Adventi hitoktatói és világi lelkipásztori munkatársi lelkinap - beszámoló

2016. 12. 10. | | 2016. 12. 13.

 

 

A krisztusi küldetésnek nem lehet ellenállni

2016.12.10. - A katekéta küldetése, a befogadó egyház, a hivatásgondozás és a jövő évi programok voltak a székesfehérvári egyházmegye hitoktatói és lelkipásztori munkatársai, közös adventi lelkinapjának kiemelt témái. Spányi Antal megyés püspök a szentmisében a várakozás időszakát az imádságban való elmélyülés, a csendes odafigyelés, az életünk jobbá tételének, megváltoztatásának szent idejének nevezte. Így valóban beteljesedhet, amire várunk, hogy eljöjjön a krisztusi szeretet a világba.

A szentmise után Varga László hitoktató, a 20. alkalommal megrendezett Kateketikai Kongresszus egyik résztvevője, számolt be a találkozón szerzett élményeiről, az elhangzott gondolatokról. „A hitoktató küldetése, hogy a mai időben azt az örök igazságot tudja elmondani és hirdetni, amelyet valóban az Úr mondott. Alapvetően fontos a katekéta számára, hogy küldve van, nem csak a hétköznapi értelemben, hanem krisztusi küldetésben, amelynek nem lehet ellenállni. Ha valaki ezt megkapta menni kell, és csinálni, mint ahogy az apostoloknak is. Jézus a mennybemenetele előtt azt kérte: menjetek el a világra és hirdessétek az evangéliumot, mindazt, amit én tanítottam nektek.” - emelte ki a hitoktató, majd arról beszélt, hogy a katekéta tanításában megtestesül Krisztus éppúgy, mint az Eucharisztiában, vagy Igéjében. „A küldetés által jön a világba az Úr Jézus, és ezzel a hitoktatókat föl is emeli egy olyan rangra, amelyben érezhetik és élvezhetik a krisztusi megbízást, ami nyilván az Egyházon és a saját püspökükön keresztül kell, hogy megnyilvánuljon. Hirdessétek akár alkalmas, akár alkalmatlan. Nagy a felelősség, de ehhez meg van a kegyelem is. A jó Isten nem hagyja a katekétát a világba magára, hanem megadja neki égi ajándékait is.” - hangzott el az előadás végén.

Semegi Mária hitoktató a befogadó, a meghívó egyházról beszélt, amelynek képviselője a pap és diakónus mellett a hitoktató is. „A Szentírásban azokon a helyeken, ahol a Bet, a ház szó szerepel, maga a településnév bemutatja, hogy a közösség, amely befogad, az valahová hív. Az Egyház az oltártól az oltárhoz hív, a szentélytől a szentélybe, ahová a szülők elkísérik a gyereküket. Ezért nemcsak a gyermek, hanem a szülő is meghívott, a befogadó pedig mindig az Egyház, az egyház képviselője. Az egyház az, amelyik megteríti a kenyér és az Ige asztalát. Betlehem a kenyér házát jelenti, ugyanígy Betsaida, a halászat háza. Ezekben a házakban, ezekben az otthonokban van valaki, aki befogad.”- hangsúlyozta az előadó, majd hozzátette. „A fogadósok mi vagyunk. Első körben sokszor a katekéta, de a pap a diakónus, aki fogadja az embert, megkínálja azzal, amit az Egyház adhat, az örömhírrel. Nekünk tudatában kell lennünk azzal, hogy értéket kínálunk. Nagyon fontos az, hogy a katekéta nem valaki, aki munkát végez, hanem az az ember, aki a meghívást közvetíti neki. Éppen ezért nemcsak tanít, hanem tanúságot is tesz, elsősorban a saját életével.” Végül a hitoktató arról is beszélt, hogy a mai világban minden összefüggésben van a kommunikációval. Az egyéni stílus nagyon sokat számít. A megközelíthető, megszólítható hitoktatóhoz odamennek a szülők és a tanárok is. De meg kell tudni szólítani az ún. Alfa generációt is. Valahogy az ő eszközükön, a mai modern csatornákon, technikákon keresztül. Ugyanolyan fontos, a befelé, vagyis az egymás közötti, mint a kifelé, a tanítványok felé irányuló kommunikáció.

A lelkinap végén Ugrits Tamás irodaigazgató a lelkipásztori munkatársak figyelmét a hivatásgondozás szolgálati lehetőségére hívta fel. Az elmúlt években a legfontosabb lelkipásztori törekvések között szerepel, hogyan lehet felismerni, támogatni a papi és szerzetesi hivatásokat. Kevés az elkötelezett élet, pedig tudjuk mennyire fontos és irányt mutató egy pap élete a híveknek. Ezért ez a hivatás a Krisztushívők ügye is.

A megyés főpásztor zárszavában az egyházmegye éves közös programjaira hívta fel a figyelmet, és arra kérte a résztvevőket mindig keressék az alkalmat, hogyan gyűjtsék egybe a híveket ezekre a nagy kegyelmi lehetőségekre. Az elfogadás, a hitélet alapja, amelyben az ember nemcsak saját üdvösségét szolgálja, hanem a küldetése az is, hogy elvigye az örömhírt másoknak is, ahogy az apostolok vitték az emberek tömegeit Krisztushoz, ez Egyházba. „Mindannyiunknak kötelessége ez, saját élethivatásának megfelelően. Nyilván másként éli meg ezt egy pap, másként egy hitoktató, egy lelkipásztori kisegítő. A mi feladatunk, hogy kitárjuk a szívünket, megadjuk azt a lehetőséget, hogy másokat Krisztus szeretetével megismertessük. Mutassuk meg az Egyház igazi arcát, hogy mindenki felismerhesse a szerető és érte emberré lett Istent, és ezáltal élete, Krisztust követő életté váljon.”

Berta Kata
Fényképeket készítette Csukor Edit
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk