A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja - gyermekeket váró, hordozó családok megáldása - beszámoló

2015. 07. 05. | | 2015. 07. 06.

 

 

Gyermekáldásért fohászkodva
Püspöki áldás a vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúján

2015.07.05. - Vértessomló hagyományos búcsúnapjára a várandós édesanyákat, a gyermekáldásra váró fiatalokat, valamint a Sarlós Boldogasszony templom kegyképének tisztelőit várta a település hívő közössége. Az ünnep főcelebránsa Spányi Antal megyés püspök volt.

„A Vértessomlóra telepített hívek 1734. szeptember 7-én fényes körmenetben hozták a Szűzanyának, a szomorúak vigasztalójának a kegyképét a kapucinusok magyaróvári templomából. Az elmúlt évszázadokban e kép előtt imádkoztak Vértessomló és a környező települések lakói. A 281. zarándoklat ezt a szép hagyományt folytatja.” - mondta el Bedy Sándor plébános köszöntőjében.

A híres vértesi búcsújáróhelyen az 1990-es években éledt újjá a környékbeliek régi szokása, hogy népviseletbe öltözve, zászlókkal érkezzenek a hívek hagyományőrző csoportjai a jeles napra. A mára ismét ezreket vonzó ünnepen a zarándokok a főpásztor vezetésével, a falu központjából körmenetben vonultak a kegytemplomhoz. A település határában álló, gyönyörű természeti környezetben felépült kegyhelyhez idén is virágokkal díszített út vezetett. A zarándokok között ott voltak a környékbeli települések polgármesterei, és megtisztelte jelenlétével az ünnepet Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár is.

A templom mellett megépített díszes oltárnál a megyés főpásztor tartott koncelebrált ünnepi szentmisét. „A gyermekét hordozó Mária összehívott bennünket, hogy megmutassa nekünk az utat hitünk újra felfedezéséhez. Mária feleleveníti hagyományainkat és visszaadja a reményt abban, amelyet már őseink hittek: Isten az életünk Ura, Ő a teremtő és szerető Isten. Minden ügyünkben Hozzá fordulhatunk.” - mondta szentbeszédében Spányi Antal megyés püspök.

A főpásztor arról is beszélt, hogy a mai aggasztó hírek között, amikor egy újkori népvándorlásnak vagyunk tanúi, szükségünk van Mária példájára és imájára. Mária életével azt üzeni a 21. század családjainak, minden körülmények között Istenre bízva éljék az életüket. A Szűzanya vállalta gyermekét minden veszély ellenére is. Ma, amikor Európában a házasságot is megkérdőjelezik, számos fenyegetettség ellenére is ki kell állnunk a keresztény értékek mellett, meg kell védenünk az Isten elgondolása alapján élő családot.

„Ne feledjük, Mária egész életét Istennek adta, mindig engedelmes volt az Úr akarata szerint. Így lehetett Ő az, aki a „kígyó fejére taposott” és áldást hozott a Földnek. Mi is ajánljuk fel életünket, és bízzuk Istenre a következő nemzedéket.” - fejezte be beszédét a megyés püspök.

A 2011-es földrengés során megrongálódott barokk kegytemplomot mára felújították. Híres kegyképénél a szentmise után Spányi Antal megyés püspök Szűz Mária közbenjárását kérve megáldotta a várandós édesanyákat, és a fiatal párokat akik gyermekáldásért imádkoztak.

Az áldás után a házaspárok emlékképet kaptak a következő imával: Teremtő Atyánk! Eléd hozzuk a mi kérésünket: boldogságunk fáján érlelj gyümölcsöt családunkban, hogy otthonunk csendjét verje fel a gyermekkacaj és minden megszépüljön egy újszülött mosolyától. Amen. 

 

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk