Édesapák, családfők megáldása - beszámoló

2017. 03. 20. | | 2017. 03. 20.

 

 

Az Isten terve az egyedüli valóság életünkben
Az apák megáldása Szent József napján Székesfehérváron

2017.03.20. - Az egyetemes egyház védőszentjének, Szent Józsefnek liturgikus ünnepnapjához kapcsolódva püspöki áldásban részesültek a családapák Székesfehérváron. Spányi Antal megyés püspök a város papságával abba a templomba várta a családfőket, amely egykor védőszentjeként tisztelte Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét.

A székesfehérvári egyházmegyében a hagyomány szerint minden templomban megáldották az édesapákat, kérve Szent József közbenjárását és áldását rájuk és családjuk életére. Spányi Antal megyés püspök a szentmise elején Ferenc pápát idézte, aki maga is gyakran fordul a szenthez és minden gondjában segítségét kéri. Szent Józsefnek nemcsak a családokra, hanem az egész az egyházra is gondja van, tisztelete miatt bekerült a római hivatalos misekönyv eucharisztikus imádságába is. „Szent József kétezer éve áll az emberek előtt úgy, mint a családok oltalmazója, a jó halálért közbenjáró védőszent, aki az egyházat, benne a papságot is védi és oltalmazza.”  

„Minden emberi élet, emberi sors titkokat hordoz. Sokszor nem látjuk, mi miért történik, de Isten tudja mi a célja életünknek, számára minden élet nyitott könyv. Szent József élete is sokféle titkot hordozott. Ma is alig tudunk róla valamit, de ami világos előttünk az éppen elég ahhoz, hogy minden apa példaként tekintsen rá.” - hangsúlyozta a főpásztor majd arról beszélt, hogy a szent egész életét Istenre bízta, akkor is, amikor nem az történt vele, amit Ő előre elképzelt. Mindenben rá hagyatkozott, mindig Isten tervét kereste, amely az embernek kiteljesítő boldogságot jelent, egyedüli igaz, valóságot. „Félretette elgondolásait, terveit Máriával kapcsolatban is, elfogadta, hogy Isten másképp rendelkezett. Családja az Úr családja lett, és ez teljes odaadottságot kívánt tőle. Meg kellett járnia idegen országokat, és menekülnie kellett, de Ő minden helyzetben óvta, védte ezt a családot, és gondoskodott róla.”

A megyés püspök beszéde végén arra szólított fel, hogy Szent József liturgikus ünnepe segítsen megérteni mindannyiunknak, hogy Istennek az üdvösségre szóló terve van velünk, nem elégedhetünk meg pusztán emberi dolgainkkal. „A Gonosz mindent elkövet, hogy letérítsen minket utunkról, és mint egykor Ádámot és Évát, becsapjon bennünket. Ezért ne tűrjünk meg semmiféle kiskaput, engedményeket. Ne adjunk teret a kísértéseknek, küzdjünk meg azért, hogy azzá váljunk, amilyennek Isten elgondolt bennünket. Küldetésünket megélve hordozzuk Isten áldását a világba, a nehézségek közepette is, az örömben és a boldogságban is. Így marad meg a családi kötelék, a házastársi hűség.”

A szentmise végén külön áldásban részesültek az édesapák, akikért a főpásztor, Szent József közbenjárását kérte, hogy az ő példája nyomán vezessék családjukat, segítsék társaikat és imádságra, hitre neveljék gyermekeiket.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk