Bazilika - felszentelési évforduló - beszámoló

2011. 11. 25. |

 

Spányi Antal megyés püspök a Bazilika felszentelésének évfordulóján a Székesegyházban Takács Nándor nyugalmazott püspökkel együtt tartott ünnepi koncelebrációs szentmisét, melynek keretében átadták az újonnan végzett 22 világi lelkipásztori munkatársnak a püspöki megbízólevelet. Erre az egy éves képzés befejezése után került sor. Egyben ünnepélyes ígéretet tettek arra, hogy a plébános irányítása mellett, annak munkatársaként lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott lelkipásztori feladatokat.

 

megbízottak

 

Az ünnepi szentmise a székesfehérvári részegyház jeles eseménye, melyen jelen volt a polgármester, a megbízást kapó lelkipásztori munkatársak papjai, családjai. A szentmisében a megyés püspök megemlékezett Kada Lajos érsek, nyugalmazott pápai nuncius halálának tizedik évfordulójáról.

A bazilika felszentelésének napja az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe - kezdte szentbeszédét Spányi Antal megyés püspök - részegyházunk szíve, melyben a helyi közösség legfontosabb eseményei történnek. Közös és egyéni kéréseinkkel ide jövünk Isten elé, de nemcsak kapni akarunk, hanem adni: mégpedig önmagunkat, egészen. Istennel való találkozásunk örömében forrásoznak mindennapjaink, és szolgálataink is: aki Isten szeretetével találkozott, az küldetést kapott, hogy más is megismerje az Őt szerető Istent.

Isten azonban nem csak a kőből épült, egykor püspök által felszentelt templomban él, hanem élni akar a hívek közösségében is, ami maga az egyház. Ezért a templomért – a kőből épültért és az élő kövekből épültért – felelős a püspök, a papjai és az ő munkatársaik.  A lelkipásztori munkatársak a hívek közül különösen felelősséget vállalnak magukra! Feladatuk szolgálat: a püspök engedélyével megbízást kapnak annak elvégzésére, amire a helyi plébános felkéri őket. Törekedniük kell, hogy példaképpé legyenek, életük pedig közösségteremtő tanúságtétellé váljon Krisztus mellett.

„Hálát adok az Úrnak, hogy egyházmegyénkben számos ilyen példa van” – emelte ki a főpásztor, majd köszönetet mondott a munkatársak családtagjainak, hogy lehetővé teszik egy családtagjuk önzetlen szolgálatát. A székesegyház felszentelésének ünnepe egyházmegyénkben így nem pusztán egy régi eseményért való hálaadás, hanem a jelennek is aktuális tanítást adó ünnep, a ma egyházának erősödése is.

 

Homília meghallgatása:

 

Meghívást kaptak a Prohászka Imaszövetség tagjai is, akikkel együtt imádkoztak a lelkipásztori munkatársakért és a lelkipásztorkodó papságért.

 

- Marian -
Fényképeket készítette Gersztheimer Zsolt
Videó: Somogyi Tamás és BPK

  Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk