A Szent István Emlékérem- és Díj átadása - beszámoló

2015. 08. 18. | | 2015. 08. 19.

 

 

Idén Kiss Melitta kapta az Államalapító Szent István Emlékérmet és Díjat Székesfehérváron

Tizenkettedik alkalommal adták át az Államlapító Szent István Emlékérmet és Díjat Székesfehérváron a Szent István Művelődési Házban. A magánszemélyek által 2004-ben alapított díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul, a Szent István-i keresztény értékrendnek megfelelő életet élt. Az ünnepségen a díj kuratóriumának elnöke Spányi Antal megyés püspök mondott köszöntőt.

„Szent István az a hatalmas személyiség, aki alázattal szent dolgokat fedezett fel, amelyeket szolgálni akart, amelyekkel másokat akart segíteni, amelyek segítették őt felelősségteljes küldetésének megélésében. Ilyen volt a családja, az első magyar Szent Család, akik példát mutattak ragyogó módon az egész korabeli társadalomnak, sőt az egész európai királyi udvaroknak.” – mondta köszöntőjében a főpásztor. „Szent István példát mutatott abban a szolgálatban is, amellyel felelősnek érezte magát minden magyarért. Nem csak azokért akik odaálltak mögé, hanem azokért is, akik vele szemben voltak. Mert igazságot képviselt, mert az élet útját látta meg prófétai módon, és erre az útra akarta elvezetni a magyarokat, minden magyart, egyet sem elfelejtve, egyet sem elhagyva, egyet sem leírva.” – tette hozzá a püspök.

Az Államalapító Szent István Érdemérem és Díj Alapítvány kuratóriuma köszönete és tisztelete jeléül Kiss Melittának a Magyar Örökség és Európa Egyesület titkárának adományozta az Államalapító Szent István Emlékérem és Díjat, színvonalas és értékteremtő munkásságáért. A Díjazott pályája során fáradtságot nem ismerve, állhatatosan munkálkodott a magyar kultúra megismeréséért, megismertetéséért, közkinccsé tételéért. Sokat tett nemzeti értékeink megőrzéséért és megörökítéséért. A keresztszülői program kiemelkedő támogatója, komoly áldozatot hozott kivételes tehetségű csángó gyermekek oktatásáért és neveléséért.

Nagy Tamás zenetanár Kodály Zoltánt idéző klarinétjátéka és Mihály Szidónia Renáta versmondó tolmácsolásában a Keleti magyar című vers elhangzása után Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány korábbi elnöke méltatta a díjazottat: „Kiss Melitta a negyedévenként tartott Magyar Örökség-díjátadó ünnepségek lelke; szorgos előkészítő- szervezője. A Magyar Örökség kitüntető cím, amely nemzetünk korábban mellőzött, kiemelkedő alkotóinak, személyiségeinek erkölcsi elismerése, csak az Ezüstkönyvben regisztrált, beérkezett állampolgári javaslatok alapján ítélhető oda. A honi civil társadalom immár legjelentősebb kitüntetésének értékét a kitüntetett személyek és közösségek, intézmények adják. Fölmérhetetlen ügyintézői és lebonyolítói munkával jár a döntések előkészítése, amelyet Melitta jórészt társadalmi munkában, egyedül látott, lát el - hiányos feltételek közepette -, gyakorlatilag hibátlanul. „Bakos István felidézte Kiss Melitta pályafutásának és közéleti tevékenységének legfontosabb állomásait. A díjazott személyiségének érzékeltetésére felolvasott abból a levélből is, amelyet Kiss Melitta 2013-ban írt hozzá. „Megkértem /Juhász/ Juditot, hogy a köszöneteknél ne ejtse ki a nevemet, mert nem akarok kiállni. Született szürke eminenciás vagyok. Megfogadtam nagyapám javaslatát: "sose törekedj az első sorba, de mindig ott légy a másodikban."

A díjátadó ünnepségen részt vettek a város és megye közéleti és intézményvezetői, köszönetük és tiszteletük jeléül, megjelentek a csángó kultúra jeles képviselői. Nyisztor Ilona és növendékei a pusztinai magyar házból a Szent Istvánról szóló zenés énekes műsorral lepték meg díjazottat.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK
Kiss Melitta, a Magyar Örökség és Európa Egyesület titkára

Kiss Melitta 1947-ben született a Somogy megyei Kisberkiben. Latinul, németül, angolul, spanyolul beszél. 1975-2013 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében, a dr. Palkovics Miklós világhírű agykutató által vezetett Neuromorfológiai Laboratóriumban dolgozott. 1975-1977 között aktívan részt vett Czeizel Endre: Az emberi öröklődés és a Születésünk titkai c. könyvének elkészítésében. 2003 óta gondozza a Magyar Örökség-díjat, nyilvántartja és feldogozza a beérkező javaslatokat, szervezi és lebonyolítja le a díjátadó ünnepségeket. Kutatási területe a Kárpát-medence temetőiben nyugvó jeles magyar személyiségek sírhelyének vizsgálata.

Útikönyvet készített Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, továbbá részt vett az „Óbudai séták”, a „Kárpátaljai útikalauz”, és a „Magyar Örökség a Farkasréti temetőben” című kiadványok fotóinak elkészítésében. Szintén az ő közreműködésével, kiadás előtt állnak jelenleg a „Magyar Örökség a Kerepesi Temetőben”, a „Magyar Örökség az egyéb budapesti temetőkben” és a „Magyar Örökség az erdélyi temetőkben” című könyvek is.

Számos erdélyi témájú munkája van, melyek között szerepel például Misztótfalusi Kis Miklós síremlékének felújíttatása, a Házsongárdi temető térképe, a magyar, angol és román nyelven megjelent csíksomlyói zarándoklattérkép, valamint Székelyföld gyógyfürdőinek és borvíztelepeinek térképe.

Keresztszülőként 2002-2004 között támogatott három székelyföldi, Böjte Csaba szovátai gyermekmentő intézetében gondozott gyermeket, majd 2004-2010 között felvállalta három moldvai csángó, pusztinai gyermeket segítését, taníttatását is. Aktív tagja több egyesületnek is: Magyar Örökség és Európa Egyesületnek, a Szentegyházi Gyermekfilharmónikusokért Alapítványnak, a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesületnek, a Bocskai Szövetségnek, a Budapesti Városvédő Egyesületnek és az Országos Széchenyi Kör Budapesti Csoportjának.

Számos elismeréssel büszkélkedhet: Szép Magyar Térkép, 2001 (Házsongárdi temető térképe: 2. helyezés és közönségdíj)Szép Magyar Térkép, 2003 (Székelyföld gyógyfürdői és borvíztelepei: dicséret) Házsongárd Alapítvány oklevele (a 10. éves Házsongárd Alapítvány értékmentő munkájának támogatásáért), Teleki Pál Érdemérem (2013).

 Kapcsolódó oldal:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2020. augusztus >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk