Általános tájékoztatás a székesfehérvári egyházmegye programjairól a járvány idején

2020. 04. 13. | | frissítve 2021. 02. 22.

 

2021. február 22. - Spányi Antal megyés püspök felhívása a járványügyi rendelkezések betartásáról >>

2020. december 21. - Az aktuális járványügyi helyzetet és a Kormány mai döntését figyelembe véve azt a döntést hoztuk, hogy Székesfehérváron nem tartjuk meg a hagyományos karácsonyi éjféli misét.

A tapasztalatok alapján olyan nagyszámú hívő ember jelenne meg templomainkban, ami lehetetlenné tenné a járványügyi szabályok betartását, és fokozottan növelné a fertőzés veszélyét.

A kormány döntése értelmében, életben maradnak a tilalmak és korlátozások; mindenkit arra kérnek, hogy az ilyenkor szokásos utazásokat most halassza el, a lehető legszűkebb körben ünnepelje idén a Karácsonyt!

December 24-én templomainkban Vigília (előesti) szentmisét tartunk, december 25-én (és az azt követő napokban) pedig ünnepi miserend szerint történik a szentmisék bemutatása. Ez lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy a megfelelő biztonsági szabályok betartásával részt tudjon venni „karácsonyi” szentmisén.

Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy mindazok, akik betegnek érzik magukat, valamilyen betegségre utaló tüneteket mutatnak (láz, köhögés stb.) nem jöjjenek a szentmisékre! Azoknak pedig, akik idős koruk, krónikus betegségük vagy egyéb okok miatt egészségüket veszélyeztetve látják a templomi szertartásokon, felmentést adunk a szentmisén való személyes részvétel alól. Kérjük őket, hogy a nagyszámban megtalálható online közvetítéseken keresztül lélekben, imádságban kapcsolódjanak be Karácsony megünneplésébe.

A székesfehérvári egyházmegye valamennyi plébániája számára – a fenti szempontokat figyelembe véve – megfontolásra ajánljuk a székvárosban hozott döntésünk követését.

Székesfehérvár, 2020. december 21.

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

 Az egyházmegye jelenlegi járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20201221nyilatkozat_ehm.pdf (155 kB)

 


 

2020. november 9. - A jelenlegi egyházmegyei járványügyi rendelkezések megegyeznek az MKPK rendelkezéseivel.

 


 

2020. június 19. - A Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről döntött (285/2020 (VI. 17.) Korm. rendelet). A járványügyi helyzet lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében is arra, hogy lassan visszatérjünk a liturgiák megszokott rendjéhez.

A Kormány rendelete a másfél méteres védőtávolságot kötelezően már nem írja elő, de a híveknek továbbra is ajánlható a templomban a megfelelő távolság tartása.

A maszk vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező (pl. tömegközlekedés, üzletek), azonban a nagyobb helyeken (pl. színház, mozi) már nem. Ennek figyelembevételével az egyházmegye (ahogy eddig sem) nem írja elő kötelezően a védőmaszk használatát a templomokban.

A gyóntatás a továbbiakban történhet a gyóntatószékekben is, de lehet más gyóntatási helyet is használni.

A szentmiséken visszatérhetünk az éneklés megszokott rendjéhez.

A szentáldozás a továbbiakban is kézbe történjék, a perselyezést a szentmise végén, a templom bejáratánál végezzük, és a szenteltvíztartók maradjanak üresek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 500 fő fölötti rendezvények zárt helyen továbbra sem tarthatók.

Testvéri köszöntéssel és püspöki áldással:
székesfehérvári püspök

 Az egyházmegye jelenlegi járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20200619_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf (364 kB)

 


 

2020. május 21. - A Kormány tovább folytatja a járványügyi rendelkezések országos enyhítését. A járványügyi helyzet lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében is arra, hogy május 23. napjától engedélyt adjak a vasár- és ünnepnapi (és a hétköznapi) szentmisék hívek részvételével való templomi bemutatására.

Kérem a Plébános atyáktól, hogy az aktuális járványügyi szabályokat (265-2/2020. sz. egyházmegyei rendelkezés) pontosan tartsák és tartassák be!
A nagyobb egészségügyi biztonság érdekében javasoljuk, hogy a vasárnapi szentmisék csendes misék legyenek (közös éneklés elkerülése); és ahol erre lehetőség van, engedélyezzük, hogy a templomhoz kapcsolódó szabadtéren legyenek megtartva (szociális távolság megtartása).

A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig továbbra is érvényesek az MKPK 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésben foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk, és továbbra is lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását.

Kérem a Plébános atyákat, hogy felelősséget érezve a rájuk bízottakért gondosan hirdessék és szervezzék meg a plébániák szentmiséit a fenti rendelkezések figyelembe vételével!

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

 Az egyházmegye járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20200521_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf (133 kB)

 


 

2020. május 15. - A Kormány megkezdte a járványügyi rendelkezések országos enyhítését. Ez lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében arra, hogy május 18. napjától engedélyt adjak a hétköznapi (hétfőtől szombat délig) szentmisék hívek részvételével való templomi bemutatására. A vasárnapi szentmisék bemutatásával kapcsolatban (a járványügyi helyzetet figyelembe véve) május 22-én (pénteken) hozom meg rendelkezésemet.

Kérem a Plébános atyáktól, hogy az aktuális járványügyi szabályokat pontosan tartsák és tartassák be!

Indoklás:

A hétköznapi szentmisék nem jelentenek olyan hívő létszámú közösség templomi egybegyűlését, ami veszélyeztetné a jelenlévők egészségét.

Az istentiszteletek hétköznapi elkezdése biztosítani tudja a hívek fokozatos lelki visszatérését a templomokba és a hívő közösségekbe. Lehetőséget ad arra, hogy megtanuljuk a szeretetteljes keresztény viselkedést a templomi istentiszteleteken a járványügyi helyzetben is.

Az elkövetkező héten a hétköznapi szentmisékhez kapcsolódó gyóntatás lehetőséget ad a híveknek szentgyónásuk elvégzésére és a méltó szentáldozásra. Kérem Paptestvéreimet, hogy a gyónási lehetőségeket az interneten keresztül hirdessék meg a plébánia hívei számára.

A hétköznapi szentmisék és a hozzájuk kapcsolódó közös imádságok (Szentségimádás, Loretói litánia, rózsafüzér) lehetőséget adnak a közösség összegyűjtésére és felkészítésére a vasárnapi szentmisék méltó, ünnepélyes bemutatására.

Kérem a Plébános atyákat, hogy felelősséget érezve a rájuk bízottakért gondosan hirdessék és szervezzék meg a következő hét hétköznapi szentmiséit (gyóntatás, közös imák) a fenti célok figyelembe vételével!

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

Az egyházmegye járvány ügyi rendelkezésének letöltése:
 20200515_jarvanyugyirendelkezes_ehm.pdf

 


 

2020. május 16. - A székesfehérvári egyházmegye további intézkedésig a következő rendelkezéseket hozza a nyilvános szentmisék bemutatásával kapcsolatban:

  • kérjük a szentmiséken a kellő fizikai távolság megtartását;
  • kérjük, ahol ez megoldható, kézfertőtlenítő elhelyezését a templom bejáratának közelében;
  • kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
  • kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
  • kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
  • kérjük, hogy a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék;
  • kérjük, hogy a gyermekek homlokának megjelölése helyett, ha szükséges, áldást adjunk;
  • kérjük a gyóntatóhelységen kívüli gyóntatást, vagy ahol ez nem lehetséges a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését.

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

Egyházmegyei intézkedés a nyilvános szentmisékkel kapcsolatban:
 20200516_jarvanyugyirendelkezes_ehm_szentmisek.pdf (113 kB)

 


 

Korábbi járványügyi rendelkezés:  

Helyi rendelkezés az MKPK 2020.05.01-i közleményével kapcsolatban:
 20200501_jarvanyugyirendelkezes_ehm.doc (28 kB)

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk