A hívő ember életét betölti Isten öröme - Püspöki szentmise a Vértessomlói kegyhely búcsúján - beszámoló

2020. 07. 05. | | 2020. 07. 06.

 

 

A hívő ember életét betölti Isten öröme – Püspöki szentmise a Vértessomlói kegyhely búcsúján

2020.07.05. – Sarlós Boldogasszony ünnepe évszázados hagyomány Vértessomlón. Spányi Antal püspök kezdeményezésére új, sajátos küldetést kapott a templom búcsúünnepe. A várandós édesanyákért, a gyermekáldásra váró házaspárokért imádkoznak a gyermekét tápláló Szűzanya kegyképénél. Idén a járvány okozta helyzet miatt szerényebb körülmények között tartották meg a búcsút, a hagyományos főpásztori szentmisével és áldással.

Gerendai Sándor plébános köszöntője után a megyés püspök Mária és Erzsébet találkozásának ünnepén, a hálás és tanúságtevő életről beszélt, amelyben fontos megélnünk a hit örömét. „A hívő ember lelkét betölti Isten öröme. De ehhez döntenünk kell, mi után vágyódunk, mi kell nekünk abból, amit ez a világ nyújthat nekünk. Megelégszünk azzal, amit nem vihetünk magunkkal a földi élet után, vagy az kell nekünk, ami Máriát és Erzsébetet is boldoggá tette. Amely által minden fenyegetettségben és meg nem értettségben, minden lehetetlenségben mi is Isten békéjét és örömét hordozó emberekké lehetünk. Adja az Úr, hogy soha ne cseréljük föl a Tőle kapott örömet, békét a világtól kapott örömmel és békével. Mária és Erzsébet a mulandóval nem elégedtek meg, és igyekeztek áldást vinni másoknak, mások javára tanúságot tettek, bátorítottak mindenkit életük példájával, és tanítottak mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerültek.”

A főpásztor a szentéletű asszonyok példája nyomán azt is hangsúlyozta, a keresztény ember nem élhet tanúságtétel nélkül. „A kereszténység a hit öröme és ajándéka. Nem olyan dolog, amit bezárok a szívembe és boldog vagyok vele, vagy egy szép emlék, amire mindig jó visszagondolni. A hitnek sugározni kell, hatni kell, hirdetni kell. A hit legyen életünk része, amelyet észre kell venni másoknak, mert a hívő ember békességes, hűséges, segítő, kiáll az igazságért. Akkor is, hogyha az nem szimpatikus, és esetleg bántások, rágalmazások érnek minket. Fontos megélni a tanúságtétel örömét, hogy ne legyen tartalmatlan az életünk, hanem az örökkévalóság örömét hordozó élet legyen. … Legyünk hálásak, mint a két asszony, mondjuk el Istennek köszönetünket szavakkal, amelyek szívből fakadnak. Mutassuk meg hálánkat Istent dicsérő és Isten tanítását tettekben megvalósító életünkben. Akkor Sarlós Boldogasszony napja nemcsak egy nap lesz a többi ünnep között, hanem ennek a napnak tanítása elkísér majd bennünket. Erzsébet és a Boldogságos Szűz Mária imádsága tegyen bennünket igaz kereszténnyé, akik megnyílnak az Isten kegyelme számára, és erről a kegyelemről tanúságot tesznek, ezért a kapott kegyelemért mindig hálásak Istennek” – hangsúlyozta a püspök.

Vértessomlóra 1734-ben került a Szűzanya kegyképe. 1736-ban Esterházy József a somlói erdő szélén álló kápolnát megnagyobbíttatta, és szentéllyel látta el. A hagyomány szerint a Boldogságos Szűz itt valóban sok bajba jutott ember fohászát meghallgatta. Az egyházi épített örökség védelme pályázaton ezért is nyerhetett a kegytemplom, a szentély és kórus restaurációjára. A szentmise után Spányi Antal püspök Hartdégen Márton világi elnökkel megtekintette a szentély restaurációs munkálatait, amelyek során a szakemberek a barokk kori szentélyépítési koncepciót szeretnék feltárni és kibontani. Majd a főpásztor a templom melletti Szent Család meseteret is meglátogatta. A vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ugyanis egyik állomása a Magyar Szent Család nyomában – Tematikus zarándokútnak is, amelynek szerves része az interaktív játszótér.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk