Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat - kétnapos - beszámoló

2016. 09. 23. | | 2016. 09. 24.

 

 

 

„Az irgalmasság arcai” - ifjúsági zarándoklat Bodajkra

2016.09.24. - Az Irgalmasság Szentévéhez kapcsolódóan választottak témát a fiatalok, a 2016-os székesfehérvári egyházmegyei ifjúsági zarándoklatra, amelyre meghívást kaptak az idén bérmálkozó hittanosok is. A Mórról Bodajkra tartó úton, az irgalmasság lelki cselekedeteit gondolták végig több szempontból, és erősödtek meg az irgalmas szeretet gyakorlásában. Az irgalmasság arcai” elnevezésű találkozó záró szentmiséjében Spányi Antal püspök arra bíztatta a résztvevőket, vigyék élő hittel, tanúságtevő szeretettel Isten irgalmasságát a világba.

A krakkói világtalálkozóra kiutazott egyházmegyés fiatalok azzal a megerősítéssel tértek haza, hogy nagyobb odafigyeléssel szeretnék élni az irgalmasság testi cselekedeteit a Szentatya útmutatásai alapján. Az irgalmasság lelki cselekedeteit is mélyebben akarják megérteni, így született meg az ötlet, hogy a hagyományos szeptemberi ifjúsági zarándoklat az idén erről szóljon.

A Mórón kezdődő találkozó imával, szentségimádással, az irgalmasságról szóló elmélkedésekkel vette kezdetét, majd gyalogos zarándoklattal folytatódott Bodajkra, a Segítő Szűzanya kegytemplomába. Egy-egy állomáson lelkipásztorok, hitoktatók, segítő szakmában dolgozók tettek tanúságot az irgalmasság lelki cselekedeteiről, vagyis mit jelent a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni.

A LEA, vagyis a rászoruló anyákat befogadó egyházmegyés otthon vezetője Varga-Hegyi Eszter számos, az intézmény életéből vett példát mondott el a fiataloknak, hogyan változtatta meg a bántalmazott vagy éppen bántalmazó édesanya életét az irgalmas szeretet. A szakember arról is beszélt, hogy a segítőknek is sok terhet, sérelmet kell elviselniük munkájuk során. Elfogadó, békét hordozó szeretetük azonban nehéz életsorsokat formált már át, vezetett Isten irgalmasságához.

Bodajkra érkezve közös énekkel köszöntötte a Segítő Szűz Máriát, a mintegy kétszáz fiatal. A templomban személyes tanúságtételre is lehetőség adódott, többek között elhangzott mit jelent irgalmat kapni és adni, hogyan lehet a Szentév kegyelmeit megélni. Az ifjú zarándokok, kísérő papjaikkal, hitoktatóikkal Isten irgalmasságáról szóló énekekkel a bodajki kegytemplom szent kapuján is átléptek, és a hagyományoknak megfelelően megkerülték az oltárt.

Az ebéd és némi pihenő után a találkozó püspöki szentmisével zárult. Spányi Antal püspök arra buzdította a fiatalokat, legyenek hitvalló keresztények, éljenek úgy, hogy szeretetből fakadó tetteikkel tanúságot tegyenek Krisztusról. „Isten dicsérete nélkül, a világ hiányos lesz. Adjatok hálát a bérmálás szentségéért, a Szentlélek megújító és megerősítő kegyelméért. Teljesítsétek küldetéseteket, mint kovász, mint világító jel a mai világban.” - hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette. „Isten irgalmából a magyarok történelme egy szent püspökkel, és egy szent családdal kezdődött, Mária oltalma pedig a mai napig megtartotta nemzetünket. Így kell tekintenünk most, a XXI. században is népünk sorsára. Legyünk egyek az imádságban, a keresztény igazság terjesztésében, ahogy Szent Gellért és Szent István is tette. Őket követve forduljunk mi is Égi Anyákhoz közbenjárásáért.”

A szentmise végén a fiatalok személyes ajándékokkal köszönték meg a főpásztor támogatását, hogy lehetővé tette sokaknak a krakkói világtalálkozón való részvételt, ahonnan számos lelki élménnyel, hitükben megerősödve térhettetek haza.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

  

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk