A 151 éve született Prohászka Ottokár püspök - beszámoló

2009. 10. 10. |

 

A Székesfehérvári Egyházmegye 15. püspökéről, Prohászka Ottokárról születésének 151. évfordulóján – immár hagyományos módon – ünnepi külsőségek között emlékezett meg.

 

templomban

 

A püspök hamvait őrző Prohászka Emléktemplom kápolnájában rendezett szimpozionon Frenyó Zoltán filozófus és Mózessy Gergely levéltáros mutatta be az érdeklődőknek a püspökről közelmúltban megjelent kiadványokat. A püspöki levéltár kiadásában az elmúlt három esztendő tudományos konferenciáinak előadásai láttak napvilágot Prohászka-tanulmányok, 2007-2009 címmel. A kilencvenes évek közepén megkezdett „Prohászka-ébresztés” ötödik tanulmánykötete ez. Utoljára hasonló kiadvánnyal a centenáriumi Prohászka Év lezárásakor, 2006-ban jelentkezett az egyházmegye. Frenyó Zoltán elmondta, örvendetes, hogy a tanulmányok mintegy fele Prohászka püspök meglehetősen komplexen értelmezett keresztény közéletiség-felfogását járják körül; Mózessy Gergely pedig a kutatásban korábban elhanyagolt hatástörténeti megközelítésekre hívta fel a figyelmet.

De nem ez a kiadvány látott egyedül napvilágot e jeles évfordulóra. Barlay Ö. Szabolcs sorozatában, Felsővályi Ákos szerkesztésében immár teljes terjedelmében megjelent Horváth Kálmán Prohászkával kapcsolatos anyaggyűjtése. A fehérvári emléktemplom plébánosát éppen 50 esztendeje kérte fel az akkori püspök arra, hogy keresse fel a Prohászka Ottokárt még személyesen ismerő embereket emlékeik összegyűjtése végett. A kiadó által találóan Magyar Fioretti alcímmel ellátott kötet olyan apró mozzanatokat őriz meg a püspök életéből, melyet könnyen minősíthetnénk egyszerű anekdotának, ha nem hitelesítené jó részüket a visszaemlékezők személye. A kéziratot a kutatók eddig is ismerték, de hivatkozható formában a nagyközönség elé tárása eddig még váratott magára.

Az emlékülés második felében a 2008 augusztusában Spányi Antal megyés püspök által életre hívott Prohászka Imaszövetség megalapításának körülményeit elevenítette fel Ugrits Tamás pápai káplán, püspöki irodaigazgató – mérleget vonva egyszersmind a működésének első évéről. A statisztikai adatokból kiderült, hogy a jelenleg csaknem 2100 világi és több mint 100 paptagot számláló egyesület nem csak a fehérvári egyházmegyében népszerű. Az előadó egyértelműen imádságaik által kiesdett kegyelemként fogta fel, hogy az egyházmegye 2009. évi kispapfelvételére évek óta nem látott számú jelölt érkezett.

Smohay András művészettörténész a Prohászka Imaszövetség számára Páger Bernadett textilművész által készített, 2009 áprilisában Budapesten megáldott zászlót mutatta be az érdeklődőknek. Elemzésében rámutatott: a zászló, mint autonóm művészeti médium eredeti, közösségi funkcióját megtartotta, de azon egyszersmind túl is lépett. Az imádság eszközévé vált.

A zsúfolásig megtelt Prohászka emléktemplomban az egyházmegye határain túlról is számos helyről érkeztek zarándokok. Spányi Antal megyés püspök dr. Takács Nándor nyugalmazott püspökkel és a nagy számban megjelent papsággal együtt mutatott be koncelebrációs szentmisét.

Az ünnepi szentbeszédben Spányi Antal fölelevenítette Prohászka születését, azét a püspökét, aki megjárta az élet csúcsait, de ugyanakkor a lét szörnyű mélységeit is. Az élethez hozzátartozik a szenvedés: az örömök mellett ott a kereszt is. Prohászka Ottokár nem csak élete példáival, hanem írásaival is utat mutat nekünk: nem nézhetjük tétlenül a halál kultúráját, de meg kell tapasztalnunk, észre kell vennünk a szeretetet még akkor is, ha a bűn sötétségbe vonja körülöttünk a világot.

Krisztus alázatos lélekkel fogadja a keresztet: nem önmagáért a szenvedésért, hanem Istenért és emberért. Ha nem elkerülhetetlen csapásként, hanem ezzel a krisztusi lelkülettel fogadjuk mi is a szenvedést, akkor megtapasztaljuk: az elviselhetetlennek tűnő nehézség sokszor a továbbhaladás felé nyitja meg az utat. A szenvedésben Krisztushoz kapcsolódunk, ezért ne keseregjünk, hanem értsük meg Prohászkát, aki rámutat: keresztjeinkkel Isten országát építjük, keresztjeinkkel szolgálunk.

A szentmise végén Kiss János atya a püspökök elleni rágalmazások idején biztosította püspök atyát a mellette való hűségről. Az általános helynök atya fölszólalásra a hívők egyöntetű tapssal feleltek.

Ez a szentmise egyben a Spányi Antal kezdeményezésével egy éve életre hívott Prohászka Imaszövetség második közös alkalma volt. Az eucharisztia befejezésekor Spányi Antal az asszisztenciával Prohászka Ottokár sírjához vonult és ott imádkozott.

 

- MG - Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk