Édesapák, családfők megáldása - beszámoló

2016. 03. 19. | | 2016. 03. 19.

 

 

Imádkozzunk a férfiakért, a családapákért - Püspöki áldás az apákra, Székesfehérváron

2016.03.19. - A székesfehérvári egyházmegyében a hagyomány szerint Szent József napján minden templomban megáldották az édesapákat. Spányi Antal megyés püspök Takáts Nándor ny. püspökkel, és a város papságával a székvárosban, a karmelita templomba várta a családapákat. Az egykori papi szemináriumi templom ugyanis védőszentjeként tiszteli Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét. Sokan érkeztek családfők a Szent József-napi püspöki misére, hogy áldást kérjenek életükre, apai-nagyapai hivatásukra.

A szentmisében a főpásztor arról beszélt, hogy a mai fiatalok elé olyan életmodellt állít a közgondolkodás, amely nem felel meg az Istentől elgondolt emberi élet céljának. Lerombolnak minden olyan eszményt, ami a jóban megtart, és magasztos életfelfogásra buzdít. „A rendetlen kívánságokat megerősítik életvezetési tanácsadók, olyan celebek, akik szembe mennek azokkal az értékekkel, amely a családot megtartja. Hányan lettek már a megfékezhetetlen vágyak, szenvedélyek rabjai, és lett oda mindenük. Túl nagy az önzés világunkban, ami elválaszt az igaz értékektől. A hamisság kultuszában kevés szó esik az áldozatvállalásról, a tiszta életről, a tiszta szerelem szépségéről.” - hangzott el a beszédben.

„Ne méricskéljünk, ne hasonlítgassunk, mennyit adtam, mennyit kaptam, mit mutat a mérleg, mert ez nem a szeretet útja! Követeléssel, elvárásokkal nem lehet boldog életet építeni a családban! Meg kell tanulni, hogy igazán az az enyém, amit oda adtam már másnak! Legyünk hűségesek, és építsünk a nehézségekben is az Isten kegyelmére, mert aki Istenben bízik, az nem csalódik. Legyen a férfi biztos pont a házastárs, a család életében, akire lehet építeni nem csak ma, hanem mindhalálig, akire építve lehet családot alapítani, és közösen megélni a családi élet örömeit és közösen megvívni a nehézségeivel.”

A megyés püspök végül arra szólította fel az apákat, fedezzék fel újra Szent Józsefet, mint olyan eszményképet, akiről a Szentírás azt mondja, „igaz ember volt”. Hittel élte életét, amelyben mindig az Úrra figyelt. Csak így fogadhatta el Isten tervét - családjával, Máriával és Jézussal, - amit emberi módon Ő sem foghatott fel. „Hittel hallgatott lelkiismerete szavára, ezért elfogadta a rábízott gyermek gondozását és lett a Szent Család védelmezője. Nem vágyott többre, csak arra, hogy Isten akarata megvalósuljon... Szent József mindenét az Úrnak adta, így nyert értelmet élete, és így lett béke benne, bármi történt körülötte. Az Ő példájára készüljünk mi is úgy a közelgő húsvétra, hogy bízzunk mindent az Úrra, és tegyünk meg mindent családunk körében, Isten dicsőségére!”

A szentmise végén külön áldásban részültek az édesapák, akikért a főpásztor, Szent József közbenjárását kérte, hogy az apák, mint a család kisegyházának papjai, az Ő példája nyomán „imádságra, hitre, az istentiszteleten való részvételre, és becsületes munkára” neveljék gyermekeiket.

Szentsbeszéd letöltése:  1603edesapakmegaldasa_homilia.pdf (279 kB)

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk