Adventi hitoktatói és világi lelkipásztori munkatársi lelkinap - beszámoló

2008. 12. 13. |

 

Karácsony közeledtével a Székesfehérvári Egyházmegyében évről évre összegyűlnek hitoktatók, lelkipásztori kisegítők, hogy közös adventi lelki napon vegyenek részt. A találkozót megnyitó szentmisében Spányi Antal püspök Szent Lúcia példája nyomán beszélt a tanúságtevő élet fontosságáról a mai világban és a hit öröméről, amely nélkül az üdvösség terve sem valósulhatott volna meg.

 

a lelkinap résztvevői

 

A zsúfolásig megtelt Szent István Művelődési Ház nagytermében Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, a lelki napok hűséges szervezője, bevezetőjében elmondta: Alapos felkészülés után is fontos, hogy tovább képezzük magunkat, mindig megújuljunk szellemiekben és lélekben. Egyházmegyénk kiemelkedő eseménye, amikor az Eucharisztiát együtt ünnepeljük megyés püspökünkkel, papjaink és munkatársaik közösségében.

Az idei találkozó témája a közelmúltban a Magyar Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága által megrendezett VII. Nemzeti Kateketikai Kongresszus volt.

Először Sófalvi Katalin hitoktató, az egyházmegyei múzeum munkatársa számolt be a kongresszuson szerzett tapasztalatairól. Bevezetőjében Dr. Ternyák Csaba egri érseket idézte: „Akkor eredményes a hitoktató munkája, ha elevenen él benne Krisztus tanítása, és ha az Ő személye teljesen lefoglalja.” Elsősorban személyes élményeit osztotta meg a programban szereplő fórum-beszélgetésekről, liturgikus alkalmakról. Beszélt a nagyhatású, közös szentségimádásról, amelyen az elszakított területek hitoktatóival együtt imádkoztak nemzetünkért, magyarságunkért. Megosztották élményeiket a határon túl is meghirdetett Biblia Évének gyümölcseiről. Sófalvi Katalin elmondta, büszke lehetett arra, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyéből érkezett. A kongresszuson ugyanis szóba került a Szent Imre ezer éve kiállítás, amely erővel hatott, üzenete visszhangot talált, eljutott sok hitoktatókhoz is. Szent Imre mindig az erő, a fiatalság, a lendület, az újrakezdés lehetőségét adta a nemzetnek és adhatja ma is. Végül az idén rendezett Bibliai Találkozások missziós kiállítás fontosságát hangsúlyozta: Reményét fejezte ki, hogy mindazoknak, akik látták a karácsonyuk szebb lesz, mert ha csak egy pillanatra is, de megérintődtek Krisztus szeretetétől.

A lelkinap második előadója Szabó Gyula plébános volt, aki a kongresszuson elhangzott 12 előadást összegezte. A beszámolóból megtudtuk: a Biblia évéhez és a Szent Pál-évhez kapcsolódva az előadók Isten igéjéről – Szent Pál tanításáról beszéltek, hűen a kongresszus mottójához „Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen,” Kol 3,16. Szó volt a szentpáli emberképről; Isten szaváról, mint hatékony szóról; Szent Pál útjain keresztül a misszió lényegéről, a keresztény indentitás kérdéséről Szent Pál tanításában. Előadások hangzottak el Szent Pál művében Krisztus személyéről, a karizmákról, és a legkiválóbb adományról, a szeretetről. Beszéltek arról is, hogy a családban fontos szerepe van a Szentírásnak és katekézisnek valamint, hogyan lehet életközelivé tenni a 10-18 évesek számára a Bibliai történeteket. Végül a szentírási üzenetek megélése, a fiatalok hitre nevelése, a felnőttek katekézise volt a zárótéma.

A nap végén Spányi Antal püspök záróbeszédében meghívott minden hitoktatót és lelkipásztori kisegítőt, hogy tevékenyen vegyen részt az Egyházmegye jövő évi lelki programjában. Kiemelten kérte aktív részvételüket a Prohászka Imaszövetségben és annak terjesztésében. Kérte, hogy csatlakozzanak az Ima a XXI. sz.-i keresztényekért imádsághoz és mondják el az üldözött keresztényekért. Prohászka püspök évfordulóinak méltó megemlékezésével válaszoljunk az Őt érő méltatlan támadásokra és imádkozzunk Kaszap István boldoggá avatásáért. Kiemelten beszélt a karitász munka jelentőségének felerősödéséről, felelősségünkről a mai kor problémáival szemben. Legyünk együtt érző szívűek, Isten rajtunk keresztül akarja megerősíteni a sok gonddal küzdő családokat, magányosokat, nehéz helyzetben lévő fiatalokat!

 

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

 

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk