A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja - gyermekeket váró, hordozó családok megáldása - beszámoló

2017. 07. 02. | | 2017. 07. 03.

 

Hálaszíveket helyeztek el a megszületett gyermekekért, a vértessomlói kegytemplom falán

2017.06.02. - Elhelyezték a gyermekáldásban részesült családok hálaszíveit, a gyermekét tápláló Szűzanya kegyképét őrző vértessomlói templomban. Spányi Antal megyés püspök 2011 óta hívja Sarlós Boldogasszony hagyományos búcsúnapjára a várandós édesanyákat, a gyermekáldásra váró házaspárokat, valamint a kegyhely tisztelőit. A főpásztor az eseményen egy új programot hirdetett meg: Együtt képviselni az Egyházat a világban - címmel.

A híres vértesi búcsújáróhelyen az 1990-es években éledt újjá a környékbeliek régi szokása, hogy a főpásztor vezetésével népviseletbe öltözve, zászlókkal vonulnak a falu központjából körmenetben a kegytemplomhoz. A gyönyörű természeti környezetben épült kegyhelyhez vezető utat, idén is végig virágokkal díszítették ki. A zarándokok között ott voltak a környékbeli települések polgármesterei is, és mintegy ezren érkeztek - többek között - Várgesztesről, Oroszlányból, Környéről, Kecskédről, Alsógalláról és Kisbérről.

Idén is több mint 2 ezer virággal díszített kültéri oltárnál mutatott be ünnepi, koncelebrált szentmisét a megyés püspök. Bedy Sándor plébános köszöntötte a főpásztort majd elmondta, a Vértessomlóra telepített hívek 1734. szeptember 7-én ünnepélyes körmenetben hozták a Szűzanyának, a szomorúak vigasztalójának a kegyképét a kapucinusok magyaróvári templomából. Az elmúlt évszázadokban a kép előtt sokat imádkoztak Vértessomló és a környező települések lakói. Az idei, 283. zarándoklat ezt a szép hagyományt folytatja.

A szentmise elején a püspök megáldotta a 12 ezüst hálaszívet, melyet azoknak a családoknak készíttetett az egyházmegye, akik a gyermekét hordozó Mária közbenjárására, gyermekáldásban részesültek az elmúlt években. „Mindenható Istenünk, a családi közösségeknek a te rendelésed szerint a házasság adja meg szilárd alapját. Te azt akartad, hogy a hitvesi életközösség a szeretet és a hűség mindennapi vállalásával, a gyermekáldás elfogadásával a keresztény élet példaképe legyen. Bizalommal kérünk Istenünk, áldd meg ezeket a hálaszíveket, melybe a szülővé vált házaspárok köszönetük jeléül a gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárására megszületett gyermekek neveit vésették. Adj a házaspároknak továbbra is hitet, türelmet és reményt, hogy állhatatos imádsággal mindenkor bizalommal forduljanak a Szűz Anyához, és családjaik életén mindig legyen a Jó Isten áldása.”

Beszédében Spányi Antal püspök megköszönte a vértessomlóiaknak és mindazoknak az áldozatos munkáját, akik méltó hellyé tették az egyházmegye kiemelt zarándokhelyét, és megértették mekkora áldás ez a hely azoknak, akik a Szűzanya kegyképe előtt imádkoznak. „14 évvel ezelőtt meghirdettünk egy programot, a Lélegezzünk együtt világgal - címmel, és kerestük a kapcsolatot az élet több területén az emberekkel, hogy az Egyház jelen legyen a világban. Ez a búcsújáró hely is mutatja, hogy ez a program kiteljesedett, itt meg tudtuk szólítani azokat, akik életük egyik legfontosabb állomásához érkeztek, gyermekeket várnak. A családok erősítésére egyre nagyobb számban tudunk fenntartani egyházi iskolákat is, amelyeken keresztül hirdethetjük, a család az emberi élet alapja.” A főpásztor arról is beszélt, hogy az egyházmegye többi búcsújáró helyein is, az elsőáldozó gyermekek, a bérmálkozó fiatalok, a jegyben járók, a szülők és a nagyszülők megáldásán keresztül Isten védelmező, és szerető kegyelme működik, a Szentlélek ereje megnyilvánul a Szűzanya közbenjárására. Így erősödik az egyház egész népe. Fontos, hogy a keresztény család értéke visszatérjen a társadalomba, szemben a mai ideológiai hatásokkal, amelyben sem az egy férfi egy nő kapcsolata, sem a gyermek születése nem természetes alap, és nem jelent áldást.

„Eljött az ideje, hogy tanúságtevően kilépjünk a világba és hitünkben megerősödve Isten kegyelme által megértsük küldetésünket. Ezért új programot hirdetek meg: Együtt akarjuk képviselni az Egyházat a világban - címmel.” - hangsúlyozta a főpásztor. „Mutassuk meg, hogy az Egyház tanítása szerint a fiatalok vágynak a gyermekre, életük örömének, Isten áldásának tekintik... A Szeplőtelenül Fogantatott Királyné segítsen bennünket, erősítse meg családjainkat! Örüljünk együtt mindazokkal, akik ma azt ünneplik, hogy Isten az életük Ura, Ő a teremtő és szerető Isten, minden ügyünkben Hozzá fordulhatunk.”

A szentmise végén a főpásztor közösen megáldott minden családot, majd az asszisztenciával átvonult a templomba, ahol hálaszívek méltó keretben kerültek elhelyezésre a templom falán. A fogadalmi tárgyakat Ádám Krisztián és Zalavári Fruzsina iparművészek tervei alapján készültek. Az ovális tárlóba apró elhelyezett ezüstözött szívek jelképezik azt a keresztény hagyományt, miszerint szív az érzelmek, gondolatok és a bölcsesség helye az emberben, éppen ezért a Szentlélek lakhelye. A vértessomlói hálaszíveket készítő iparművészek az összegömbölyödő magzat, a zárt kagyló és az angyalszárnyak formájából nyertek inspirációt. Szándékuk szerint a hálaszívek, a magzatot és az újszülöttet óvó szülői szeretetre utalnak. A kegytemplomban elhelyezett rézből készült, ezüstözött fogadalmi tárgyakba, a szülők köszönetük jeléül, gyermekük nevét és születési évét belevésették. A családok meghatottan mondtak köszönetet nemcsak a főpásztornak, hanem az alkotóknak is a gyönyörű hálaszívekért. „Köszönjük a családot, amelyben elfogadtak a szüleink, mint áldást. A családot, amely felnevelt és azt, amit már felnőtt gyermekeink alapítottak. Segíts és erősíts kegyelmeddel, mert a mai világ nem kedvez a keresztény életfelfogásra alapozott családi életnek. Adj erőt a házaspároknak a hűségre, a kizárólagos önátadásra, a családi élet örömeinek megélésére.” - hangzott el végül a főpásztori áldásban.

A kegytemplomban záródó ünnepen Spányi Antal püspök átadta a 12 családnak a hálaszívek emléklapját majd egyenként megáldotta a hosszú sorokban várakozó fiatal házasokat.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Kapcsolódó anyag:

A kecskédi zarándoklatról beszámoló: 1707vertessomlo_kecskedi_zarandoklat.pdf (625 kB)

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk