Bogner Mária Margit halálának évfordulója - beszámoló

2023. 05. 13. | | 2023. 05. 15.

 

 

A nehézségek idején is Isten útját kereste – Püspöki szentmise Bogner Mária Margit tiszteletére Érden

2023.05.13. – Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának 90. évfordulóján nagyszámú zarándok és szerzetesnővér jelenlétében Spányi Antal megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét Hajdu Ferenc általános helynökkel, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Mojzer György plébánossal az Érd-Óvárosi Szent Mihály-templomban. A szentmise után a templomkertben a szerzetesnő sírjánál imádkoztak az apáca mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ünnepi szentmisén részt vettek az egyházmegye területén működő szerzetesnővérek, valamint a Marianum Iskola tanárainak, diákjainak és cserkészeinek képviselői.

Sokan érkeztek az egyházmegyéből, de a határon túlról is Bogner Mária Margit tisztelői azért, hogy imádkozzanak hozzá, hálát adjanak égi segítségéért, kérjék közbenjárását elsősorban gyógyulásért, szabadulásért. „Örömmel hallom, amikor arról számolnak be az emberek, hogy különböző bajaikban, betegségeikben, gondjaikban Mária Margit segítségét kérték, fohászkodtak hozzá, és Isten meghallgatta ezt az imát. Betegségükből felgyógyultak, megszabadultak az életüket terhelő dolgoktól. Hisszük, hogy boldoggá avatása hamarosan megtörténik, sokan készülünk erre az örömteli eseményre az egyházmegyében. Jó érzés, hogy a nővér közbenjárására számíthatunk arra, hogy rajta keresztül az Égbe küldött imáink célba érkeznek” – hangzott el a főpásztor ünnepi beszédében.

A megyés püspök visszaemlékezett az apáca rövid, de a szentség hírében eltöltött életútjára. Fiatalon bekövetkező halálára, amikor úgy költözött el a földi életből, mint Isten szerzetese, a vizitációs rend leánya. „Miért így kellett elmennie? – tesszük fel a kérdést. Meg kell tanulnunk Bogner Mária Margittól, hogy a miértre egyetlen válasz van, hogy az egész életünket odaadjuk az Istennek. Hogy abban az élethelyzetben, amelyben vagyunk, Istennek szentelt életet élünk. Elfogadjunk utunkat, nem zúgolódva, keseregve, panaszkodva, hanem rábízzuk az Úrra. Ha megengedte, hogy az életünk másképp alakuljon, mint elképzeltük, legyen úgy, ahogy Isten akarja, mert ez az utunk. Ha elfogadjuk, akkor kiteljesedik az életünk, és boldogok leszünk benne, közel kerülünk Istenhez. Ha nem fogadjuk el, összetörünk, a keresztünket nehéz lesz elviselni. Ha Istenben megnyugodva hordozzuk a terheket, akkor könnyebb lesz menni az utunkon, és célba érünk.”

Beszéde végén a megyés püspök arra biztatott: tanuljuk meg Mária Margittól az Istennek odaadott életet. Szemléljük az ő életét, érett hitét, és kezdjük el mi is ezt az utat járni. Adjunk hálát Istennek azért, amiben vagyunk, fogadjuk el, amit kaptunk. Dicsérjük és szolgáljuk az Urat, legyen életünk célja, hogy Isten tenyerében éljünk, és az Ő szeretetéről tanúskodjunk. Kérjük Bogner Mária Margit nővért, ne csak földi gondjainkban, bajainkban imádkozzon értünk, hanem azért is, hogy tudjuk Isten akaratát megélni a világban, és így közeledjünk napról napra a mennyei haza felé.

A szentmise után a hívek a megyés püspök és a papság vezetésével Bogner Mária Margit sírjához vonultak, ahol fohászkodtak mihamarabbi boldoggá avatásáért, és kérték a szent életű nővér további égi támogatását. 

 Berta Kata
Képek és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk