Betegek világnapja - beszámoló

2023. 02. 11. | | 2023. 02. 12.

 

 

 

A keresztény ember küldetése megállni, közel lenni, gyógyítani, felemelni – Püspöki szentmise a betegek világnapján Székesfehérváron

2023.02.11. – A Lourdes-i Mária jelenések évfordulóján, a betegek világnapján Spányi Antal püspök mutatott be szentmisét paptársaival a Szent István király székesegyházban. A főpásztor beszédében Ferenc pápa, erre a napra írt „Viselj rá gondot!” Az együttérzés, mint a gyógyítás szinodális gyakorlata” című üzenetét idézte, miszerint a keresztény ember küldetése megállni, közel lenni, gyógyítani, felemelni, szeretettel mellette lenni és elfogadni a beteget, a rászorulót. „Ezen a napon imádkozunk a betegekért, akik a szenvedések keresztjét hordozzák, de imádkozunk azokért is, akik őket ápolják, szeretettel körülveszik, segítik őket. És imádkozunk a családokért, akik körében vannak, akik a szenvedések küzdelmeit élik át” – hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmise elején a megyés püspök köszöntötte a híveket, akik a betegek szentségének felvételére érkeztek, és köszöntötte a fehérvári Szent György Kórházat képviselő Nyakas Eszter ápolási igazgatót, a jelen levő orvosokat, ápolókat, segítőket, a kórházi lelkigondozókat, a karitászmunkatársakat.

„A Szentatya idei világnapi üzenetének címe: Viselj rá gondot! Az irgalmas szamaritánus történetéből ragadta ki ezt a mondatot, aki az összevert embert elvitte a fogadóba, gondoskodott róla, és ezt kötötte a fogadós lelkére: Viselj rá gondot, ha visszatérek, megadom neked, ha többet költöttél rá. Ez az üzenet mindannyiunkhoz szól, hogy figyelmünket, szeretetünket a rászorulókra, jelen esetben a betegségek, a fájdalmak keresztje alatt görnyedő embertársainkra irányítsuk. A betegség emberi tapasztalatunk része. De a betegség, a fájdalom embertelenné válhat, ha elszigetelten és elhagyottan kell megélni, ha nem kíséri gondoskodás és együttérzés”– idézte Ferenc pápa szavait a főpásztor, majd arról beszélt, Jézus életében az evangéliumokat olvasva azt látjuk, hogy szerette a betegeket, mindig nyitott volt feléjük. Gyógyította, vigasztalta őket, erőt és célt adott a szenvedőknek. Sőt értéknek tartotta a betegséget, ha elfogadva és békésen próbáljuk elviselni.

Spányi Antal püspök arra is felhívta a figyelmet, a Szentatya által meghirdetett szinodális út arra hív bennünket, gondolkodjunk el, hogy éppen a gyengeség és a betegség megtapasztalása által hogyan tanulhatunk meg együtt vándorolni az Isten követésében. Az elveszettség, a betegség megtapasztalása nem zár ki bennünket Isten népéből, sőt ellenkezőleg az Úr figyelmének középpontjába helyez bennünket. Mert a betegekre, a rászorulókra különösen is gondja van az Úrnak. „A magányban, az elhagyatottságban Isten közel van az emberhez. Nekünk is oda kell állnunk a magára maradotthoz. Istenre és egymásra vagyunk utalva. A betegségben előfordulhat, hogy mások elhagynak bennünket, teherré válunk a környezetünknek, vagy éppen a beteg érzi magát úgy, hogy el kell távolodnia szeretteitől, hogy ne jelentsen terhet számukra. Mind a két állapot tragikus és szomorú. A keresztény ember küldetése azonban megállni ilyenkor, közel lenni, gyógyítani és felemelni. Szeretettel mellette lenni, és elfogadni a rászorultságot. Az egészségesnek segítséget kell nyújtania, a betegnek pedig elfogadni a segítséget”– hangsúlyozta a püspök, majd hozzátette. „A lélek megmutatja, hogyan épülhet fel egy új közösség, akik azonosulnak mások gyengeségével, elutasítják egy kirekesztő társadalom létrehozását, felemelik és talpra állítják az elesetteket. A közös jó érdekében fáradoznak, hiszen a teljességre vagyunk megalkotva, amely csak a szeretet által érhető el” – fogalmazott a főpásztor, és imádságra kért mindenkit, hogy Isten népe, az egészségügyi intézményrendszer és a civil társadalom nyitottá váljon az együtt gondolkodásra, a rászorulók közös szolgálatára. Megköszönte mindenkinek a világjárvány idején tett erőfeszítését a betegekért, és köszönetet mondott nemcsak a kórházi dolgozók, hanem a szerzetesek munkájáért is, akik az elesettek szolgálatára szentelik életüket. Kérte az egyházmegye hitvallóinak közbenjárását, a fiatalon is sokat szenvedett Kaszap Istvánt és Bogner Mária Margitot, hogy segítsék a betegség keresztjét hordozó embertársainkat. Imára szólított fel az értelmetlen háború, a szörnyű járványok, a rettenetes földrengések, az éhség és szomjúság áldozataiért.

A szentbeszédet követően a megyés püspök megáldotta a betegek olaját, amelyet a Szentháromság egy Isten emberszerető jóságának köszönhetünk. Majd megkente paptársaival a betegeket, hogy szenvedéseikben erőt és gyógyulást kapjanak. A betegek szentségének kiszolgáltatásakor a hívek egy imádságos lelki füzetet kaptak ajándékul, amely a szenvedésben rejlő lehetőségekről szól.

A főpásztor végül megköszönte beteg testvéreinek imádságát, akik a szenvedők állhatatosságával és felajánlásaikkal sokat tesznek egy jobb világért, Isten országáért. Megköszönte mindazoknak szolgálatát, akik szeretetükkel körülveszik a leginkább szükségét szenvedőket.

 Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Az üzenet teljes szövege:    betegekvilagnapja2023papaiuzenet.pdf (164 kB)
Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk