A pasztorális tanács ülése a Szent István Művelődési Házban - beszámoló

2014. 11. 27. | 2014. 11. 28.

 

 

 

November 27-én tartotta ülését az öt évre kinevezett egyházmegyei Pasztorális Tanács, melyet Spányi Antal püspök hívott össze. A Tanács továbbra is négy szakcsoportba szerveződve működik, melyek munkáját egy-egy klerikus vezető koordinálja.

Az ülés közös imádsággal kezdődött. Majd Spányi Antal bevezető gondolataiban elmondta, öröm, hogy egyre többen csatlakoznak a központi elgondolásokhoz, programokhoz. A közös jelenlét erős jel, ami nem engedi, hogy a világ szemében súlytalanná váljunk. Pár szóval jellemezte a következők fontosságát: ifjúsági és pasztorációs tanács munkája, a hitoktatás hosszú távú megoldása, a világi lelkipásztori munkatársak bevonása az atyákkal való munkába és a lelki közösségbe, a karitász munkája és munkatársainak lelki gondozása, ministránsok felkarolása, a Prohászka Imaszövetség és a 21. század keresztényeiért való imádság közbenjáró és megtartó ereje, a lelkipásztori körzetek előnyei.

Az EKIF és EHF elnöke Szalma István beszélt a hitoktatásról, mely az iskolai hitoktatás bevezetése óta nemcsak lehetőséget, hanem sokrétű és megoldásra váró feladatokat is kapott. Elhangzottak a hitoktatásban rejlő szépségek és nehézségek, valamint Iránymutatás címmel az MKPK által jóváhagyott hitoktatási szabályzat egyházmegyére való aktualizálásának a terve is. Fontos, hogy az iskolai hitoktatást színvonalasan tudjuk ellátni, és nagy, megoldásra váró kihívás, hogy belőle plébániai élet is legyen. Kiemelten megoldandó kérdés, hogy egy-két év múlva is legyen elég hitoktató, aki szakszerűen, hozzáértéssel és imádságos légkörben tudja végezni ezt a munkát, szolgálatot.

A családpasztoráció éves terveiről Harkai Gábor atya, valamint a Családi életre nevelés témájában Varga László számolt be, az ifjúsági pasztoráció terveit pedig Tornyai Gábor atya mutatta be. A programok decembertől az egyházmegye honlapján, illetve a SZEM újságban is megtalálhatóak lesznek. Szóba került, hogy egyes központi programok esetén a két pasztoráció közösen vesz részt, valamint hangsúlyt kapott Bíró László püspök gondolata, miszerint az összes pasztoráció forrása és célja a családpasztoráció.

Szóba került az a problémakör, hogy a médiában a példás családi életet nem mutatják be, azonban egyre inkább az erőszak és a családok széthullása a jellemzi a sajtóanyagokat. Keresni kell a módját annak, hogy a médiában az értéket képviselő, egészséges életszemlélet is teret kaphasson. A központi programoknak ívet adó Kaszap-év összetett tartalommal rendelkezik, hiszen követjük a világegyház lelki irányvonalát, valamint a családi szinódus is hangsúlyossá teszi a családok szerepét.

A Tanács ülését imádsággal zárta.

- Marian -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk