A 152 éve született Prohászka Ottokár püspök - beszámoló

2010. 10. 10. |

 

Vasárnap Székesfehérváron jeles alkalommal fejeződött be az idei Magyar Katolikus Kultúra Napjai rendezvénysorozat. A város 15. püspöke, Prohászka Ottokár, születésének 152. évfordulóján ünnepelt szentmisére nemcsak a székvárosból érkeztek, hanem több busszal az egyházmegyéből és annak határain túlról is. Ez a hagyományosan ünnepi alkalom egyben a Prohászka Imaszövetség közös, éves hálaadó- és imaalkalma.

 

előadás a szentmise előtt

 

A szentmisét megelőzően a téli kápolna helyett az érdeklődők nagy száma miatt Prohászka püspök hamvait őrző Emléktemplomban került sor Mózessy Gergely, gyûjteményigazgató, püspöki levéltáros előadására "Egy liberális élclap Prohászka-képének változásai" címmel. Az előadó a Borsszem Jankó címû vicclap 1904-1927 közötti számaiban fellelhető Prohászka-említéseket és karikatúrákat ismertette. Ezekből élesen kirajzolódtak a liberális szellemiségû lap Prohászkához való viszonyulásának fázisai: ez a keresztény politikusnak szánt kezdeti csipkelődéstől a szociális reformernek és saját Egyházában is meghurcolt gondolkodónak szóló rokonszenven és támogatáson át a tőle való radikális elfordulásig vezetett 1918-ban. Ugyanakkor 1927-ben méltó módon búcsúztatta a vicclap a püspököt, aki mind világnézeti, mind társadalompolitikai okokból következetes politikai ellenfele volt a lap mögött álló erőknek.

A szentmisére zsúfolásig megtelt a templom hívekkel, akik közül sokan papjaik, diakónusaik vezetésével jöttek. Tóth Tamás plébános üdvözölte a megjelenteket. A főpásztor köszöntötte a közelről és távolról érkező híveket, a papokat, a közéleti vezetőket, a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda képviselőit, a Prohászka Imaszövetség tagjait. Bevezetőjében elmondta, hogy nagyhatású püspökre emlékezünk Prohászka személyében, és azért, hogy ez a hatás ma is eleven legyen, hogy az örömhírt hirdetni tudja, nekünk is tennünk kell.

Szentbeszédében Spányi Antal elmondta, hogy ajándék a hit, az Egyházhoz tartozás és az, hogy ennek a Krisztus akarta közösségnek papja lehet. Az Egyháznak tagja lenni: öröm. Apostolokkal, nemzetünk szentjeivel lehetünk közösségben, és azzal a több 100 millió kereszténnyel, akiket ma – sokszor a vértanúságig – üldöznek.

Ha szentjeinket megismerjük, akkor magát Istent szemlélhetjük rajtuk keresztül, Isten teljességére mutató példát láthatunk magunk előtt bennük. Ilyen szentéletû ember volt Prohászka Ottokár is. Fejében és szívében példaértékû rend volt, még úgy is, hogy abban a világban, amiben élt, rendetlenség és zavarodottság uralkodott. Prohászka a benne és általa sugárzott rendért megküzdött. A másik követendő példa életében, hogy sosem a maga javát akarta, hanem mindig a közét. Közösségben gondolkodott. Társadalmi távlatokban és krisztusi közösségben. Nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is: képes volt mindenét szétosztani és ténylegesen szegénnyé lenni. Mindig mindenkihez szeretettel fordult.

Ezt a radikális Isten-felé fordulást a világ, sokszor közvetlen környezete sem igen értette. Ezért át kellett mennie a sötétségen, de kitartott a fölismert igazság, Isten határozott követése mellett. Istennel való mély kapcsolata szellemi biztonságot adott neki.

Igyekezzünk Prohászkát ebben a szilárd hitben követni. Naponta élte a hitet: imádságban, oltáriszentségben, Szentírásolvasásban. Minderre mi is meg vagyunk hívva: elszántság, következetesség és odaadottság kell a részünkről. Ahogy ő Krisztust akarta követni, keressük mi is az Istennel való egységet.

A megyés püspök kérte, hogy Isten szeretetét híresztelve, Prohászka életének példáját követve váljunk társadalmunk javára mindennapjainkban.

 

Homília meghallgatása:

 

A könyörgésekben az imádkozó közösség kérte Istent új papi és szerzetesi hivatásokért, valamint imádkozott a papokért, az elmélyülő szentségi életért. A Prohászka Imaszövetség imájával fejeződött be.

A szentmise bemutatása után, az ünnepség zárásaként a Prohászka szobornál a főpásztor vezetésével imádkoztak a szentéletû püspök boldoggá avatásáért. Távozáskor mindenki emléklapot kapott, rajta a Prohászka Imaszövetség imádságával.

 

 Marian és MG
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk