Bogner Mária Margit halálának évfordulója - beszámoló

2014. 05. 11. | | 2014. 05. 12.

 

 

 

A szentéletű vizitációs nővérre, Bogner Mária Margitra emlékeztek az érd-óvárosi templomban. A Vajdaságból érkezett zarándokok, a székesfehérvári egyházmegye hívei, Érd város vezetői és természetesen a vizitációs rend magyarországi tagjai egészen megtöltötték a templomot. A viszontagságos időjárás ellenére is eljöttek, hogy kifejezzék tiszteletüket a hitvalló apáca előtt.

Spányi Antal székesfehérvári püspök az egyházmegye papjaival tartott ünnepi szentmisében elmondta: „Bogner Mária Margit úgy áll előttünk, mint aki nagy belső békével, kiegyensúlyozottsággal, belső derűvel tudta megélni a maga életét, ami nem volt mentes a szenvedések keresztjétől, a meg nem értés fájdalmától, a sikerek hiányától sem. Jó Pásztor vasárnapján méltó, hogy arra emlékezzünk, aki teljesen Istennek adta életét, aki hűségesen kitartva hitében megtalálta azt, akire annyira vágyott, Jézus Krisztust.” – hangzott el beszédben.

Végül a főpásztor azt kívánta: „Bogner Mária Margit élete mutasson példát nekünk, de nem úgy, hogy utánozzuk Őt, hanem keressük meg, értsük meg életének titkát. A magunk körülményei között éljük meg azt az odaadottságot, amelyet Ő a környezete és Isten felé teljességgel megélt.”

Sokan imádkoznak ma is a Vajdaságban Bogner Mária Margithoz, mondta el a vizitációs nővér unokaöccse Bogner István aki, a zarándokokkal együtt érkezett a Vajdaságból. Örülök, hogy megmutathatjuk: a Délvidéken is születtek szentéletű emberek és külön öröm számomra, hogy a családomban élő nővér közbenjárója lehet minden magyarnak - tette hozzá.

A gyógyulásokat, imameghallgatásokat neki tulajdonító hálás hívők kérésére, Bogner Mária Margit boldoggá avatását a vizitációs nővérek és a Székesfehérvári Egyházmegye szorgalmazza. Az érd-óvárosi ünnepen a rossz időjárás miatt nem a nővér sírjánál, hanem a templomban énekeltek imádkoztak a hívek a vizitációs nővér mihamarabbi boldoggá avatásáért.

 BPK
Fényképeket készítette Ugrits Tamás
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Kapcsolódó cikk:

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk