A pasztorális tanács ülése - beszámoló

2015. 11. 26. | | 2015. 11. 27.

 

 

2015. november 26-án a Pasztorális Tanács idei ülését 18 fő megjelenésével tartották. Spányi Antal megyés püspök a közös  imádság után bevezető gondolataiban az ülés irányelveit adta meg.

Nemcsak célunk van a jövő év során, hanem tervezünk is arra, hogy célunkat elérhessük. Prohászka Ottokár püspökelőd gondolatait állította a Tanács elé: szolgáljunk örömmel. Erre megfelelő lelki talaj az advent közeledte, mely új kezdet, mindig új remény. Az egyházmegye közös programjai kiemelt jelentőségűek. A hitoktatás kérdése napjainkban különösen is fontos: akár alkalmas, akár alkalmatlan, találjuk meg annak módját, hogyan osszuk meg másokkal a magunk értékeit és az örömhírt. Fokozottan kell figyelni a családokra és az ifjúságra: járjunk az Úr jelenlétében, akkor tudni fogjuk, mit kell tennünk és lesz bölcsességünk, bátorságunk azt megtenni.

Az ülés következő szakaszában Ugrits Tamás irodaigazgató a bevezető püspöki gondolatokat kibontva a Tanács elé tárta az aktuális pasztorális kérdéseket, melyhez kéri az imádságot és az egyenes, megoldást kereső beszédet:
Első pontként beszélt arról, hogy az iskolai hitoktatás tervezése kiemelten fontos, hiszen cél, hogy ezek a gyermekek is eljussanak a szentségek felvételéig, ami alapjává válhat további, keresztény életüknek; az iskolai hitoktatásnak pedig sokszor feladata a gyerekeken keresztül a szülők megszólítása; a családok plébániai élet felé irányítása. Ehhez fontos az együttműködés erősítése az atyák és a világi munkatársak között.
Ehhez szorosan kapcsolódik a hitoktatók száma és felkészültsége, hiszen több okból is fontos a gyermekek megfelelő, személyes megszólítása. Mindehhez szintén összefogás és egységes fellépés szükséges, melynek információs részét az EHB honlapon keresztül is igyekszik segíteni.
Végül hangsúlyos és sürgető kérdés az egyházmegye lelkipásztori ellátottságának megoldása. Ezen a téren már felvázolódtak a jelenlegi megoldást elősegítő elképzelések, melyek mindegyike a jelenlegi rendszer egyfajta átstrukturálódását is magával vonja az átmeneti nehéz helyzet megfelelő megoldása érdekében.

Az ülés következő szakaszában az irodaigazgató elmondta, hogy az Irgalmasság éve programjai valójában az eddig megszokott központi programok (idén több ponton megújulást is magukban hordozva), melyek a pápa által meghirdetett év témájára koncentrálva telítődnek meg tartalommal. Mindezek a programok hamarosan az egyházmegye honlapján is megtalálhatók lesznek. Az éves programokhoz kapcsolódóan a családpasztoráció részéről Harkai Gábor családreferens atya, az ifjúsági pasztoráció részéről Tornyai Gábor atya ismertette a pasztorációs szakcsoportok jövő évi terveit. A szakcsoportokban szolgáló házaspárok és fiatalok keresik a lehetőséget arra, hogy a családokat, a fiatalokat minél inkább be tudják vonni az egyházmegye közös programjaiba.

A záró gondolatok során elhangzott, hogy az Irgalmasság éve nem egy langyos víz, egy „úgyis mindegy, mert irgalmaznak”, hanem ez mindenkinek új lehetőség arra, ami a jóra indít és ajándék arra, hogy kaptunk még időt Istentől arra, hogy a jó beérjen bennünk és másokban. Az irgalmasság évébe, az idő és az újrakezdés lehetőségébe való belépést fogja jelképezni a december elején városunkban is megnyíló Irgalmasság kapuja. A tanácskozást és a tervek ismertetését imádsággal zárták.

- Marian -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk