Bazilika - felszentelési évforduló - beszámoló

2010. 11. 25. |

 

 megbízottak

 

A Bazilika  felszentelésének évfordulóján Spányi Antal megyés püspök Takács Nándor nyugalmazott püspökkel együtt tartott ünnepi koncelebrációs szentmisét. A szentmise keretében sor került az újonnan végzett 19 világi lelkipásztori munkatárs számára a püspöki megbízólevél átadására is. Ők egy éves képzés befejezése után kapták meg megbízó levelüket, és ünnepélyes ígéretet tettek arra, hogy a plébános irányítása mellett, annak munkatársaként lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott lelkipásztori feladatokat.

Az ünnepi szentmisén, melyen nemcsak az egyház nagy szentjéről, Alexandriai Szent Katalinról emlékeztek meg, hanem a székesfehérvári részegyház jeles eseményét, a székesegyház felszentelési évfordulóját is ünnepelték, jelen volt a polgármester, a megbízást kapó lelkipásztori munkatársak papjai, családjai.

 

                    

 

Spányi Antal főpásztor szentbeszédében elmondta, hogy a székesegyház: fizikai és lelki értelemben is központja az egyházmegyének, mely papságának nagy része az oltára előtt kapta szentségét. Itt találkozunk Istennel és itt épül közösségünk Krisztus titokzatos testévé.

Napi feladatunk keresni Istent és a vele való találkozást. Hitünk így lesz hitelessé. A templomba otthonra érkezünk, Mennyei Atyánk házába. Közösségünk alapja nem a természetes vonzódás, vagy a világban megszokott érdekkapcsolatok, hanem a közös hit.

Krisztus az életünk és közösségünk központja, Ő a misztikus test, amelynek tagjai vagyunk. Más-más a feladatunk, de egyformán szükség van ránk a magunk helyén. Ha egy nem működik rendesen, akkor zavar támad az egész testben. Püspöknek, papnak, világi hívőnek egyaránt megvan a maguk feladata.

A világi lelkipásztori munkatársaknak sajátos a felelőssége: a püspök megbízásából, a plébános irányításával, a hívek szerető bizalmát kiérdemelve kell segítenie a plébánián a pasztoráció munkáját. Nem jogokat kapnak, hanem lehetőséget és meghívást a szolgálatra. A szolgálat lehetőségét tekintsék kitüntetésnek és a bizalom jelének.

Nem az önmaguk terveit kell megvalósítani; hanem illeszkedni kell az Egyházba, az Egyházmegyébe. Személyválogatás nélkül kell pasztorálni. Isten országát akkor építhetjük, ha azt tesszük, de azt megtesszük, amire megbízásunk szól.

Köszönjük a lelkipásztori munkatársak buzgó fáradozását, az egyházközségek építését a krisztusi közösség erősítését. Köszönjük Ugrits Tamás atya munkáját a fölkészítés során és a jelöltekért végzett sok imádságát. Köszönjük a családok áldozatát, akiknek fontos, hogy családjuk egy tagja a közösség szolgálatát is végezze. Isten áldása legyen ezeken a családokon!

 

Homília meghallgatása:

 

Erre az ünnepségre meghívást kaptak a Prohászka Imaszövetség tagjai is, hogy együtt imádkozzanak a lelkipásztori kisegítőkért és a lelkipásztorkodó papságért.

 

- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Video: - BPK és Halász István -

  Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk