Alsószentiváni búcsúnap újmisés áldással - beszámoló

2022. 07. 13. | | 2022. 07. 13.

 

 

Alsószentiváni búcsúnap újmisés áldással

2022.07.13. - A Fatimai Szűzanya első magyarországi búcsújáró helyén, Alsószentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei harmadik búcsúnapon a hagyományoknak megfelelően ismét egy újmisés pap, mégpedig a Bodajkról érkező Arany Ferenc vezette a szertartást, akit 2022. június 23-án szentelt pappá Spányi Antal püspök atya a Prohászka templomban Székesfehérváron.

Az ünnepi szentmise elején Helter István plébános köszönetet mondott Arany Ferenc atyának, hogy eljött, s kérte a híveket, hogy imádkozzanak Ferenc atyáért is, hogy szolgálata során teljesíteni tudja a jó Isten vele kapcsolatos terveit. István atya üdvözölte a szép számban megjelent híveket, s külön köszöntötte a gyalogos zarándokokat is.

Arany Ferenc atya tanításában kifejtette, hogy amikor az ember Istenre gondol, előfordulhat még hívő keresztények esetében is, hogy egy egészen távoli valakire gondol, pedig ez egyáltalán nincs így. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig - mondja Jézus és a tanítványai kezébe ad egy kenyeret és egy kupa bort. Ezt az egyszerűségben rejlő nagyszerűséget tapasztaljuk meg minden egyes szentmisén az Oltáriszentségben. A végtelen távolinak tűnő Isten így kerül közelünkbe nap mint nap. Mária esetében is hasonló lehet a helyzet, kicsit több mint 2000 év távlatából szemléljük őt. Pedig ez sincs így. Mária ez evangélium szavain keresztül a legegyszerűbben és legkézzelfoghatóbban kerül elénk.

Dér Katalin teológus szerint az evangélium egész egyszerűen ma történik. Ha ez így van, az időbeli szakadék eltűnik, Mária ma is itt van közöttünk a mindennapjainkban, a viselkedési mintáinkban. Amikor gyakoroljuk az irgalmas szeretetnek vagy az alázatosságnak az erényét, Máriát követjük. Sarlós Boldogasszony ünnepén a várandós Mária gondolkodás nélkül vállalt egy több napos nehéz gyalogútat azért, hogy szintén várandós rokonát, Erzsébetet meglátogassa. Minden bizonnyal velünk is előfordult hasonló eset, hogy minden akadályt leküzdve segítettünk nehéz helyzetben lévő felebarátunkon. Lehet, hogy nem is tudatosodik bennünk, de a Szűzanya példáját utánoztuk. S ha ez így van, beigazolódik, hogy az evangélium ma történik, a Szűzanya a cselekedet által itt van bennünk.

A csillagászok állítják, az űrhajósok megtapasztalhatták, hogy a Nap fényét tükrözi vissza minden égitest a Naprendszerben, a bolygóknak nincs saját fényük. Nekünk, keresztény embereknek Jézus Krisztus a fényforrás, aki által megláthatjuk életünk igazi értelmét, nélküle a sötétségben kellene botorkálnunk. S Mária az a személy, akinek Jézus fényéből a legtöbb jutott. Krisztus fényességét azonban Mária továbbadja nekünk. így válik számunkra Mária is útmutatóvá, példává.

S kívánom a zarándok testvéreknek, hogy ezt a Krisztusból származó fényt Márián keresztül tapasztalják meg életük minden egyes napján. Bátran legyen Mária az irgalmas szeretet és az alázatosság példája a kedves hívek számára is. Földi életünk végén pedig legyen Mária a szószólónk Jézus Krisztusnál, hogy részesülhessünk az örök boldogságban - zárta gondolatait az újmisés lelkipásztor.

A körmenetet követően Ferenc atya újmisés áldásban részesítette a szentmisén közreműködő lelkipásztorokat és ministránsokat, majd a zarándokokat is. A búcsú végül szentségimádással zárult, s a hívők minden bizonnyal lelkiekben megerősödve tértek haza ezen a júliusi délelőttön is. 

Kiss Attila


Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk