A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2017. 06. 18. | | 2017. 06. 16.

 

 

Életünk tápláló ereje, a velünk maradt Úr Jézus - Úrnapja ünnepén, Székesfehérváron

2017.06.18. - Ha úgy tekintünk az Oltáriszentségre, mint az Istennel való találkozásra, ahonnan erőt meríthetünk, akkor mindig valóság lesz számunkra az újrakezdés lehetősége. - mondta Spányi Antal megyés püspök, Székesfehérvár híveinek közös úrnapi ünnepén. A város papságával tartott szentmisére sokan érkeztek a plébániákról, hogy együtt tegyenek tanúságot hitükről a fiatalokkal, a ministránsokkal, a gyerekekkel az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztusról. Megtelt a székesegyház az ünnepre, amelyre a hagyományoknak megfelelően a főpásztor hívta az egyházközségek képviselőit. A szentmisén és körmeneten részt vettek a város és az összhaderőnemi parancsnokság képviselői is.

„Ezen a napon köszöntjük hitünk nagy titkát, a kenyér és bor színében köztünk maradt Krisztust, aki által Isten mindent meg akar újítani.”- hangsúlyozta beszédében a főpásztor. „Az üdvösség Jézus személyében érkezik, ez a kenyér örök életet biztosít számunkra. Elnyeréséhez azonban hinni kell Jézusban. Annak, aki nem tud hinni, szükségszerűen érthetetlenek maradnak az ő szavai. A Jézusba vetett hit felismeréséhez az embernek kegyelemre van szüksége. Meg kell vizsgálnunk tehát, hogy a mi életünkben ott él-e a kegyelem, milyen helyet foglal el az Oltáriszentség. Valóban úgy tekintünk-e rá, mint az Istennel való találkozásra, ahonnan erőt meríthetünk, vagy a közömbösség veszi körül katolikus hitünk középpontját.” - fogalmazott a megyés püspök majd arról beszélt, hogy ne adjuk fel az Eucharisztiába vetett hitünket. Ez a szentség a vértanúk ereje, az első századok és napjaink üldözött keresztényei számára is. Az Oltáriszentség a családok ereje is, amely békét teremt, és erőt ad a hűséghez, áldást életük mindennapjaira. Krisztus előttünk jár, aki önmagával ajándékozott meg bennünket. Aki igazán kitárja szívét Jézusnak, az önmagát adja másoknak. Krisztus a kenyér s bor színében elrejtőzve a világ elől, szinte semminek látszó módon maradt velünk. Mégis Ő az életünk táplálója, akire számíthatunk, akire építhetünk. Ő ad a gyengeségben új reményt, az örömben tisztaságot. Ő vezeti életünket az Atyai ház felé. Általa lelhetünk majd otthont az Isten házában.

A főpásztor végül arra hívott mindenkit, érintse meg szívünket ez a megajándékozottság, amelyben kincset találunk. „A mai kor üldözött keresztényei megmutatják nekünk, hogy egyedül az odaadott élet a boldog élet. Krisztus olyan boldogságot kínál nekünk, amelyet máshol nem találunk meg. Úrnapján kérjük Krisztust, amennyire lehet, értsük meg hitünk szent titkát, az Eucharisztiát és megélve ennek a titoknak örömét, tudjuk azt a világnak közvetíteni. Így épüljön Isten országa életünk minden pillanatában Krisztussal közösségben, Isten dicsőségét és embertársaink örömét és békéjét szolgálva.”

A szentmise után a megyés püspök vezetésével körmenetben vitték az Oltáriszentséget Fehérvár egykori szakrális központjába, hogy együtt tegyenek tanúságot arról, Krisztus velünk van. Négy helyszínen hirdették ünnepélyesen az evangéliumot. A kisgyermekek virágszirmokat szórtak, az egyházközségek képviselői zászlókkal vonultak a menet élén, a papok, ministránsok és a hívek imádsággal, énekkel kísérték az oltárokká alakított a templomajtókhoz és a Püspöki Palota bejáratához a szentséget. A megyés püspök a körbehordozott Oltáriszentséggel a négy égtáj felé mutatva megáldotta a fehérvári polgárokat és az egész várost.  

 

 

Berta Kata
Fényképeket készítette: dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk