A székesfehérvári Szent Donát kápolna búcsúja - beszámoló

2010. 08. 01. |

 

A szőlő érés szempontjából, a kritikus időszakok (tavaszi fagyok, nyári esőzések stb.) átvészelésére szőlővédőszenteket hívtak segítségül elődeink. A szőlősgazdák, szőlőhegyek, különösen a Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben kedvelt védőszentje Donát, aki az itáliai Arezzo püspöke volt és 362-ben szenvedett mártíromságot. Amikor 1652-ben ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki Münstereifel városába vitték, a kísérő papot villámcsapás érte, de semmi baja nem történt. A csodát Szent Donát közbenjárásnak tulajdonították, ezért a rajnai szőlővidéken tisztelete gyorsan elterjedt. A XVIII. században már Magyarországon is emléknapján hozzá könyörögtek az elemi csapások, a villámcsapás és jégeső elhárításáért.


hívek a kápolna előtt


Szent Donát tiszteletére Székesfehérváron a szőlőművelők kérelmére 1733-ban építettek kápolnát Öreghegyen, a város középkor óta művelt szőlőhegyének legmagasabb pontján, a törökkori őrtorony helyén.  Egészen a második világháborúig Donát napján a székesfehérvári templomokból körmenet indult a szőlőhegyi kápolnához. A kápolnánál elénekelték a Máriához és Szent Donáthoz könyörgő éneket, amelynek szövegét a Steiner Fülöp püspök engedélyével 1900-ban kiadott székesfehérvári imakönyvből ismerünk:


Istennek szent Anyja könyörögj érettünk,
Óh Mária, Krisztus anyja
Téged kérünk, Isten előtt légy szószólónk,
Szent Donátus pátronussal közbenjárónk,
Hogy mentse meg szölleinket jégesőtől,
Dértől, fagytól, mindenféle rossz veszélytől,
Hogy rendelne alkalmatos jó időket,
Bő terméssel áldaná meg szölleinket,
Tekintse meg ezen összegyűlt seregét,
Amely kéri buzgósággal segedelmét.

Forrás: A buzgó búcsújáró hívek által búcsújárás alkalmával használt énekek, imádságok és litániák foglalatja. Egyházmegyei könyvnyomda, Székesfehérvár, 1900.


A Szent Donát kápolna 1945. tavaszán teljesen megsemmisült, amikor a benne tárolt lőszer felrobbant. Helyén az 1993-94. évi újjáépítésig egy kőkereszt állt és csupán az öreghegyi Donát utca neve emlékeztetett Szent Donát több mint két évszázados székesfehérvári tiszteletére.

Az 1994. augusztusi felszentelése óta minden esztendőben megtartják a Székesfehérvár-öreghegyi Szent Donát-kápolna búcsúját az öreghegyi plébános szervezésével.

Az újjáéledt hagyománynak megfelelően idén is Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét Mons. Ugrits Tamás irodaigazgatóval, Tornyai Gábor plébánossal és Glósz Ervin O.Cist nyugalmazott plébánossal. A főpásztor szentbeszédben megemlékezett Szent Donát püspök vértanúról és elődeink hozzá fűzött hitéről. Ők tudták, hogy a jó termésért fohászkodni kell, a bővelkedésben megtartották az arányt, ha mégis szűk esztendők jöttek, nem érezték hiábavalónak az életet. Nem felejtették: emberé a munka Istené az áldás.

Az ünnepi szentmisén részt vettek a város és megye közéleti vezetői is, akiket az ünneplő hívekkel együtt az öreghegyi egyházközség szerény fogadásra, bórkóstolásra várt az altemplom előtt.

 

- BPK -
Fényképeket készítette: dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi beszámolóink:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk