Betegek világnapja - beszámoló

2022. 02. 11. | | frissítve 2022. 02. 15.

 

 

 

Szenvedésünk váljon a kegyelem forrásává – A betegek világnapján Székesfehérváron

2022.02.11. – Szent II. János Pál pápa 30 éve kezdeményezte, hogy február 11-e, a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja, a betegek világnapja legyen. „A Szentatya a bűnök megbánására, a szenvedések elfogadására és a szenvedők megsegítésére akarta a figyelmet fordítani” – hangsúlyozta Székesfehérváron Spányi Antal megyés püspök, aki a város papságával szolgáltatta ki a betegek szentségét a Szent Imre-templomban mindazoknak, akik kérték, hogy testi-lelki gyengeségeikben a szentség által erőt kaphassanak. A szentmisén részt vett a Fejér Megyei Szent György Kórház igazgatója és egészségügyi dolgozók is.

A főpásztor Ferenc pápa az idei betegek világnapjára szánt mottójához, – a Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas! ( Lk 6,36) – kapcsolódva a szeretet útjáról beszélt, amely a szenvedők mellé áll. „A fájdalom és gyötrelem is összeköt minden embert. De, mint Istengyermekre tekintsünk a másik emberre, aki az Egyházban testvérünk, és nézzünk a szenvedőre az együttérzés, a megértés, segíteni akarás lelkületével. Méltatlankodás és kritika nélkül fogadjuk el a másikat. Éljünk Jézus lelkületével, aki nem ment el senki mellett érzéketlenül, aki részvéttel megkönnyezte Lázár halálát. Együttérzett minden szenvedővel.”

A megyés püspök azt is hangsúlyozta, hogy közösen viseljük a terheket a betegekkel, szeretettel, irgalommal, együttérző szívvel enyhítve fájdalmaikat, mint ahogy Cirenei Simon és Veronika is tette Jézus szenvedésének útján, a keresztúton. „Különösen is meghívja Isten erre a közös teherviselésre az orvosokat, az ápolókat, amikor hivatásukat gyakorolva gyógyítanak, enyhítik a bajt, de együttérző szeretettel állnak a rászorulók mellé. … Ezért az egészségügyi dolgozóknak kijár a megbecsülés, a tisztelet. Ha nem is tudatosul bennük, Isten munkatársai lesznek az irgalom munkájában, az együttérzés lelkületében. Ezt a lelkületet kell meghonosítani szívünkben, és ezt kell meghonosítani a gyógyítás helyein, a kórházakban, idősotthonokban, a családokban, mindenhol, ahol beteget ápolnak, ahol szenvedéssel találkozunk. Legyenek ezek a helyek az irgalmas szeretet, a megértő és együttérző szeretet helyei!”

A főpásztor szólt paptestvéreihez is, akiknek Krisztus szeretetét, kegyelmét kell vinniük a betegekhez fáradhatatlanul, hittel, reménnyel, és kitartónak kell lenniük a szenvedőkért végzett imákban. Megélve azt, hogy a lelkipásztor alter Christus, Krisztus munkatársa, mintegy másik Krisztus.

A megyés püspök végül arról beszélt, minden ember számára komoly feladat elfogadni az élettel együtt járó, kikerülhetetlen szenvedést és az élet végét, a halált is. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” – jézusi lelkülettel kell elfogadnunk azt, békességgel. Ebben segít, ha Jézussal egyesülve hordozzuk keresztünket, megerősödünk a szentségek által, és kérjük Mária segítségét, hogy ne legyünk egyedül, ne legyünk kegyelmi oltalom nélkül. „Fontos, hogy megéljük, hogy az Egyházban Krisztushoz tartozunk, megtapasztaljuk az imádság erőt adó közösségét, és megéljük a lelki kapcsolatok örömét. Így a szenvedés kegyelem forrása is lesz.

Kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből. A sötétség óráit is elfogadva kegyelmi kincset gyűjtünk, amelyet felajánlhatunk szeretteinkért, papi hivatásokért, mindazért, ami lelkünknek és szívünknek fontos és értékes. Így válunk mi a megélt áldozatos szeretetünk által reménykedővé és bizakodóvá, hogy mi sem maradunk egyedül, Isten irgalmával találkozunk majd, ha eljön a mi óránk. Kössük életünket Krisztushoz, fogadjuk el a keresztjeinket, fogjuk meg Mária kezét, formáljuk imádságossá lelkületünket a szenvedés idejére is, és tekintetünkkel nézzünk bizalommal a felénk közeledő Krisztus felé” – fejezte be beszédét Spányi Antal püspök.

A püspöki beszéd után a szentség felvételére gyónással felkészült hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor és a papság a megáldott olajjal megkenték a betegeket, és kézrátétellel imádkoztak értük.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Ferenc pápa üzenete:   betegekvilagnapja2022papaiuzenet.pdf (310 kB)

Imádság a betegekért:   1302betegek_imaja.pdf (71 kB)

 


  

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk