A Szent Imre 1000 éve tanulmánykötet és digitális katalógusbemutatója - beszámoló

2008. 09. 03. |

 


Spányi Antal megyés püspök, a reprezentatív kötet és DVD-ROM felelős kiadója bevezetőjében az egyház társadalmi szerepvállalási kötelezettségeiről szólt. Az egyháznak kötelessége hitéleti tevékenységén túl a szociális és kulturális szférában is legjobb tudása szerint részt venni, hiszen hivatása a társadalom jobbítása és felemelése. Ennek a küldetésnek egyik formája a jelen kötethez és DVD-ROM-hoz hasonló komoly tudományos apparátussal előállított, de a modern kor eszközeit is felhasználó előremutató kiadványok létrehozása és támogatása is. Az egyház Szent Imre alakjában egy minden időben példát mutató ifjút állít az arra fogékony emberek elé. Ennek bizonyítéka, a kötetben és a DVD-ROM-on megtalálható gondos kutatások alapján bemutatott megannyi emlék Szent Imre ezer éves töretlen tiszteletéről. A megyés főpásztor örömét fejezte ki, hogy ezzel a hiánypótló munkával járulhatott hozzá Székesfehérvár és az ország kulturális gazdagodásához.

Az egybegyűlteket Mózessy Gergely a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója köszöntötte. A most bemutatásra kerülő műveket elhelyezve az Egyházmegyei Múzeum idén hetven éves történetébe, a gyűjteményigazgató örömmel állapította meg, hogy a múzeum újjászervezésének tizedik évfordulóján szellemi műhellyé vált, mely már megkerülhetetlen Székesfehérvár kulturális életében. Ez a nagyszerű fordulat azonban külső segítség nélkül nem következett volna be, emlékeztetett a direktor. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének munkatársai valamint több országos és megyei múzeum szakemberei segítettek készségesen Szent Imre millenniumának méltó megünneplésében. Külön köszönet illeti Dr. Kerny Terézia művészettörténészt, a Művészettörténeti Kutatóintézet gyűjteményvezetőjét, aki készségesen, minden erejét latba vetve és szabadidejét feláldozva vállalta a kötet embert próbáló szerkesztési munkálatait – zárta köszöntőjét a gyűjteményigazgató, majd egy csokor szép virágot nyújtott át a főszerkesztő asszonynak.

A kötet a szerkesztő Kerny Terézia mutatta be. Személyes hangvételű, megható ismertetőjében felelevenítette a szerkesztés viszontagságait, de örömteli pillanatait is. Megköszönte Spányi Antal megyés püspöknek a nagy horderejű munka elkészítésében nyújtott támogatást és biztatást. Köszönetet mondott Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató atyának valamint Brezina Károly vagyonkezelő atyának az önzetlen segítségéért. Külön köszönetet mondott az Ugrits Tamás vezette Egyházmegyei Hivatal munkatásainak lojalitásukért, és a családias légkörért, mely nagyban segítette az alkotómunkát. A 10 nagy egységre tagolt kötet ismertetése után az utóbbi hónapokban előkerült eddig ismeretlen vagy elfelejtett Szent Imre emlékek bemutatásával prezentálta, hogy Szent Imre ezer éves tiszteletének története még koránt sem jutott el a teljes feldolgozottság óhajtott stádiumába.

A bemutató zárásaként Smohay András a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum munkatársa prezentálta a Szent Imre 1000 éve című multimédiás DVD-ROM-ot. A DVD elkészítése utáni számvetésnél közel száz közreműködőt, segítőt sikerült összeszámolni – mondta. A közönséget meglepte a DVD korongon felhalmozott anyag változatossága és gazdagsága. A Szent Imre 1000 éve című kiállítás szabadalmaztatás alatt álló digitális katalógusa mellett a DVD-ROM-on megtalálható Szent Imre középkori emlékeit bemutató, teljességre törekvő középkori adattár; egy digitális patrocínium térkép a Szent Imre tiszteletére szentelt templomokról; öt némafilm a Nemzeti Filmarchívum gyűjteményéből az 1930-31-es emlékév eseményeiről; Demeter Zsófia hiányt pótló terjedelmes tanulmánya a Szent Imre évről, valamint a 2007-es Szent Imre év összes eseményének fotódokumentációja videókkal kiegészítve.

A bemutatót követően vidám hangulatú fogadás zárta a tartalmas estét, ahol lehetőség nyílt baráti beszélgetésre a nagyszámban jelenlévő közreműködők és segítők között, s talán megszületett egy újabb kötet ötlete is…

- SA -
Fényképezte dr. Berta Gábor

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk