ez a Lélek, akit ma is várunk és hívunk, kopogtat a lelkünk ajtaján, és egyedül rajtam múlik, megnyitom-e szívem előtte, átadom-e neki lelkem kulcsát. Induljunk el és fedezzük fel az utat, amit a Lélek mutat nekünk, amelyen Isten országát építjük és közeledünk az Atyai Ház öröme felé. A Szentlélek kiáradása, tegye sugallataival életünket széppé, Isten előtt kedvessé. - fejezte be beszédét a főpásztor.

A Szentlélek erejéből töltekező közösségek törökbálinti találkozóján a szentmise, a tanúságtételek, az előadások, beszélgetések, a zenés dicsőítések és a szentségimádás is sokaknak adott hitben való elmélyülést, és erőt az újrakezdéshez, a megújuláshoz.

Berta Kata
Képek Somogyi Tamás

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk