Az örömben találkozunk Istennel – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron - beszámoló

2020. 07. 02. | | 2020. 07. 03.

 

 

Az örömben találkozunk Istennel – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron

2020.07.02. – A magyarországi veszélyhelyzet megszüntetése után Székesfehérváron, a Prohászka-emléktemplomban gyűltek össze ismét a hívek, hogy együtt imádkozzanak főpásztorukkal hazánkért, az egyházért, új papi hivatásokért, a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért és a járvány teljes megszűnéséért. A Sarlós Boldogasszony ünnepére eső napon Tóth Tamás plébános köszöntötte Spányi Antal megyés püspököt. „Amikor hozzám jön valaki, általában tele van elvárásokkal, és én is kapcsolataim nagy részében elvárásokkal érkezem egy találkozóra. Minden találkozásunkban van valami kérés vagy feltétel. … Kérem Püspök atyát, tanítson minket elvárások nélkül találkozni az Úrral. Köszönjük, hogy minden hónapban van egy lehetőségünk megélni ezt a találkozást, szabadságban együtt lenni a szentórán Istennel.”

A főpásztor a szentmisében arról beszélt, a hitevesztett, gondokkal küzdő világban a boldogtalan ember sokféle siralmas, bűnnel terhelt dologra képes. A 21. század számtalan aggodalomra ad okot, amely elragad bennünket az Istentől elgondolt örömteli élettől. „Aggódunk az utánunk jövő nemzedékekért, mi papok a hit megmaradásáért, hiszen halljuk a hírekben, hogy pl. Kínában a templomokról levetették a keresztet, máshol a templomokat rombolták le, keresztényeket üldöznek. Látjuk, hogy az emberek elégedetlenségükben őrültségeket tesznek, nyilvánvaló hazugságokat jónak és nagyszerűnek állítanak be. Isten pedig arra vágyik, azért teremtette ezt a szép és hatalmas világot, hogy az ember örömét találja benne, és boldogan a mennyországba jusson.”

Sarlós Boldogasszony ünnepén a püspök Mária és Erzsébet találkozásáról beszélt. A két, gyermeket váró asszony közül Mária képes volt elfogadni azt, amit emberileg nem lehetett megérteni. Míg Erzsébet, bár sokat imádkozott, feladta a reményt, és férje Zakariás sem hitt az angyal gyermekáldásról szóló ígéretének. „Mária egészen különleges, az egész üdvösség történetében nincs hozzá hasonló, Ő egyedülállóan nem várt semmit az Istentől. Nem kért semmi kiváltságot, nem kért kedvezményt, könnyítést. Neki csak egyetlen vágya volt, hogy mindig megmaradjon az Isten útján, életében teljességében meglegyen az, ami az Isten akarata. … Mindenben képes volt meglátni az Isten jóságát, és így örömet, békét hordozott a szívében. Jézus azt mondja: békességet adok nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Mi sokszor nem tapasztaljuk meg a világ örömét, békéjét, de a lelkünk mélyén – a kereszteket, a meg nem értéseket és fájdalmat hordozva, akár üldöztetésben részesülve, vagy a jövő iránti aggodalmak között is – mégis ott érezzük Isten ajándékát, az Ő békéjét, örömét. … Mária segítsen bennünket, hogy képesek legyünk titkát fölfogni és kimondani: legyen nekem a Te Igéd szerint.”

A szentórán a megyés püspök megemlékezve Mária és Erzsébet találkozásáról, megköszönte Isten jelenlétének ajándékát, amellyel sajátos módon megtapasztalhatjuk közelségét. „Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus, kérjük Tőled azt a kegyelmet, amelyet édesanyja méhében megkapott Zakariás és Erzsébet fia, aki felismert Téged. Add, hogy mi is fölismerjünk az Eucharisztiában, és legyen ez életünk igazi motorja, Tefeléd emelő szent erő.”

A püspök a fehérvári hívek közös alkalmán azért a négy fiatalért is imádkozott, akik felvételüket kérték a székesfehérvári egyházmegyébe idén, papképzésre. Hogy a Szentlélek tüze járja át őket, és beteljesítsék majd hivatásukat. Hálát adott a Prohászka Imaszövetségért, akik új papi és szerzetesi hivatásokért fohászkodnak napi imájukkal.

Az elsőcsütörtöki imaóra hagyományosan a Tantum Ergo himnusszal és a litániával zárult.


Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Kalma Kristóf, Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk