Bérmálás a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium diákjainak - beszámoló

2022. 06. 18. | | 2022. 06. 20.


Bérmálás a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium diákjainak

 

 

A Lélek formálja ki bennetek a krisztusi embert – A bérmálás szentségében részesültek és általános iskolai éveiktől búcsúztak a nyolcadikos szentimrések

2022.06.18. – A Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda intézményének nyolcadikos tanulói búcsúztak el általános iskolai diákéveiktől és részesültek a bérmálás szentségében Székesfehérváron. A Szent Imre-templomban Spányi Antal megyés püspök bérmálta meg a végzősöket, majd az iskola igazgatója, Csák Lajos szólt a középiskolába készülő tanulókhoz. A diákok búcsúzó hangulatban, de nem az elválás szomorúságával élték meg az ünnepet. Sokan maradnak ugyanis az iskola falai között, hogy tovább végezzék szeretett iskolájukban tanulmányaikat. A bérmálás alkalmával kérték a Szentlélek segítségét az előttük álló gimnáziumi esztendőkre.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban kezdődő ünnepségen a ballagó diákok megkapták a hagyományos tarisznyát, melynek jelképes, „útraindító” tartalmát a hetedikes diákok mutatták be. Virággal a kezükben, a hagyományos dallamokat énekelve vonultak át a végzősök a Szent Imre-templomba, ahol az iskolaigazgató köszöntötte a főpásztort és az ünneplőket.

A szentmisében Ugrits Tamás pasztorális helynök, iskolabiztos mutatta be a megyés püspöknek a Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda nyolcadikos tanulóit, akik kérték a bérmálás szentségét. Majd a főpásztor buzdító szavai következtek, amelyek – a pünkösdi történeten keresztül – a keresztény élet bátor és hű vállalására ösztönözték a diákokat. A püspök az apostolok példáját tárta a diákok elé, amikor a Szentlélekkel betöltekezve újjászülettek, és elhagyták a félelemmel, gyengeséggel teli életüket. Egyetlen vágy maradt szívükben, hogy a Krisztustól kapott küldetésüket beteljesítsék.

„Ti is sokan kaptatok abból, amit Jézus az egyházára bízott. A hittanórák, a közös szentmisék, a vasárnap közös megünneplése, a mindennapok imádsága mind-mind megszerzett számotokra egy olyan tudást, amire alapozva el tudtok indulni a keresztény élet útján. Amikor a bérmálás szentségét az Egyház kiszolgáltatja Nektek, nem azért kapjátok meg Isten Szentlelkét, hogy a hétköznapi küzdelmekben a helytállás könnyebb legyen. Hanem azért, hogy mindig hűségesen Krisztushoz tartozzatok és az Ő Egyházához. Ebből következik az az életvitel, amit mások elé tudtok élni. … Isten kegyelme adjon erőt, hogy akarattal, elszántsággal, tudatossággal helytálljatok, Lelke formálja ki bennetek a krisztusi embert!” – zárta szavait a püspök.

A szentmisében a bérmálkozók keresztségi fogadalmának megújítása után a főpásztor kézrátétellel imádkozott a fiatalokért, hogy betöltekezzenek a Szentlélekkel, majd a krizmával való megkenés következett a bérmaszülők kíséretében. Az 53 búcsúzú diák közül 47-en bérmálkoztak.

A szentmise végén, a hetedikesek zenés-verses búcsúztatója után, Csák Lajos igazgató szólt a végzős nyolcadikosokhoz. Emlékeztetett az iskolabiztos sokat emlegetett szavaira: Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. „Van fogódzónk, van kitől kérnünk, és van kihez imádkoznunk, amikor meginog a talaj a lábunk alatt. Ezért méltó hely, biztos támpont és kegyelmi állapot, hogy itt a történelmi belvárosban, a bérmálkozással zárjuk le fiatal korotok egy szakaszát. Most elkezdődik egy új, másképpen izgalmas életszakasz, amiben több lesz az önállóságotok, a felelősségetek is.

A templom, a hit az életet és a kultúrát szolgálja és tartja meg. Ez volt és lesz ezután is a legfontosabb pedagógiai célunk a Szent Imre iskolában. Nem csak a 2 éven át tartó építkezés, a járványügyi és most a háborús helyzet írja a történelmet körülöttetek. Ti is történelmet írtatok az iskola történetében.” Az igazgató végezetül köszönetet mondott a tanárok oktatói-nevelői munkájáért, és az iskola lelki vezetőjének Ugrits Tamás atyának a hitéleti tevékenységéért, a tanulók hitre neveléséért. Megköszönte az intézménybe járó diákok szüleinek a katolikus iskola melletti kiállását.

A bérmálási mise záróeseménye volt, hogy Dunai Rita igazgatóhelyettes felolvasta a Pro Sancto Emerico-oklevélben részesülők nevét. Méltatta a szülői szervezet tagjainak áldozatos munkáját és a díjazásban részesült diákok példaértékű hitéletét, közösségi munkáját, kiemelkedő tanulmányi és művészeti tevékenységét, versenyeken elért eredményeit.

A szentmise után a Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda végzős tanulóinak osztálytermeiben megtartották az utolsó osztályfőnöki órákat, ahol a továbbtanulásra készülő diákok megélhették a búcsúzás meghitt pillanatait.

Berta Kata
Fényképeket készítette Nagy Anikó
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk