Adventi hitoktatói és világi lelkipásztori munkatársi lelkinap - beszámoló

2011. 12. 03. |

 

Az egyházmegyei idei adventi lelki nap szombaton délelőtt a Székesegyházban koncelebrált szentmise, majd a Szent István Művelődési Házban elmélkedő előadás keretében zajlott.

 

az előadás alatt

 

Dr. Aczél László Zsongor pálos rendi atya elmélkedésében a „hészükhaszta” imamód kapcsán hívta föl a figyelmet a csend fontosságára, melyen keresztül meghallhatjuk Isten hívó szavát. Egy ember megkérdezte az Athos hegyén élő Szerafim atyát, hogyan kell imádkozni. Ő így felelt: „Elmélkedj úgy, mint egy szikla, mint az óceán, mint egy kis virág, mint a szerelmes galambok, mint Ábrahám és mint Mózes, elmélkedj úgy, mint Jézus!”

Hogyan követhetjük Jézust az imában, hiszen Ő teljes közösségben van a Szentháromságos Istennel? Erre csak a Szentlélek tehet képessé minket! Zsongor atya nyolc elmélkedési gondolaton keresztül – elmélkedése közben Istent megszólító imádságos csöndre is időt hagyva – végigvezette: az Úr imájának kulcsszavaként is tekinthetünk arra a megszólításra: Atya. A gyermek jogán mondhatjuk, hogy „Atyám!” és az így testvérivé váló közösségben mondhatjuk, hogy „Atyánk”. Amikor Isten teremtő szava által – „gyermekem vagy” – engedjük, hogy Ő bevonjon minket szeretetközösségébe, „átitatódunk” Vele és Istent hordozókká válunk, melynek számunkra előképe Mária. Önmagunktól nem tudunk úgy imádkozni, mint Jézus, de mint gyermek, megtehetjük: amikor Isten, mint Atya, gyermekének szólít minket, akkor részt kapunk Belőle és ebből az Istennel való kapcsolatból közösséget nyerünk és közösségbe kerülünk.

Eztán következtek Spányi Antal megyés püspök adventi gondolatai, melyben hangsúlyozta Zsongor atya elmélkedésében a csönd szerepét, és az elcsöndesülő, Istenre figyelő lelkület fontosságát. Az adventi idő sokféle feladatot jelent az embernek, különösen a hitoktatóknak. Készítsük az Úr útját önmagunkban és másokban! Így várjuk az adventet, Istent kereső, Istenre figyelő és a Szentháromságos Istent befogadó lelkülettel! Rövid elmélkedést záró és adventi küldetést adó szavai után a főpásztor megköszönte a hitoktatók és lelkipásztori munkatársak egész évi fáradozását, áldozatvállalását.

Ugrits Tamás irodaigazgató atya kérte a hitoktatókat és lelkipásztori munkatársakat, hogy imádságukkal is segítsék plébánosaikat, adventi időben különösen is odafigyelve erre. Kérte, hogy odafigyeléssel szólítsák meg a gyermekeket, akár a misztériumjátékok, éjféli ministrálás lehetőségeit is kihasználva; valamint elevenítsék föl a plébániákon a katekumenátust és tegyék gyakorlattá! A lelkinapot záró agapéra és utána az Adventi Udvar meglátogatására hívta a jelen lévőket.

- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk