Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat - beszámoló

2008. 09. 26. |

 

Ebben az évben Móron került megrendezésre a már nagy múltra visszatekintő Bodajki Ifjúsági Zarándoklat. Idén, a Szentatya által meghirdetett Biblia Évével és Szent Pál Évével összhangban Szent Pál missziós útját elevenítette fel a zarándoklat témája.

Szeptember 26-án, pénteken délutántól várták a móri szervezők a fiatalokat a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskolában.

 

zarándokok pihenője a téren

 

Este 7 órakor Száraz László atya köszöntötte a zarándoklatra eljövőket, majd egy közös vacsorára invitálta őket, melyet az iskola melletti közösségi házban készítettek elő számukra a szervezők. Ezután szentségimádási órán vehettek részt a fiatalok, amit a BiZsaMa közösség tartott a Kapucinus templomban.

Este 9 órakor beszámolókat hallgathattak meg a jelenlevők az idei nyáron megrendezett Magyar Sydney, a passaui Ifjúsági Találkozó és a Sydney-i Ifjúsági Világtalálkozón részt vett emberektől. A megosztások között közös éneklésre került sor.

Az estét egy rendhagyó esti ima zárta, ahol a résztvevők körbejártak a teremben, és szembe jövő társaik homlokára keresztet rajzoltak. Ezután mindenki elfoglalhatta szálláshelyét az osztálytermekben. Az este során lehetőség az volt arra, hogy a zarándokok együtt virrasszanak a kápolnában kihelyezett Oltáriszentség előtt.  

Szeptember 27-én, szombaton, a reggel 7-es ébresztő után zsolozsmára várták a szervezők a fiatalokat, majd az utána együtt elköltött reggeli után a Kapucinus templomból indult a gyalogos zarándoklat. Itt Tornyai Gábor atya beszélt a résztvevőknek az Istenbe vetett bizalomról. Kettes sorba rendeződve indult tovább a zarándoklat. Azt a feladatot kapták az egymás mellett haladó emberek, hogy egyikőjük hunyja be a szemét, a másik pedig vezesse tovább az úton őt, ezzel szimbolizálva az Istenre való ráhagyatkozást.

A második állomás az Orbán kápolnánál volt, ahol Ugron Zoltán, a BiZsaMa közösség vezetője beszélt a fiataloknak a csendről és az imádságról. Ezután csendes szakasz következett: egyesével lehetett tovább haladni, ezzel mintázva Szent Pál vándorlását Arábiába, a sivatagon át.

A harmadik állomáson egy történetet kaptak a kezükbe az emberek, amit magukban elolvastak. A következő szakaszon választható volt, hogy az ember egyedül akar-e elmélkedni, elcsendesedve a történet utáni kérdéseken, vagy egy másik emberrel együtt beszélgetnek-e el ezekről.

A negyedik állomás a 81-es főút mellett volt, ahol a Törökbálinti Ifjúsági Közösség tagjai kártyákat osztottak szét a jelenlevők között. A kártyákon egy-egy szervet neveztek meg azzal a tulajdonsággal, amit az a „közösség-testében” ellát, majd arról elmélkedtek, hogy magukat melyiknek tartják a felsoroltak közül. A szakasz végén a kártyák színei szerint a zarándokok kis csoportokba rendeződve gondolataikat megosztották egymással.

Az állomás zárásaképpen, a kártyák megfelelő szabály alapján, hátoldalukat mutatva fölkerültek egy táblára. Így vált láthatóvá Jézus, a Jó Pásztor – szimbóluma annak, hogy mindannyian egy testet, Jézus testét alkotjuk, ahogy azt Szent Pál írta a Korintusiaknak írt első levél 12-es fejezet 12-31 soraiban.

Ezután érkeztek meg a zarándokok énekelve, imádkozva Bodajkra, ahol a plébánián meleg ebéddel várták őket.

Ebéd után következett az ötödik állomás, amit a bodajki Kálvárián tartott Nobilis Márió atya Szent Pál vértanúságáról, és az Istennel való életegységről. A Kálváriától távozva bibliai idézetet kapott mindenki, ez válasz lehetett kinek-kinek az éppen aktuális problémájára.

A plébániára visszaérkezve a fiatalok énekes ráhangolódásban vehettek részt a mise előtt, illetve elvégezhették a szentgyónásukat.

16 órai kezdettel Spányi Antal megyéspüspök atya tartott szentmisét a zarándokoknak. A mise után a szokásos „éves nagy hirdetés” következett a kegytemplomban, majd a szervezők a zarándokokat némi útravalóval ellátva hazabocsátották.

A menetrend szerint busz idén (a tavalyi esettel ellentétben) pontosan érkezett meg a megállóba, és Isten kegyelméből mindenki időben és épségben térhetett haza.

 


 

Köszönjük mindazoknak, akik a 2008-as Bodajki Ifjúsági Zarándoklat szervezésében és támogatásában részt vettek:
Spányi Antal megyéspüspök atya és papjai (püspöki mise, gyóntatás)
Száraz László atya (program, szervezés, zsolozsma)
Nobilis Márió ifjúsági referens (program, szervezés)
Tornyai Gábor atya (program vezetés)
Mojzer György atya (program vezetés)
ifjúsági iroda (papírmunka, szervezés, hirdetés, zarándok füzet)
Móri segítők, önkéntesek (lótás-futás, regisztráció, menetkísérés)
Virág Orsolya (gazdasági munkák, szervezés, lebonyolítás, program vezetés)
Miklós Réka, Zemlényi Eszter, Kissevich Márton (program vezetés)
Grancsai Péter és a Törökbálinti Ifjúsági Közösség (programok vezetés)
Ugron Zoltán és a BiZsaMa Közösség (program vezetések)
Fehér Margit (program vezetés)
Pisth Évi, Krausz Józsi (autós szállítás, menetkísérés)
Kovács Erika és zenés közössége (zenei szolgálat) 
Kovács Béla, a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola igazgató (szálláshely)
Pestiné Paics Marianna (honlap)

 

Rácskai Tamás
Egyházmegyei Ifjúsági Iroda
Fényképeket készítette Kissevich Márton

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk